Günlük ve Şifalı Duâlar

  • Sabit
Hergüne İmanımızı tazeleyerek başlayalım inş.. HER GÜNE BESMELE: BismillahirRahmanirR ahim HER GÜNE TEVHİD ''La ilahe illallah Muhammedun Resulallah'' HER GÜNE ŞEHADETLE: "Eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu" HER GÜNE SALAT-U SELAM...
- Cevaplar: 22 Görüntüleme: 5K, 2 3
Cevaplar
22
Görüntüleme
5K
Besmelesiz giriş yapmayalım بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Besmelesiz giriş yapmayalım بسم الله الرحمن الرحيم sizlerden ricam forumun ağırlaşmaması için gifli besmele kullanmayalım Bunu kullanalım lütfen.Büyük yazı siteyi ağırlaştırır. Bismillahirrahmanirrahimglü
- Cevaplar: 1K Görüntüleme: 85K, 140 141 142
Cevaplar
1K
Görüntüleme
85K
PEYGAMBER DUALARI Peygamber DualarıHz. Adem: Hz. Adem ve Havva dünyaya gönderilince hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek “ Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen şüphesiz hüsrana düşenlerden oluruz. (A’raf 7/23) Hz. Nuh: Hz. Nuh’a uzun zaman zarfında...
- Cevaplar: 70 Görüntüleme: 7K, 6 7 8
Cevaplar
70
Görüntüleme
7K
İsm-i a'zâm duâsı, kesin belli değildir. Peygamber efendimiz, ism-i a'zâm duâsı hakkında bazı işaretler bildirmiştir. Hz. Âişe vâlidemiz anlatır: Resûlullah, duânın kabul olmasına sebep olan ism-i a'zâmı bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyleyince, “Yâ Âişe onu öğretmek, onunla dünya için...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
3K
Cevaplar
2
Görüntüleme
468
Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle. Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
444 Dua--Salat-i Tefriciyye " Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallu bihi'l-ukadu ve tenfericu bihi'l-kurebu ve tukda bihi'l-havaicu ve tunalu bihirregaibu ve husnu'l-havatimi ve yusteka'l-gamamu bivechi-hi'l-keriymi ve ala alihi ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 512,
Cevaplar
0
Görüntüleme
512
Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etme zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ya Rab! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
Okunuş: Bismilahirrahmanirrahiym. Ya yeşfi sudûra kavmin mü'miniyn. Ve şifaün li ma fis sudur. Ve hüden ve rahmetün lil muminiyne yahrucü min bütüniha şerabün muhtelifun elvanühü fiyhi şifaün lin nasi inne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerun. Ve nünezzilu minel kur'ani ma haüve şiaün...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Yatsı Namazından Sonra Okunacak Dua Ayetleri, Dilek DuasıYatsı Namazından Sonra Okunacak Dua Ayetleri Yatsı namazından sonra Mülk suresi ve Bakara suresinin son ayetleri olan Amenerrasülü den aşağısı okunur Yatsı namazından sonra Emenerrasülü ayetlerinin okunması gerekir. Hz. Ali k.v. de...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
  • Kilitli
Ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm Sana dehalet ediyorum Ve sana hizmetkarım Ve senin rızanı istiyorum Ve seni arıyorum Ey bu yerlerin tek sahibi affet günahlarımızı ve seni sevenin sevgisini senin sevgine ulaştıracak olanın sevgisini kalbimizden eksik etme...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 837,
Cevaplar
1
Görüntüleme
837
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Kardeşler bildiğiniz üzere ordumuz şerefli bir gaza içerisinde her gün hem memlekette hem memleket dışında mazlumları korumak için teröristlerle mücadele içerisinde Elhamdulillah.gelin bizde MUHAMMED ' ÇİĞİMİZE,MEHMETÇİĞİMİZ ' E bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 877,
Cevaplar
0
Görüntüleme
877
Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Fatıma'ya (Radıyallahu Anha) şöyle buyurdu: "Sana öğüt olarak vereceğimi dinlemekten seni alıkoyan nedir? Sen sabahladığın ve akşamladığın vakit şöyle demelisin: "Ya hayyu ya...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Herşeyin zararından korunmak için (Peygamberimizin Duası)Bu dua kim sabah ve akşam 3’er defa okursa Allahın koruması altına girer, hiç kimse hiçbir şey ona zarar veremez. Sabah ve Akşam: (Üç kere) Turkçesi: (Bismillehillezi le yedurru meé ismihi şey’un fil erdi vele fisseme’i ve...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
Hadis No : 1798 Ravi: İbnu AbbasResulullah (sav) teşehhüdden sonra şunu okurdu: "Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve euzu bike min azabi'l-kabri ve euzu bike min fitneti'd'Deccal ve euzu bike min fitneti'l-mahya ve'l-memat (Allahım, ben cehennem azabıdan sana sığınırım. Kabir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 766,
Cevaplar
0
Görüntüleme
766
RECEP AYINDA KILINACAK MÜHİM NAMAZ Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 740,
Cevaplar
1
Görüntüleme
740
Üst Alt