Hz.Muhammed(sav)'in Sahabeleri

Zeyd bin Hârise (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Küçük Zeyd daha sekiz yaşındayken gurbete düşmüştü. Annesiyle birlikte de*delerinin ve ninelerinin türbelerini ziyarete gittikleri bir sırada düşmanlar tara*fından esir alınmış ve Ukâz...

Hubeyb bin Adiyy (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Tevhid inancının inatçı düşmanları, gözlerini kamaştıran İslam nurunu gölgele*meye güçlere yetmeyince, çeşitli hilelere başvurmaktan geri durmadılar. Bil*hassa Bedir gibi Uhud’da da...

Onlar’ın cömertliği böyle idi

 • cenah41
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Hazreti Ali [kerremallahü vechehu] hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşam da devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuştu. Devenin yuları yardımcısı Kamber‘in elinde...

Sahabelerin Hayatları-Sesli- Engin Noyan

 • harekat
 • 2K
- Kullanılan
Sahabelerin Hayatları-Sesli- Engin Noyan- Mutlaka Dinleyin... https://archive.org/download/SahabelerinHayatlarRasulehasret.com/Sahabelerin%20hayatlar%C4%B1-Rasulehasret.com.mp3 İndirmek İçin...

Yapma Ukkaşe Allah'ın Rasulune kıyma...

 • Muhtazaf
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Yapma Ukkaşe Allah'ın Rasulune kıyma... “ Fetih suresi nazil olunca, Peygamberimiz(S.A.V), Cebrail'e: -Ey Cebrail öleceğimi anladım, buyurunca Cebrail, Peygamberimize: -...

Sümâme bin Üsal (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Hicret’ten sonraki yıllardaydı… İman ve küfür mücadelesi bütün hızıyla devam edi*yor, İslam güneşi gittikçe daha fazla insanı hidayet nuruyla aydınlatıyordu. Yüce Peygamber (a.s.m.) çevre...

Haccac bin İlât (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Haccac, Süleymoğullarının zenginlerindendi. Altın madenlerine sahipti. Hicret’in 7. yılında birkaç arkadaşıyla birlikte Mekke’ye gidiyordu. Gece bas*tırdığında korkunç bir durum ortaya çıktı...

Habbâb bin Eret (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Hz. Peygamber’e (a.s.m.) inanıp tabi olan Müslümanlar, daha bir elin parmakları aded*ini geçmemişti. İslam davası henüz gizli yayılma devresindeydi. Hz. Pey*gam*ber’in (a.s.m.) etrafında...

Erkam bin Ebi’l-Erkam (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Safâ Tepesi eteklerinde bulunan bir evin büyükçe bir odasında bir avuç Müslüman, İki Cihan Serveri’nin mübarek ağızlarından dökülen nurlu kelimeleri din*lerdi. Bu bir avuç Müslüman üzerindeki...

Hubeyb bin Yesaf (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Hz. Re*sû*lul*lah (a.s.m.), Bedir Harbi’nin hazırlıklarını yapıyordu. Hazırlıklar ta*mamlanıp sahabiler harbe katılmak üzere yola çıktılar. Tam bu esnada bir zat, nefes nefese arkalarından...

Huzeyfe bin Yeman (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Re*sû*lul*lah’ın (a.s.m.) sır arkadaşıydı. Re*sû*lul*lah Efendimiz, münafıklarla ilgili bütün sırları ona söylemişti. “Kıyamet gününe kadar olmuş olacak şeyleri Re*sû*lul*lah bana haber verdi.”...

Huzeyme bin Sâbit (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Resûl-i Ekrem Efendimizin feyizli sohbetinde bulunmak şerefine ermekle, dünyadayken cennet hayatını yaşama bahtiyarlığına ulaşan nurlu neslin her fer*dinin bizlere ışık tutan ayrı bir cephesi...

Sâid bin Âmir (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Peygamberimizin risalet ummanından feyiz alarak yetişen ve o eşsiz zattan hi*dayet nurları dererek insanlığa yol gösteren yıldız sahabiler, bulundukları de*virde ve gittikleri her yerde beşerin...

Sâlim (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 993
- Kullanılan
Yatsı namazından sonraydı... Yanık bir Kur’ân sesi mescidi dolduruyordu. Ora*dan geçmekte olan Hz. Âişe, durup bu sesi dinlemekten kendini alamadı. Bir müddet bekleyip dinledi. Bu sebeple de...

Sefîne (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Re*sû*lul*lah Efendimizin kurduğu Suffe Medresesi’ne devam edenlerin içtimai mevkileri ayrı ayrı olduğu gibi, milliyetleri de farklı idi. Bunlardan birisi de as*len İranlı bir köle olan...

Sehl bin Sa’d (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde, onu karşılayan çocuklardan biri de Hz. Sehl’di. O sırada beş yaşında bulunuyordu. Babası Sa’d bin Mâlik (r.a.) Hicret’ten önce Müslüman olduğu için...

Seleme bin Hişâm (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Mekke ufuklarını aydınlatan hidayet nuru kalp ve gönüllere yansıyınca, en bü*yük insanlık olan İslamiyet’in şifa bahşeden berrak menbaına her geçen gün bir*kaç kişi daha yanaşıyor, o âb-ı...

Selmân-ı Fârisî (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Selmân, mecusiler arasında dünyaya gelmişti. Ateşe tapan insanlar arasında kü*çük bir çocuktu. Babası Büzahşan, İran’ın çiftlik ağalarındandı. Oğlunu çok se*ver, yanından ayırmaz, sanki kaçıp...

Sevbân (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Peygamberimizin kölelikten efendiliğe yücelttiği, insanların en şereflileri ara*sına kattığı ve Ehl-i Beyt’inden saydığı bahtiyar zatlardan birisi de Hz. Sev*bân’dır (r.a.). Hz. Sevbân aslen...

Suheyb bin Sinan (r.a.)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
İslam güneşinin ilk doğduğu yıllardı... Bu nur bazılarının gözünü kamaştırıyor, bazılarını da kendisine cezbediyordu. İslam nurunun etrafında hâlelenen yıldız*lar günden güne artıyordu, dünya...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt