Hz.Muhammed(sav)'in Sahabeleri

[COLOR=DarkRed]Küçük Zeyd daha sekiz yaşındayken gurbete düşmüştü. Annesiyle birlikte de*delerinin ve ninelerinin türbelerini ziyarete gittikleri bir sırada düşmanlar tara*fından esir alınmış ve Ukâz Panayırı’nda satışa çıkarılmıştı. Orada Hakîm ibni Huzâm 400 dirhem karşılığında Hatice...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed]Tevhid inancının inatçı düşmanları, gözlerini kamaştıran İslam nurunu gölgele*meye güçlere yetmeyince, çeşitli hilelere başvurmaktan geri durmadılar. Bil*hassa Bedir gibi Uhud’da da elebaşlarını kaybedince iyice azdılar ve intikam hıncıyla tutuştular...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Hazreti Ali [kerremallahü vechehu] hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşam da devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuştu. Devenin yuları yardımcısı Kamber‘in elinde kendisi de önde gidiyordu. Medine‘nin içine girdiklerinde yolun kenarından bir ses geldi. Yoksulun...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Sahabelerin Hayatları-Sesli- Engin Noyan- Mutlaka Dinleyin... https://archive.org/download/SahabelerinHayatlarRasulehasret.com/Sahabelerin%20hayatlar%C4%B1-Rasulehasret.com.mp3 İndirmek İçin Tıklayın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Yapma Ukkaşe Allah'ın Rasulune kıyma... “ Fetih suresi nazil olunca, Peygamberimiz(S.A.V), Cebrail'e: -Ey Cebrail öleceğimi anladım, buyurunca Cebrail, Peygamberimize: - Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır, Rabbin sana (istediğini) verecek sen de razı olacaksın...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 969,
Cevaplar
1
Görüntüleme
969
[COLOR=DarkRed]Hicret’ten sonraki yıllardaydı… İman ve küfür mücadelesi bütün hızıyla devam edi*yor, İslam güneşi gittikçe daha fazla insanı hidayet nuruyla aydınlatıyordu. Yüce Peygamber (a.s.m.) çevre kabilelere elçiler gönderiyor, onları İslamiyet’e davet ediyordu. Onlardan gelen elçileri...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[COLOR=DarkRed]Haccac, Süleymoğullarının zenginlerindendi. Altın madenlerine sahipti. Hicret’in 7. yılında birkaç arkadaşıyla birlikte Mekke’ye gidiyordu. Gece bas*tırdığında korkunç bir durum ortaya çıktı. Gecenin dehşetinden yollarına de*vam edemediler. Orada konaklamak zorunda kaldılar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 766,
Cevaplar
0
Görüntüleme
766
[COLOR=DarkRed]Hz. Peygamber’e (a.s.m.) inanıp tabi olan Müslümanlar, daha bir elin parmakları aded*ini geçmemişti. İslam davası henüz gizli yayılma devresindeydi. Hz. Pey*gam*ber’in (a.s.m.) etrafında kenetlenmiş beş bahtiyar sahabi, âdeta cemiyetin bütün tabakalarının temsilcisi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 876,
Cevaplar
0
Görüntüleme
876
[COLOR=DarkRed]Safâ Tepesi eteklerinde bulunan bir evin büyükçe bir odasında bir avuç Müslüman, İki Cihan Serveri’nin mübarek ağızlarından dökülen nurlu kelimeleri din*lerdi. Bu bir avuç Müslüman üzerindeki zulüm ve baskı henüz son bul*madığın*dan, evin civarında bulunan nöbetçiler devamlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 818,
Cevaplar
0
Görüntüleme
818
[COLOR=DarkRed]Hz. Re*sû*lul*lah (a.s.m.), Bedir Harbi’nin hazırlıklarını yapıyordu. Hazırlıklar ta*mamlanıp sahabiler harbe katılmak üzere yola çıktılar. Tam bu esnada bir zat, nefes nefese arkalarından yetişerek, kendisinin de savaşa katılmak istediğini bildirdi. Hz. Âişe (r.a.) bunu şöyle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 832,
Cevaplar
0
Görüntüleme
832
[COLOR=DarkRed]Re*sû*lul*lah’ın (a.s.m.) sır arkadaşıydı. Re*sû*lul*lah Efendimiz, münafıklarla ilgili bütün sırları ona söylemişti. “Kıyamet gününe kadar olmuş olacak şeyleri Re*sû*lul*lah bana haber verdi.” diyordu Huzeyfe bin Yeman. Bundan dolayı Hz. Ömer, bir vefat olduğunda Huzeyfe’yi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 964,
Cevaplar
0
Görüntüleme
964
[COLOR=DarkRed]Resûl-i Ekrem Efendimizin feyizli sohbetinde bulunmak şerefine ermekle, dünyadayken cennet hayatını yaşama bahtiyarlığına ulaşan nurlu neslin her fer*dinin bizlere ışık tutan ayrı bir cephesi, örnek teşkil edecek bir hayat safhası, kı*lavuz olacak hikmetli bir sözü vardır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 783,
Cevaplar
0
Görüntüleme
783
[COLOR=DarkRed]Peygamberimizin risalet ummanından feyiz alarak yetişen ve o eşsiz zattan hi*dayet nurları dererek insanlığa yol gösteren yıldız sahabiler, bulundukları de*virde ve gittikleri her yerde beşerin rahatı ve huzuru için çalışmış, iki dünya saa*detinin kazanılması için çok üstün...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 867,
Cevaplar
0
Görüntüleme
867
[COLOR=DarkRed]Yatsı namazından sonraydı... Yanık bir Kur’ân sesi mescidi dolduruyordu. Ora*dan geçmekte olan Hz. Âişe, durup bu sesi dinlemekten kendini alamadı. Bir müddet bekleyip dinledi. Bu sebeple de eve geç döndü. Peygamberimiz, Hz. Âişe’ye nerede kaldığını sorunca, Hz. Âişe, çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 680,
Cevaplar
0
Görüntüleme
680
[COLOR=DarkRed]Re*sû*lul*lah Efendimizin kurduğu Suffe Medresesi’ne devam edenlerin içtimai mevkileri ayrı ayrı olduğu gibi, milliyetleri de farklı idi. Bunlardan birisi de as*len İranlı bir köle olan Sefîne’dir (r.a.). [COLOR=DarkRed]Bu zat, Arabistan’da köle olarak satışa çıkarılmıştı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 806,
Cevaplar
0
Görüntüleme
806
[COLOR=DarkRed]Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde, onu karşılayan çocuklardan biri de Hz. Sehl’di. O sırada beş yaşında bulunuyordu. Babası Sa’d bin Mâlik (r.a.) Hicret’ten önce Müslüman olduğu için, Hz. Sehl, Müslüman bir ailede yetişmişti. Asıl ismi “Hanza” iken Peygamberimiz...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 759,
Cevaplar
0
Görüntüleme
759
[COLOR=DarkRed]Mekke ufuklarını aydınlatan hidayet nuru kalp ve gönüllere yansıyınca, en bü*yük insanlık olan İslamiyet’in şifa bahşeden berrak menbaına her geçen gün bir*kaç kişi daha yanaşıyor, o âb-ı hayata dalarak yudumluyor, ruhlarını paslandı*ran cehalet ve zulüm kirlerinden kurtularak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 772,
Cevaplar
0
Görüntüleme
772
[COLOR=DarkRed]Selmân, mecusiler arasında dünyaya gelmişti. Ateşe tapan insanlar arasında kü*çük bir çocuktu. Babası Büzahşan, İran’ın çiftlik ağalarındandı. Oğlunu çok se*ver, yanından ayırmaz, sanki kaçıp gidecekmiş gibi evden dışarı çıkarmaktan korkardı. [COLOR=DarkRed]Selmân yetişkinlik...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 834,
Cevaplar
0
Görüntüleme
834
[COLOR=DarkRed]Peygamberimizin kölelikten efendiliğe yücelttiği, insanların en şereflileri ara*sına kattığı ve Ehl-i Beyt’inden saydığı bahtiyar zatlardan birisi de Hz. Sev*bân’dır (r.a.). [COLOR=DarkRed]Hz. Sevbân aslen Yemenliydi. Esir olarak satılıyordu. Peygamberimiz esaret parasını...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 793,
Cevaplar
0
Görüntüleme
793
[COLOR=DarkRed]İslam güneşinin ilk doğduğu yıllardı... Bu nur bazılarının gözünü kamaştırıyor, bazılarını da kendisine cezbediyordu. İslam nurunun etrafında hâlelenen yıldız*lar günden güne artıyordu, dünya ve ahiret bahtiyarlığına koşuyorlardı. [COLOR=DarkRed]İlk Müslümanların safına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt