Mezhepler

İmam-ı A’zam Ebu Hanife H.z

 • BULUT
 • 624
- Kullanılan
İmam-ı A’zam Ebu Hanife hazretleriEhl-i sünnetin reisidir. Tabiinin büyüklerinden olup fıkhı Hammaddan öğrendi. İmam-ı Ca'fer-ı Sadık'ın sohbetinde kemale geldi. İmam-ı A’zam Ebu Hanife H.zFıkhın...

Hanefilik

 • romeo
 • 2K
- Kullanılan
HANEFİLİK a. imamı Âzam Ebu Hanife'nln kurduğu fıkıh mezhebi. —ansikl. Fıkıh biliminin en büyük önderi kabul edilen Ebu Hanife (Numan bin Sabit), 30 yıllık öğretim yaşamı boyunca ehl-l sünnet...

Nusayrilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]NUSAYRILIK [FONT=Tahoma]Çogunlugu Suriye'de yasayan asiri bir Siî-Batinî firkasi. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. Nusayrî isminin ise geçmiste kalan bir isim...

Babilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
] [FONT=Tahoma]BABiLiK [FONT=Tahoma] Mirza Ali Muhammed Bâb'ın (1819-1850) kurmuş olduğu batıl mezhep. Mirza Ali Muhammed 1819'da Şiraz'da doğdu. Necef'te Seyyid Ali Reştî (ö. 1843)'den ders...

Bahailik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
] [FONT=Tahoma]BAHAiLiK-BAHAiYYE [FONT=Tahoma] Bahâullah Mirza Hüseyin Ali Nuri (1817-1892)'nin kurduğu batıl bir mezhep. Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında...

Müsebbihe

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
] [FONT=Tahoma]MÜŞEBBİHE [FONT=Tahoma] Allah'ı yaratıklarına benzeten fırkaya verilen isim. Cehm b. Safvan (öl. 128/746) Allah'ın sıfatlarını inkâr edip tatile saptıktan sonra buna bir tepki...

Melamiyye

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
] [FONT=Tahoma]MELAMİYYE [FONT=Tahoma]Bir tarikat adı. Melâmet, sözlükte kınamak, ayıplamak ve sitem etmek manalarına gelir. Melâmîlik yoluna bağlanan kimseye de "Melâmî" denir. Melâmîliğin bir...

Hurufilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]HURUFİLİK [FONT=Tahoma] Batıl inançlara sahip bir fırka ve uydurulmuş bir inanç sistemi. Hurûf, harf'in çoğuludur. Harf, Arapça'da alfabeyi teşkil eden işaretlerin her biridir. Söz...

Alevilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]ALEVÎ-ALEVÎLIK [FONT=Tahoma]Dördüncü halife Hz. Ali'nin soyundan gelen, onu diger sahâbeden ve diger üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Alevîlik düsüncesi, ister açikça...

Vehabbilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]VEHHABILIK [FONT=Tahoma]es-Seyhu'n-Necdî lakabiyla bilinen Muhammed bin Abdülvehhab'in (d. 1703 Uyeyne - ö.1787 Deriye, Riyad) düsünceleri çevresinde olusan dinî, siyasî hareket...

Dürzilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]DÜRZÎ, DÜRZÎLİK [FONT=Tahoma]Fatımî halifelerinden el-Hâkim biemrillah el-Mansur b. el-Aziz billah (385-411/996-1021)'ın veziri Hamza b. Ali'nin kurduğu İslâm dışı bâtıl bir mezhep...

Kadiyanilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
KADIYANILIK Mirza Gulam Ahmet Kadiyânî (d. 1835 ya da 1839- ö. 1908) tarafindan Hindistan Pencap-Kadiyan'da XIX. yüzyilin sonlarina dogru kurulan dini hareket. Kiyamet'e dair haberler üzerine...

Mürcie

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]MÜRCIE [FONT=Tahoma]Bu firka, büyük günah isleyenin mü’min sayilip sayilamayacagi hususunda tartismalarin çogaldigi bir dönemde ortaya çikmistir. Bunlara göre kafirlikle birlikte...

Cebriyye

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]CEBRIYYE [FONT=Tahoma]Hicrî birinci asirda ortaya çikmis sapik bir firka. [FONT=Tahoma]Kader ve irade konusunda Kaderiyye firkasinin tam aksine görüsler ileri sürmüstür. Islâm...

Kaderiyye

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
]KADERIYYE ]Kader inancini reddeden düsünce ve inanç akimi. Ilk bakista mantik disi görünen bu adlandirma, akim üyelerinin Allah'in belirledigi kader yerine insanin belirledigi bir kadere...

Bektasilik

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]BEKTASiLiK [FONT=Tahoma]Haci Bektas Velî tarafindan kuruldugu kabul edilen tarikatin adi. Bu tarikatin kurulusu her ne kadar Haci Bektas Velî'ye nisbet ediliyorsa da esas tesekkülü...

Yezidiyye

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]YEZIDIYYE [FONT=Tahoma]Seyh Adiy bin Musafir bin Ismail bin Musa bin Mervan bin el-Hasan bin Mervan'a (ö.1160 ya da 1162 Lales, Musul) dayandirilan Islâm disi inanç akimi. Akim...

Mutezile

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]MU'TEZILE MEZHEBI [FONT=Tahoma]Islâm'da ilk zuhur eden ve akideleri aklin isiginda izah edip temellendirmeye çalisan büyük kelam ekolünün adi. Lügatta, "uzaklasmak, ayrilmak, birakip...

Ismailiyye

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]ISMAILIYYE [FONT=Tahoma]Sianin müfrit ve bâtinî bir kolu. Imamiyyenin Hz. Ali neslinden altina imami Cafer a-Sadik (148/765)'in ölümünden sonra büyük oglu Ismail'in adina ortaya...

Caferiyye

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma]CA'FERIYYE [FONT=Tahoma]Hz. Ali'nin torunlarindan Câ'fer-i Sâdik (ö. 148/765)'in etrafinda toplanan ve onun ictihadlarina göre amel eden müslümanlarin bagli olduklari siyasi ve...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt