Kıssalar

  • Portal konusu
Yermük’te Bir KomutanHz. Ömer r.a.’ın halifelik döneminin başlarında, Suriye’nin fethi sırasında Yermük mevkiinde Bizanslılar ile müslümanlar arasında çok çetin bir savaş olmuştu (Ağustos, 636). Bu savaşta müslümanların komutanı ‘Seyfullah’ lakabını taşıyan Halid bin Velid r.a. idi. İşte bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 96,
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
  • Portal konusu
HZ SÜLEYMAN'IN kuşların ötüşüne verdiği mana , Begavî (ra), Ka'b-ül-Ahbar (ra)'dan şöyle nakletmiştir Tavus kuşu, Hz Süleyman'ın huzurunda ötmüştü Hz Süleyman orada bulunanlara: Bunun ne dediğini biliyor musunuz? diye sordu Onlar: Hayır, bilmiyoruz diye cevap verdiler Hz Süleyman (as)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 96,
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
  • Portal konusu
Eski bir tarihte, Anadolu’nun bir beldesine uğrar Hızır Aleyhisselam. Maksadı halkın ahvaline muttali olmak, yardıma muhtaç olanlara kol kanat germektir. Belde ahâlisinden iki kişi çok dikkatini çeker. Birincisi şehrin ibadete en düşkün insanıdır. Mescid kuşudur âdetâ… Belli başlı ibadetlerden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 91,
Cevaplar
0
Görüntüleme
91
  • Portal konusu
Allahü Teâlâ Mûsâ aleyhisselama sorar: - Ya Mûsâ benim için bir amel işledin mi? ... Mûsâ aleyhisselam: - Ya Rab, senin rızan için namaz kıldım. Oruç tuttum. Sadaka ve zekât verdim. Allahü Teâlâ buyurur: - Bütün bu ibadetler senin içindir, namaz kıldın, sana burhandır; oruç tuttun sana...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 87,
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
  • Portal konusu
Eğitim mi Karakter mi? Padişah vezire sormuş: vezir! -eğitim mi önemli karakter mi? vezir düşünmeden cevap vermiş: -karakter padişahım. padişah memleketin her yerine tellallar çağırtmış. -duyduk duymadık demeyin en iyi hayvan eğiticisine yüz kese altın en iyi hayvan eğiticisi padişahın huzuruna...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 95,
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
  • Portal konusu
Cemâleddîn-i Aksarâyî hazretleri anlatır: Tâbiînden Hasan-ı Basrî hazretleri bir gün dergâhta otururken ihtiyar bir kadın gelir ve; -Efendi hazretleri, benim bir kızım vardı öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir duâ öğret de rüyâmda görüp hasretimi gidereyim, der. Hasan-ı Basrî hazretleri...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
  • Portal konusu
Bir veli pazara gider. Pazarda pazarcı malını satmak için şöyle bağırıyor: —Sermayesi eriyen adama acıyın! Bu sözü duyan veli düşer bayılır. Onu görenler hemen koşar yanına gelir ve ayılması için elini yüzünü ıslatırlar. Bir müddet sonra kendine gelir. Etrafında toplanan meraklı kalabalık...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 79,
Cevaplar
0
Görüntüleme
79
  • Portal konusu
İnsanlığın Muhtaç Olduğu Adalet Şam’ın fethinde, Hâlid bin Velîd hazretleri, şehrin bir tarafından girdi. Kendisine karşı konulduğu için, kılıç kullanarak şehirde ilerliyordu. Hedefi, o zaman şehrin en büyük kilisesi olan, şimdiki "Emevî Camii" idi. Şehrin diğer tarafından da, Ebû Ubeyde bin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 68,
Cevaplar
0
Görüntüleme
68
  • Portal konusu
İmam-ı Azam'ın Cevabı İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında onu sevmeyen ve ona buğzeden muhaliflerinden bir tanesi, talebelerinin ve sevenlerinin huzurunda onu cevapsız bırakıp mahcup etmek için aldatıcı bir soru hazırladı. Ve büyük imamın bulunduğu meclise gelip bu aldatıcı ve karmaşık soruyu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 74,
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
  • Portal konusu
Ettehiyyatü Duası’nın İnişi Ettehiyyatü DuasıEttehiyyatü duası, miraç gecesi semaya yükseldikten sonra Cebrail A.S’ın bizzat şahit olduğu, Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesselem’in, Allah’u Teala ile aralarında perdeler kalkarak gerçekleşen dilek ve temenni sözlerinin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 422,
Cevaplar
1
Görüntüleme
422
Eğer birgün çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp 'Büyük bir derdim var' deme. Derdine dönüp 'Büyük bir Rabbim var' de ! ‎ // Mevlana //
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Hayırlı ve Nurlu Pazarlar Gönül Dostlarım... Peygamber efendimiz ashabıyla sohbet ederken Hac dan mevzu açılır... Hac cın önemini sevabını anlatırken adamın biri Ya resulallah benim hacca gidecek ne maddi durumum var nede gücüm var der... Peygamber efendimiz... Annen baban yada birisi sağmı diye...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 802,
Cevaplar
2
Görüntüleme
802
İmam-ı Azam anlamlı sözleri İmam-ı Azam Hazretleri 1) Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayi devlet baskani ile yakin iliski içinde ol Onun yaninda ates içerisinde imis gibi ol Çünkü sultan kendisi için istedigini baska hiç kimse için istemez 2) Devlet baskani sana bir mesele arzettiginde...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
.EY İNSANOĞLU! Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Allah yeryüzünü yarattığı zaman, yeryüzü sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece yeryüzü istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
3K
İki şehzadenin hikayesiDoğuda babası bir, annesi farklı iki kardeş yaşardı. İkisi de askerlikte yetenekli, kılıç ve ok kullanmada usta, iyi huylu ve bilgin idiler. Bir hükümdar olan baba, oğullarının yiğit ve savaşçı olduğunu görünce ülkesini ikiye böldü. Yarısını birinin, yarısını da diğer...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Hz.Zekeriyya ve YahyaZekeriyya aleyhisselâmın nesebi Hazreti Süleyman'a çıkar. Hazreti Zekeriyya marangoz olup elinin emeğiyle geçinirdi. Aynı zamanda Beyt-i Makdis'de imamlık da yapan Zekeriyya aleyhisselâmın yetmiş yaşına kadar evlâdı olmamıştı. Allahü Teâlâ'ya bu hususta yaptığı niyazı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Kur’an’da firavun kıssasıMusa Peygamber ve Firavun bahsi Kur’an’da en çok yer tutan kıssadır ve defalarca tekrar edilerek iman konusunda insanların ne denli güçlü, itibarlı ve zengin olsalar da muhakkak Hak’ka uygun davranmaları konusunda ders çıkarması hedeflenmiştir. Bahis çok uzun ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 769,
Cevaplar
0
Görüntüleme
769
Çok zengin ama cimri bir adam, bir velinin yanına gidip nasihat almak istedi. Mübarek zat onu pencerenin yanına götürüp sordu: – “Pencereye baktığında ne görüyorsun?” – “Yoldan gelip geçen insanlar görüyorum. Bir de yolun kenarında oturmuş dilenen fakir bir adam var.” Veli zat, yandaki aynayı...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
“Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir. İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.”...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 749,
Cevaplar
0
Görüntüleme
749
''Kıssa' Kelimesi ile İlgili Ayetler Bunlar, sana doğru haber (kıssa) olarak aktardığımız (geçmişteki) nesillerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalmış, (hala izleri var, kimi de) biçilmiş ekin (gibi yerlebir edilmiş, kalıntısı silinmiş) dir. (Hud Suresi, 100) Biz bu Kur'an'ı sana...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Üst Alt