Mektubat

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Bediüzzaman Said Nu

 • Deniz Feneri
 • 2K
 • 3
- Kullanılan
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Bediüzzaman Said Nursi

Mektubat bölümü index

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
Mektubat bölümündeki başlıklara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/mektubat/44542-birinci-mektup.html...

Dua

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
İsm-i Âzamın hakkına ve Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine, bu Mektûbât'ı bastıranları ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur...

Zeyl

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
ZEYL En kısa ve selîm ve en müstakîm bir tarîkın esâsını Dört Hatve nâmiyle, tezkiye-i nefsin ve tekemmül-i rûhun medârı olan dört mühim dersi veriyor. Otuzuncu Mektub Matbû Arabî...

Fihriste-i Mektubat

 • Hasret ruzgari
 • 6K
 • 32
- Kullanılan
Birinci Mektub Dört sualin cevabıdır. BİRİNCİ SUÂL Hazret-i Hızır'ın hayatı hakkında ve o münâsebetle hayatın beş mertebesini gâyet güzel ve muknî bir tarzda beyân eder. İKİNCİ SUÂL -1-...

Hakikat Işıkları

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Herkes bilmez gökte ne var, Görür onu göz sahibi. Parıldıyor güneş kadar, Hakîkati umman gibi. İster gönül elbet huzur, Âhir demde etmiş zuhur, Âlemlere doğmuş o nur, Gökten inen ferman...

Bu mektup, on iki sene evvel yazılmış..

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
[Bu mektup, on iki sene evvel yazılmış ve Sikke-i Tasdik-ı Gaybî mecmuasında dercedilmiş bir mektupdan bir parçadır.] Risale-i Nur'un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki...

Gönüller Fatihi Büyük Üstada

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
[Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir Âlimin, Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir.] Gönüller Fatihi Büyük Üstada Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad! Gönlüm seni, kudsî...

Hakikat Çekirdekleri

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 11
- Kullanılan
Otuz beş sene evvel tab edilen Hakikat Çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. 1. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur'ân'dır. 2. Azametli, bahtsız...

Otuzuncu mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Matbu Arabî İşârâtü'l-i'câz tefsiridir. OTUZ BİRİNCİ MEKTUP Otuz bir Lem'adır. OTUZ İKİNCİ MEKTUP Kendi kendine manzum tarzını alan matbu Lemeat risalesidir. Otuz İkinci Lem'a olup...

İşarat-ı Gaybiyye

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
İşarat-ı Gaybiyye Hakkında Bir Takriz İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşârât-ı...

Yirmi Dokuzuncu Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 7K
 • 67
- Kullanılan
Yirmi Dokuzuncu Mektup Dokuz Kısımdır. Bu kısım Birinci Kısımdır, Dokuz Nüktedir. Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur'âniyede pek ciddi bir arkadaşım, Bu defaki mektubunda, vaktim ve...

Yirmi Sekizinci Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 5K
 • 45
- Kullanılan
Şu Mektup Sekiz Meseledir. Birinci Risale olan Birinci Mesele Saniyen: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın, şimdi tabirini...

Yirmi Yedinci Mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Bu Mektup, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letâfetli, güzel mektupları ile, Risale-i Nur talebelerinin Üstadlarına ve Bazen birbirlerine yazdıkları ve...

Yİrmİ altinci mektup

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 32
- Kullanılan
YİRMİ ALTINCI MEKTUP Şu Yirmi Altıncı Mektup, birbiriyle münasebeti az Dört Mebhastır. Birinci Mebhas Hüccetü'l-Kur'ân ale'ş-Şeytan ve Hizbihî İblis'i İlzam, şeytanı ifham, ehl-i...

Yİrmİ beŞİncİ mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
Te'lif edilmemiştir. 1- Kâinatın adedi ve mevcudatı adedince salât ve selâm onun âl ve ashabının üzerine olsun. 2- "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka...

Yİrmİ dÖrdÜncÜ mektup

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 22
- Kullanılan
Sual: Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye ve maslahatkârâne tedbir ve muhabbettârâne taltif, nasıl ve ne suretle, müthiş ve...

Yİrmİ ÜÇÜncÜ mektup

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Aziz, gayretli, ciddî, hakikatli, hâlis, dirayetli kardeşim, Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin, ihtilâf-ı zaman ve mekân, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mâni teşkil etmez. Biri...

Yİrmİ İkİncİ mektup

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 15
- Kullanılan
(UHUVVET RİSALESİ) Şu Mektup iki mebhastır. Birinci Mebhas, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci Mebhas Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet...

Yİrmİ bİrİncİ mektup

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya İmân kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil! Şu âyet-i kerimeye dikkat et, bak: Nasıl ki bir...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt