İnsan, Yer ve Gökteki Deliller

Yeryüzünün uçlarından eksilmesiYeryüzünün uçlarından eksilmesi “Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten yeryüzüne yönelip onu uçlarından eksiltiyoruz. ” (Rad 41) “Onlar görmüyorlar mı ki, biz yeryüzüne gelip uçlarından noksanlaştırıyoruz.” (Enbiya 44). Bu iki ayet-i kerimede yeryüzünün...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Göklerle yerin birbirinden ayrılması “Evrenin nasıl meydana geldiği?” konusu bilim adamları tarafından her zaman en çok merak edilen ve üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Bu konuda tarih boyunca birçok teoriler ortaya atılmış ve zamanın geçmesiyle ve fennin ilerlemesiyle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Evrendeki mükemmel yörüngeler Çıplak gözle gökyüzüne bakıldığı zaman hareketsiz bir evrenin var olduğunu zannederiz. Evren’deki devasa faaliyetler ancak teleskobun keşfedilmesiyle farkedilmeye başlanmıştır. https://www.topragizbiz.com/resim/images/600400.jpgTarihin çok uzun bir döneminde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 997,
Cevaplar
0
Görüntüleme
997
Hücre İçi İstihbarat Birimleri Hücre içinde gerçekleşen bilgi transferi dünyanın en iyi istihbarat servislerinden bile daha hızlı ve daha verimli çalışmaktadır. Teknolojik açıdan hiçbir şekilde taklit edilemeyen bu sistemin en önemli özelliği dokusal organizmalardan oluşmasıdır. “Allah yedi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Bir ağacı beynimizin yaptığı mükemmel birleştirme işlemi sayesinde görürüz. Beyin 1.000.000 farklı bilgiyi bir anda birleştirir ve sizin bilincinizi ortaya çıkarır. Elbette ki bu çok büyük bir mucizedir ve siz bu satırları okumaktayken de bu mucizeyi tekrar tekrar yaşamaktasınızdır. Bir cisim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
SES, maddi bir vasatta boyuna dalgalar halinde yayılan bir titreşim enerjisidir. Ses enerjisi, katı, sıvı ve gaz ortamlardan geçtiği halde boşluktan geçemez. Dalganın enerjisi, sesin şiddetini, titreşim sayısı da frekansını tayin eder. İnsan kulağı 16 – 20.000 frekans arasını duyabilir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 826,
Cevaplar
0
Görüntüleme
826
İnsana Verilen Kıymetin Ahireti Gerektirmesi Delili Hiç mümkün müdür ki, Cenab-ı Hak insana bu kadar kıymet versin, onu sevsin, kendisini ona sevdirsin ve her vakit ona kıymet verip sevdiğini nimetleriyle hissettirsin ve daha sonra onu yokluğa mahkûm edip bir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 990,
Cevaplar
0
Görüntüleme
990
Rızık verme delili Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. Sofra öyle zengin de olmasa; üzerinde bir parça ekmek, biraz zeytin ve bir bardak da su olsa. Acaba bu sofranın tesadüfen ve kendi kendine şans eseri kurulduğuna sizi ikna edebilirler mi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2010/10/temizlik.jpg Temizlik delili Bir sokak görseniz, bir süpürge tarafından temizleniyor ve her tarafı tertemiz yapılıyor. Ancak sizler süpürgeyi tutan eli göremiyorsunuz. Bu durumda, acaba bütün dünya toplansa ve bu sokağı bizzat...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2013/02/merhamet.jpg Merhamet Delili Hiç mümkün müdür ki, şu göz önündeki icraatının şehadetiyle, nihayetsiz bir merhametin ve nihayetsiz bir şefkatin sahibi olan şu âlemin Rabbi, kendi merhametine ve şefkatine layık bir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 870,
Cevaplar
0
Görüntüleme
870
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2013/02/adl.jpg Adalet Delili Hiç mümkün müdür ki, her işinde nihayet derecede adalet ile iş gören bir Âdil-i Hakîm, mahlukatının hukukunu muhafaza etmeyerek, mazlumun hakkını zalimden almasın ve adaletini hiçe indirsin? Bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 862,
Cevaplar
0
Görüntüleme
862
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2010/10/kalip.jpg Bir pinpon topu yapmak isteseniz, ilk önce ne yapmanız gerekir? İlk yapmanız gereken, pinpon topu için bir kalıp hazırlamaktır. Kalıp olmaksızın onu imal edemezsiniz. Kalıba duyulan ihtiyaç, imal edilen her eşya için geçerlidir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2010/10/vzife.jpg Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife görüyor ve onun için çalışıyor. Âdeta her bir varlığın her şeyi görebilecek bir gözü ve diğerinin sesini işitebilecek bir kulağı vardır. Bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2010/10/tab.jpg Allah’ı inkâr eden bir kimseyi ilzam etmek için bir yol da, tabiatın ve sebeplerin eşyayı icat edemeyeceğini ispat etmektir. Tabiatın eşyanın icadında fail olamayacağı ispat edildikten sonra Allah’ın varlığı mecburen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 997,
Cevaplar
0
Görüntüleme
997
http://www.ilmedavet.com/wp-content/uploads/2010/10/hayat.jpg Olması mümkün değildir; ama faraza eğer olsaydı: Bir kimsenin, ölmüş bir kuşu gözümüzün önünde dirilttiğini görsek. Ne kadar şaşırır hatta gözümüzü yalanlardık. Bu olayı da ölünceye kadar unutmazdık. Zira hayat verme hakikati...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 882,
Cevaplar
0
Görüntüleme
882
Milyonlarca Yıldır Bizim İçin Çalışan İşçiler İnsanoğlu yaratıldığı ilk andan itibaren vücudunda hatasız olarak görev yapan kusursuz sistemleri barındırmaktadır. Hiçbir zaman görmediğimiz, sesini duymadığımız ve karşılaşmadığımız mikro boyuttaki canlılar günlük hayatımızı kolaylaştırmaktadırlar...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Sinir sistemindeki bir sıvı, Alzheimer ve Huntington hastalıklarına neden olan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Beyin, 160.000 km’lik bir sinir ağının yönetim merkezi ve içerisinde saniyede 100 trilyon işlem yapılabiliyor. Bu kadar çok veri akışının gerçekleştiği bir yerde, hiçbir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Varlıklar içerisinde en fazla ikrama layık görülen varlık, insandır. Kâinat ve içindeki her şey insan için yaratılmıştır. Bütün varlıklar ve canlılar, Allah'ın emriyle insana hizmetkâr olarak yaratılmıştır. Her şey insan için çalışıyor, insanın yardımına koşuyor ve ona hizmet ediyor. Bütün...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 974,
Cevaplar
1
Görüntüleme
974
Giriş Bir aspirin tabletini düşünün; ortasında bir çizik olduğunu hemen hatırlayacaksınız. Bu çizik, ilaçtan yarım doz kullanmak isteyenlere kolaylık sağlamak için düşünülmüştür. Hepsi aspirin tableti kadar basit olmasa da, çevremizde gördüğümüz her ürünün mutlaka bir tasarımı vardır. Evden işe...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Dünyadaki Dengeler DÜNYA'NIN YARATILIŞINDAKİ DENGELER Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşü canlılar için en uygun hızdadır. Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlere baktığımızda bunların da geceyi ve gündüzü yaşadıklarını görürüz. Ancak zaman farkları Dünya'nınkinden çok daha uzun olduğu için gündüz...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt