Melekler

  • Portal konusu
Hz. Cebrail as. Meleklerin efendisi Hz. Cebrail as. ile ilgili çok güzel bir video. İzlemenizi tavsiye ederim.
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 609,
Cevaplar
2
Görüntüleme
609
  • Portal konusu
Her gün yüzümüze 366 defa bakan Hz. Azrail as hakkında çok güzel bir video. İzlemenizi tavsiye ederim.
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 840,
Cevaplar
1
Görüntüleme
840
  • Portal konusu
https://www.rasulehasret.com/forumlar/melekler.233/ Cenâb-ı Allah'ın bütün melekler içinde üstün kıldığı dört büyük melek. Melek kelimesi Arapça'da "haberci" anlamına gelmektedir. Çoğulu "melâike" olarak gelmekte ise de, gerek Türkçe'de ve gerekse Arapça'da çoğul manasına "melek"' olarak da...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 662,
Cevaplar
0
Görüntüleme
662
Azrâil (as) ile karşılaşmanın hasretleriİbrahim (A.S.), bir gözü yüzünde, diğer bir gözü ise kafasında bulunan ölüm meleği Azrail’e: “Öleceklerin biri doğuda diğeri batıda olduğu, aynı zamanda bir yerde veba hastalığının bulunduğu ve başka bir yerde ise ki ordunun birbirini kırıp geçirdiği...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Ruhları Kabzeden.. Azrail (a.s.)ın Yardımcıları.. Yeryüzü Bir Leğen Gibidir..Bil ki: Ruhları kabzeden hakikatte Allâhü Teâlâ hazretleridir. Ölüm meleği (Azrail Aleyhisselâm) ve onun yardımcıları, birer vasıtadırlar. Bundan dolayı vefat işi, onlara izafe edildi. Bazen vefat işi, meleklerin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 823,
Cevaplar
0
Görüntüleme
823
Asla Gülmeyen İri Cüsseli Melek: Azrail Sonra iri cüsseli ve heybetli bir melek gördüm. Ayakları yerin yedi kat dibinde ulaşıyor, başı ise Arş'a eriyordu. Nurdan bir kürsü üzerine oturmuştu.Asla Gülmeyen İri Cüsseli Melek: Azraiİdaresinde sayısız melek vardı. Sağı, solu "Allah'ın emrini" (ölüm...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur. Peygamberlere vahy getirmek, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Dört...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Allah (c.c.) evreni yaratmadan önce görevli meleklerini yaratmıştır. Dört büyük melek bunların başında gelir: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrail. Zaten el-Câmi’ (dağınık şeyleri biraraya toplayan; parçaları, gönülleri birleştiren) güzel ismi de bu meleklerin Arapça isimlerinin baş harfinden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Cebrail (aleyhisselam)ın 120 bin Yılda Kıldığı Namazı: Ebu Hureyreden naklen: Allahu Teala Cebrail’i (Aleyhisselam) İsrafil’den(Aleyhisselam) beş yüz yıl sonra en güzel surette yarattığı zaman, Cebrail(a.s.) kendi suretine bakarak: – Ya Rabbi, benden daha güzel...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 991,
Cevaplar
0
Görüntüleme
991
Bismillâhirrâhmânirrahîm Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.[COLOR=#3366FF] Peygamberlere vahy getirmek, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
0
Görüntüleme
979
Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” gibi anlamlara gelir. Bunlar, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, yaratılış gayesine uygun olarak faâliyet gösteren, gözle görülmeyen nûrânî ve rûhânî varlıklardır. Yüce Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten ve insanı topraktan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Melekleri diğer varlıklardan ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 1) Melekler yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, yaşlılık gibi fiillerden ve özelliklerden arınmış nûrânî ve ruhanî varlıklardır...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 903,
Cevaplar
1
Görüntüleme
903
Âyet ve hadislerde sayıları hakkında bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri, Allah’a ibadet ve verilen görevleri eksiksiz yerine getirmektir. Cebrâil (a.s): Kur’an-ı Kerim’de, Rûhu’l-Emîn, Rûhu’l-Kudüs ve Rûh gibi adlarla da anılır. Allah ile...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 930,
Cevaplar
1
Görüntüleme
930
ört büyük meleğin dışında farklı görevleri ifa eden melekler vardır. Yazıcı Melekler: Bunlara “kirâmen kâtibîn” denir. İnsanın sağında ve sollunda bulunan iki melektir. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları yazmakla görevlidir. Bunlar kıyamet günü hesap...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tanıyın. O, kendi yandaşlarını çılgın ateşlik kimseler olmaya çağırır. (Fâtır, 35/6) Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden ve insanları saptırmaya çalışan cinler şeytan olarak adlandırılır...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 913,
Cevaplar
1
Görüntüleme
913
1) Cebrail Aleyhisselam 2) Mîkail Aleyhisselam 3) İsrafil Aleyhisselam 4) Ölüm Meleği Aleyhisselam 5) Muakkibât Melekleri 6) Kiramen Katibîn Melekleri 7) Müjdeleyici Melekler 8) Seyyahun Melekleri 9) İnsanı Sûretlendirip Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla Görevli Melekler 10)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
1
Görüntüleme
979
Allah’ın dağlar üzerinde tasarruf ve idare ile görevlendirdiği melekler vardır. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nübüvvetin 10. yılında kendisini Kureyş müşriklerine karşı koruyan amcasının vefatı üzerine himayesine gireceği birini aramak için Taif’e gitmişti. Aradığını bulamayan, üstelik ayak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 929,
Cevaplar
0
Görüntüleme
929
Nutfe, ana rahmine düştükten 40 bazı rivayetlerde 42, 45, 120 gün ve gece geçtikten sonra Allah ona bir melek gönderir. Melek onu sûretlendirip kulağını, gözünü, derisini, etini ve kemiğini oluşturur ve o cenin hakkında Allah’ın buyurduğu şu dört hususu yazar; 1) Erkek mi, dişi mi? 2) Şaki mi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Seyyahun meleklerin anlamı: Gezici demektir. Bu melekler yeryüzünü gezerek zikir meclisi ararlar. Buldukları meclislere iştirak ederek zikir halkalarını çepeçevre kuşatırlar. Öyle ki onlar, zikredenlerle gök arasını doldurana kadar birbirlerini orada konuşulanları dinlemeye teşvik ederler. Allah...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bunlar mü’min kulların üzerine inerler, vefatları anında ve kıyamet gününde onları korkudan yana emin olma ve cennet ile müjdelerler. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki: ‘Rabbimiz Allah’tır.’ deyip dosdoğru olanların üzerine melekler iner. Onlara: ‘Korkmayın ve üzülmeyin. Size vaat...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 896,
Cevaplar
0
Görüntüleme
896
Üst Alt