Lem'alar

MÜnacat

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 14
- Kullanılan
MÜNACAT Yâ İlâhî! Ve yâ Rabbî! Ben, îmânın gözüyle ve Kur'ân'ın tâlimiyle ve nûruyla ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın dersiyle ve ism-i Hakîmin göstermesiyle görüyorum ki: Semâvâtta...

Dua

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
İsm-i Âzamın hakkına ve Kur'ân-ı Mu'cızü'l-Beyânın hürmetine ve Resul-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın, şerefine, Lem'alar mecmuasını bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur...

Otuz bİrİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
OTUZ BİRİNCİ LEM'A Şualara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şua Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları, ve On Beşinci Şua ise "el-Hüccetü'z-Zehrâ" olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir...

Otuzuncu lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 6K
 • 50
- Kullanılan
OTUZUNCU LEM'A Otuz Birinci Mektubun Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi, Altı Nüktedir. Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir ders-i âzamı Meyve Risalesi olduğu ve Afyon...

Yirmi Dokuzuncu Lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
Yirmi Dokuzuncu Lem'a On üç seneden beri kalbim, aklım ile imtizaç edip Kur'ân-ı, Mu'cizü'l-Beyânın gibi, âyetler ile emrettiği tefekkür mesleğine teşvik ettiği ve -2- hadîs-i şerifi bazan bir...

Yirmi sekizinci lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 15
- Kullanılan
İKİNCİ NÜKTE Yirmi İkinci Nüktenin İkincisidir. Şu âyet-i kerimenin zâhir mânâsı çok tefsirlerin beyanına göre yüksek i'câz-ı Kur'âniyeyi göstermediğinden, çok zaman zihnime ilişiyordu...

Yİrmİ yedİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
YİRMİ YEDİNCİ LEM'A Eskişehir Mahkeme Müdafaası olup, teksir Lem'alar mecmuasında ve kısmen Tarihçe-i Hayat'ta neşredilmiştir.

Yİrmİ altinci lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 5K
 • 42
- Kullanılan
YİRMİ ALTINCI LEM'A İhtiyarlar Lem'ası Yirmi altı rica ve ziya ve teselliyi câmidir. Haşiye 3 İHTAR: Herbir Ricanın başında, mânevî derdimi gayet elîm ve sizi müteessir edecek derecede...

Yİrmİ beŞİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 16
- Kullanılan
YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A (Hastalar Risalesi) Yirmi Beş Devâdır Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçete, bir iyâdetü'l-marîz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İHTAR VE İTİZAR Bu...

Yİrmİ dÖrdÜncÜ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
YİRMİ DÖRDÜNCÜ LEM'A Tesettür hakkındadır On Beşinci Notanın İkinci ve Üçüncü Meseleleri iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Dördüncü Lem'a olmuştur. (ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor...

Yİrmİ ÜÇÜncÜ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 16
- Kullanılan
YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A Tabiat Risalesi On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette...

Yİrmİ İkİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 7
- Kullanılan
YİRMİ İKİNCİ LEM'A Isparta'nın âdil vâlisine ve adliyesine ve zabıtasına.. en mahrem ve en has ve hâlis kardeşlerime mahsus olarak yirmi iki sene evvel Isparta'nın Barla nahiyesinde iken...

Yİrmİ bİrİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 8
- Kullanılan
YİRMİ BİRİNCİ LEM'A İhlâs Hakkında On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine...

Yİrmİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında On Yedinci Lem'anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden, Beş Noktadan ibaret olan İkinci meselesinin Birinci Noktası iken, ehemmiyetine binaen Yirminci Lem'a...

On dokuzuncu lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
ON DOKUZUNCU LEM'A İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir. Şu âyet-i kerime, iktisada katî emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet...

On sekİzİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
ON SEKİZİNCİ LEM'A Sikke-i Tasdiki Gaybi ve teksir Lem'alar mecmuasında neşr edilmiştir. 1- "Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?" Mülk Sûresi: 67:3. 2- "Seni her türlü...

On yedİncİ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 26
- Kullanılan
ON YEDİNCİ LEM'A Zühre'den gelmiş On Beş Notadan ibarettir. Mukaddime Bu Lem'anın telifinden on iki sene evvel, inâyet-i Rabbâniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir...

On altinci lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 10
- Kullanılan
ON ALTINCI LEM'A Aziz, sıddık kardeşlerim Hoca Sabri (r.h.), Hafız Ali (r.h.), Mes'ud (r.h.), Mustafa'lar (r.h.), Hüsrev (r.h.), Refet (r.h.), Bekir Bey (r.h.), Rüştü (r.h.), Lütfi'ler (r.h.)...

Onbeşinci Lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Risale-i Nur Külliyatının Sözler, Mektubat ve Ondördüncü Lem'aya kadar olan kısmının fihristesidir,yani,Sözler mecmuasında bulunduğundan, Mektubat ve Lem'alar'ın da kendilerine ait fihristeleri o...

On dÖrdÜncÜ lem'a

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 12
- Kullanılan
ON DÖRDÜNCÜ LEM'A İki Makamdır. Birinci Makamı, iki sualin cevabıdır. -1- Aziz, sıddık kardeşim Refet Bey, Sevr ve hût'a dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt