Mezhepler

HANEFİLİK a. imamı Âzam Ebu Hanife'nln kurduğu fıkıh mezhebi. —ansikl. Fıkıh biliminin en büyük önderi kabul edilen Ebu Hanife (Numan bin Sabit), 30 yıllık öğretim yaşamı boyunca ehl-l sünnet İlkelerine bağlı dört fıkıh mezhebinden biri olan hanefilik mezhebinin kuruluş ve gelişmesini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
[FONT=Tahoma]NUSAYRILIK [FONT=Tahoma]Çogunlugu Suriye'de yasayan asiri bir Siî-Batinî firkasi. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. Nusayrî isminin ise geçmiste kalan bir isim oldugunu ve firka kurucusuna nisbeten bu ismin verildigini ileri sürerler. Firkanin ismini, kurucusu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
] [FONT=Tahoma]BABiLiK [FONT=Tahoma] Mirza Ali Muhammed Bâb'ın (1819-1850) kurmuş olduğu batıl mezhep. Mirza Ali Muhammed 1819'da Şiraz'da doğdu. Necef'te Seyyid Ali Reştî (ö. 1843)'den ders aldı. Seyyid Ali Reştî, ona ölümünden sonra yerine geçecek halife olmasını ve Mehdî olarak ortaya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 944,
Cevaplar
0
Görüntüleme
944
] [FONT=Tahoma]BAHAiLiK-BAHAiYYE [FONT=Tahoma] Bahâullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892)'nin kurduğu batıl bir mezhep. Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip, Bâbilik* mezhebini kurdu. Devlet güçlerine başkaldırmaları...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 992,
Cevaplar
0
Görüntüleme
992
] [FONT=Tahoma]MÜŞEBBİHE [FONT=Tahoma] Allah'ı yaratıklarına benzeten fırkaya verilen isim. Cehm b. Safvan (öl. 128/746) Allah'ın sıfatlarını inkâr edip tatile saptıktan sonra buna bir tepki olarak Allah'ı insanlara benzetme hareketi başlamıştır. Abdu'l-Kahir el-Bağdadî (öl. 429/1037)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 940,
Cevaplar
0
Görüntüleme
940
] [FONT=Tahoma]MELAMİYYE [FONT=Tahoma]Bir tarikat adı. Melâmet, sözlükte kınamak, ayıplamak ve sitem etmek manalarına gelir. Melâmîlik yoluna bağlanan kimseye de "Melâmî" denir. Melâmîliğin bir tarikat olduğunu söyleyenler yanında; kuralları belli bir tarikat olmadığını, her türlü gösterişten...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 960,
Cevaplar
0
Görüntüleme
960
[FONT=Tahoma]HURUFİLİK [FONT=Tahoma] Batıl inançlara sahip bir fırka ve uydurulmuş bir inanç sistemi. Hurûf, harf'in çoğuludur. Harf, Arapça'da alfabeyi teşkil eden işaretlerin her biridir. Söz manasına gelir. Hurûfî, Arapça sıfat olup, İlm-i hurûf ile ilgili olarak harflerin sırlarına dair...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[FONT=Tahoma]ALEVÎ-ALEVÎLIK [FONT=Tahoma]Dördüncü halife Hz. Ali'nin soyundan gelen, onu diger sahâbeden ve diger üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Alevîlik düsüncesi, ister açikça, ister gizlice, Ali'ye uyup onun Kur'an'daki nâs ve Resulullah (s.a.s.)'in vasiyetiyle imamliga tayin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 843,
Cevaplar
0
Görüntüleme
843
[FONT=Tahoma]VEHHABILIK [FONT=Tahoma]es-Seyhu'n-Necdî lakabiyla bilinen Muhammed bin Abdülvehhab'in (d. 1703 Uyeyne - ö.1787 Deriye, Riyad) düsünceleri çevresinde olusan dinî, siyasî hareket. Harekete Vehhabilik adi karsitlarinca yakistirildi. Hareket içinde yer alanlar, kendilerine Muvahhidun...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 874,
Cevaplar
0
Görüntüleme
874
[FONT=Tahoma]DÜRZÎ, DÜRZÎLİK [FONT=Tahoma]Fatımî halifelerinden el-Hâkim biemrillah el-Mansur b. el-Aziz billah (385-411/996-1021)'ın veziri Hamza b. Ali'nin kurduğu İslâm dışı bâtıl bir mezhep. Dürzî, bu mezhebin görüşlerini benimseyen kişi. Propagandacı (dâî)* lerinden birisi olan Nuştekîn...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 874,
Cevaplar
0
Görüntüleme
874
KADIYANILIK Mirza Gulam Ahmet Kadiyânî (d. 1835 ya da 1839- ö. 1908) tarafindan Hindistan Pencap-Kadiyan'da XIX. yüzyilin sonlarina dogru kurulan dini hareket. Kiyamet'e dair haberler üzerine kurulan Kadiyânilik, Mirzaiye ve Kadiyaniye adlariyla da anilmakla birlikte hem kurucu ve baglilari, hem...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 910,
Cevaplar
0
Görüntüleme
910
[FONT=Tahoma]MÜRCIE [FONT=Tahoma]Bu firka, büyük günah isleyenin mü’min sayilip sayilamayacagi hususunda tartismalarin çogaldigi bir dönemde ortaya çikmistir. Bunlara göre kafirlikle birlikte yapilan itaatin hiç bir faydasi olmadigi gibi günah islemenin de imana her hangi bir zarari...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 890,
Cevaplar
0
Görüntüleme
890
[FONT=Tahoma]CEBRIYYE [FONT=Tahoma]Hicrî birinci asirda ortaya çikmis sapik bir firka. [FONT=Tahoma]Kader ve irade konusunda Kaderiyye firkasinin tam aksine görüsler ileri sürmüstür. Islâm âleminde kader konusunu tartisma gündemine getiren ilk sahsin Ma'bed b. Hâlid el-Cühenî (öl. 85/704)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 943,
Cevaplar
0
Görüntüleme
943
]KADERIYYE ]Kader inancini reddeden düsünce ve inanç akimi. Ilk bakista mantik disi görünen bu adlandirma, akim üyelerinin Allah'in belirledigi kader yerine insanin belirledigi bir kadere inanmalari ve fiilleri Allah'a degil insana isnad etmelerinden dolayi yapilmistir. Tam bir düsünce ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 977,
Cevaplar
0
Görüntüleme
977
[FONT=Tahoma]BEKTASiLiK [FONT=Tahoma]Haci Bektas Velî tarafindan kuruldugu kabul edilen tarikatin adi. Bu tarikatin kurulusu her ne kadar Haci Bektas Velî'ye nisbet ediliyorsa da esas tesekkülü daha sonraki dönemlere rastlar. Bektasî tarikatinin silsilesini Bektasîler su sekilde naklederler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 963,
Cevaplar
0
Görüntüleme
963
[FONT=Tahoma]YEZIDIYYE [FONT=Tahoma]Seyh Adiy bin Musafir bin Ismail bin Musa bin Mervan bin el-Hasan bin Mervan'a (ö.1160 ya da 1162 Lales, Musul) dayandirilan Islâm disi inanç akimi. Akim üyeleri halk arasinda seytana tapanlar (seytanperest, abade-i iblis) ve çerag söndürenler olarak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 882,
Cevaplar
0
Görüntüleme
882
[FONT=Tahoma]MU'TEZILE MEZHEBI [FONT=Tahoma]Islâm'da ilk zuhur eden ve akideleri aklin isiginda izah edip temellendirmeye çalisan büyük kelam ekolünün adi. Lügatta, "uzaklasmak, ayrilmak, birakip bir tarafa çekilmek" gibi anlamlara gelen "i'tizal" kelimesinin ism-i fail sigasindan meydana gelen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 904,
Cevaplar
0
Görüntüleme
904
[FONT=Tahoma]ISMAILIYYE [FONT=Tahoma]Sianin müfrit ve bâtinî bir kolu. Imamiyyenin Hz. Ali neslinden altina imami Cafer a-Sadik (148/765)'in ölümünden sonra büyük oglu Ismail'in adina ortaya çikan bir firka. Ismailliye siasi yedinci imam olarak Cafer es-Sâdik'in büyük oglu Ismail'in oldugu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[FONT=Tahoma]CA'FERIYYE [FONT=Tahoma]Hz. Ali'nin torunlarindan Câ'fer-i Sâdik (ö. 148/765)'in etrafinda toplanan ve onun ictihadlarina göre amel eden müslümanlarin bagli olduklari siyasi ve fikhî mezhep. Imâm Câ'fer, bütün Sünnîlerce, özellikle tasavvuf ehlince büyük bir velî olarak kabul...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 921,
Cevaplar
0
Görüntüleme
921
[FONT=Desdemona]HÂRICÎLIK (HÂRICIYE, HAVÂRIC) Hz. Ali döneminde ortaya çikan siyasî ve itikadî mezhep. Mezhebe Hârici"lik adinin verIlmesi konusunda çok çesitli yorumlar yapilir. Mezhepler tarihçilerince en çok kabul gören yoruma göre, mezhep üyeleri, ümmetin basindaki hak Imam olan Hz. Ali'ye...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 840,
Cevaplar
0
Görüntüleme
840
Üst Alt