Kütüb-i Sitte

  • Sabit
https://www.topragizbiz.com/resim/images/pr011589ma.jpgKütüb-i Sitte Kütüb-i sitte (Arapça: الكتب الستة,, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadiskaynakları olarak kabul edilmektedir: Sahih-i Buhari (صحيح البخاري) Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
3K
ABDESTIN FAZILETLERI 3551 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah'in hatalari silmeye ve dereceleri yukseltmeye vesile kildigi seyleri size soylemiyeyim mi?'' "Evet ey Allah'in Resulu, soyleyin!'' dediler. Bunun uzerine saydi...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Kütüb-i Sitte ZÜHD VE FAKRIN MEDHİ VE BUNLARA TEŞVİK 2042 - Sehl İbnu Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Bir adam, Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)'a uğradı. Efendimiz, yanında bulunan bir zâta: "Şu gelen kimse hakkında reyin nedir?" diye sordu. Adam: "O, halkın eşrafındandır, bu vallahi bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Kütüb-i sitte TAKILAR HAKKINDA 2068 - Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) (İran Kisrasına göndermek için) bir mektub yazmıştı. Kendisine: "Onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar" denildi. Bunun üzerine gümüş bir mühür yaptırdı. Üzerine Muhammed...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 829,
Cevaplar
1
Görüntüleme
829
ZIHÂR 4070 - Seleme İbnu Sahr el-Beyazi radıyallahu anh anlatıyor: "Ben, bir başkasında rastlanmayacak derecede kadın mevzuunda zaafı olan (ve şiddetli ihtiyaç duyan) bir kimseydim. Ramazan ayı girince (tahammül edemeyip oruçlu iken) hanıma temas ediveririm diye korktum. Ve Ramazan boyu devam...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 750,
Cevaplar
0
Görüntüleme
750
Kütüb-i Sitte ZEKÂTIN FARZİYYETİ, TERKEDENİN GÜNAHI 1985 - İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Muâz (radıyallâhu anh)'ı Yemen'e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin iIk şey AIIah'a...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 817,
Cevaplar
1
Görüntüleme
817
Kütüb-i SitteSEHAVET VE KEREM 2149 - Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sehâvet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise AIlahtan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 778,
Cevaplar
0
Görüntüleme
778
Kütüb-i SitteYİYECEK ALETLERİ 3839 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın ne sükürrüce (denilen tahta sofra) üzerinde yemek yediğini, ne ona inceltilmiş (yufka) ekmek yapıldığını ve ne de yemek masası (hıvân) üzerinde yemek yediğini hatırlamıyorum."...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 769,
Cevaplar
3
Görüntüleme
769
Kütüb-i Sitte YILDIZLAR 5733 - İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrısı için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihirden bir şu'be iktibas etmiş olur. Müneccim kâhindir; kâhinde sihirbazdır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 853,
Cevaplar
0
Görüntüleme
853
Kütüb-i Sitte HİCAZ 4588 - Amr İbnu Avf radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bu din Hicaz'a çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi. (Allah'a kasem olsun)! Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, din de Hicaz'a sığınacaktır. Bu din...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 807,
Cevaplar
0
Görüntüleme
807
Kütüb-i SitteYEMİN KELİMESİ VE KENDİSİYLE YEMİN EDİLENLER 5774 - İbnu Abbas radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yemin teklif ettiği bir kimseye şöyle söyledi: "Haydi! Kendinden başka ilah olmayan Allah'a kasem ederek o kimsenin yani iddia sahibinin sende hiçbir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 752,
Cevaplar
0
Görüntüleme
752
Kütüb-i Sitte YALANIN VE YALANCININ ZEMMİ 5165 - Safvân İbnu Süleym radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü! dedik, mü'min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular. "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!" buyurdular. Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 872,
Cevaplar
0
Görüntüleme
872
ÜMMÜ ZER' HADİSİ 3279 - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Onbir kadın oturup, kocalarının ahvalini haber vermede ve hiçbir şeyi gizlemiyecekleri hususunda birbirlerine kesin söz verip anlaştılar: Birincisi (zemmederek): "Benim kocam (yalçın) blr dağın başındaki zayıf bir devenin eti...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
UYUMA VE UYANMA ADABI 5721 - Abbad İbnu Temîm'in amcasından naklettiğine göre, "Amcası, Resülullah aleyhissalâtu vesselâmı mescidde, ayaklarından birini diğerinin üzerine koymuş vaziyette sırtüstü yatarken görmüştür." Buhârî, Salât 85, İsti'zân 44; Müslim, Libâs 75, (2100); Muvatta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 651,
Cevaplar
0
Görüntüleme
651
UMRÂ VE RUKBA 4189 - Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim bir başkasına hayat boyu ev bağışında bulunursa, artık bu ev onun ve varislerinin olur. Bu söz, o maldaki hakkını keser. Ev, kendine ömür boyu bağışlanana ve onun varislerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 607,
Cevaplar
0
Görüntüleme
607
UĞURSUZLUK VE FAL 4059 - Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (halkın uğursuzluk çıkardığı) hiç bir şeyden uğursuzluk çıkarmazdı. Bir memur göndereceği zaman ismini sorardı, hoşuna giderse sevinirdi ve hatta bunun neşesi yüzünde görülürdü. İsimden hoşlanmazsa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 708,
Cevaplar
0
Görüntüleme
708
VERA' VE TAKVA 7256 - Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu. "Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular. Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?"...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 627,
Cevaplar
0
Görüntüleme
627
VEKÂLET 5771 - Hakîm İbnu Hizâm radıyallahu anh'ın anlattığına göre, "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, kendisine bir dinar vererek kurbanlık bir koç almaya gönderdi. Çarşıdan bir dinara bir kurbanlık satın aldı. Ancak onu (beriye gelince) iki dinara sattı. Geri dönüp bir dinara bir koç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 625,
Cevaplar
0
Görüntüleme
625
VASİYETE TEŞVİK 5758 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Hakkında vasiyet edebileceği bir malı bulunan müslüman kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmaksızın iki gece geçirmeye hakkı yoktur." Buhârî, Vesâya 1; Müslim, Vasiyyet 4, (...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 649,
Cevaplar
0
Görüntüleme
649
VAKIF 5772 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Hz. Ömer radıyallahu anh Hayber'de (ganimetten) bir arazi sahibi oldu. (Bunu tasadduk etmesini emreden bir rüyayı üst üste üç gün görmesi üzerine) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek." "Ey Allah'ın Resülü! Ben Hayber'de bir tarlaya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 606,
Cevaplar
0
Görüntüleme
606
VAAD 5769 - Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bahreyn'in sadaka malı geldimi sana şöyle şöyle (avuç avuç) vereceğim" dedi ve üç kere eliyle gösterdi. Bahreyn'in malı gelmezden önce Aleyhissalâtu vesselâm vefat etti. Mal Hz. Ebu Bekr'e...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 625,
Cevaplar
0
Görüntüleme
625
Üst Alt