Ölüm, Kıyamet, Ahiret

  • Sabit
Ölüm ve Ötesi Ölüm ve ÖtesiHz. Adem'den beri gönderilmiş bütün semavi dinlerdeki en temel mesaj Allah'tan başka İlah olmadığı ve tekrardan diriliş yani ölüm ötesi ahiret hayatıdır. Kudreti sonsuz yüce Rabbimiz, insanı yaratmış ona akledebilme yeteneği vermiş ve yaşamını, yaratılışına en uygun...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Portal konusu
Kıyametten sonra yeryüzünde tek bir canlı kalmadıktan sonra Yüce Allah ac ölüm meleği azrail as.'a sorar: - "Ey ölüm meleği! bu zamana kadar yarattıklarım arasında hayatta kalan var mı? Azrail as. cevap verir: - "Cebrail, Mikâil, israfil ve bu aciz kulun." Yüce Allah ac şöyle buyurur...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 334,
Cevaplar
0
Görüntüleme
334
Ahirete imanAhirete iman Allah’tan başka herşeyin bir sonu vardır. Dünyanın da birgün sonu gelecek, o d canlılar gibi bir gün yol olacaktır. Hiç ölmeyecek, baki kalacaak sadece Allah’tır. Dünyanın sonu gelince Allah, İsrafil’e emredecek, O’da sur’a üfürecektir. Kıyametin de, ruhun da, gaybın da...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 486,
Cevaplar
0
Görüntüleme
486
Halifelerin ve İslam büyüklerinin Ölüm anındaki sözleriEbû Süfyan oğlu Muaviye, ölüm döşeğine yattığı zaman, kendisini oturtmalarını söyledi. Kendisini oturttuklarında, Allah’ı tesbih ederek andı ve ağlayarak: “Ey Muaviye!.. İhtiyarlayıp çöktükten sonramı Rabbini hatırlayıp zikrediyorsun...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Mezar ve mezar için Peygamber Efendimiz(sav)'in halleriSevgili Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Mezarlıktan daha feci bir manzara görmedim.” Dahhak, Resulullah Efendimize: ” İnsanların en zahidi kimdir?” diye sordu. Sevgili Peygamber Efendimiz: “İnsanların en zahidi, kabir ve kabirde...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
-Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz. Kabirde, Bekara suresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif suresi,Tebâreke,Tekâsür...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 882,
Cevaplar
2
Görüntüleme
882
Mezarları Ziyaret Etmek.Mezarları ziyaret etmek, insana ölümü hatırlatır. Sevgili Peygamber Efendimiz, önceleri mezarları ziyaret etmeyi yasaklamışsa da, sonradan bu yasağı kaldırmış tır. Nitekim bu hususta şöyle buyurmuşlardır: “Size kabirleri ziyaret etmenizi yasak kılmıştım. Fakat şimdi bu...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
-Ölümü çok hatırlayan kimseye üç şey ikram edilir: 1- Günahlarından tevbeye acele etmek, 2- Elindeki rızka kanaat etmek, 3- İbadetlerinde gayretli olmak. Ölümü unutan kimse de üç şeyle cezalanır: 1- Yarın tevbe ederim diyerek tevbe etmeyi geciktirir, 2- Elindeki rızka razı olmaz...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 810,
Cevaplar
0
Görüntüleme
810
Ahiret'le ilgili bazı tabirlerÂhiret Günü: Kâinât yok olduktan sonra yeniden bir takım âlemlerin yaratılacağı, bütün ölülerin tekrar hayat bulacağı günden itibaren başlayan nihayeti olmayan bir zamandan ibarettir. Kıyâmet: Bütün mahlûkatın yok olup kâinâtın ömrünün biterek tamamen harab...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Ölümü Unutturan Musibetin büyüğü.. Rivayet olundu: Haberde geldi ki: Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bir gün bir hastayı ziyaret etti. 0 hastanın baş ucunda oturur halde, Azrail Aleyhisselâm’ı gördü. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Azrail Aleyhisselâm’a; -“Ey Ölüm meleği! Ona yumuşak davran...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 881,
Cevaplar
0
Görüntüleme
881
Mü'minin vefatı nasıl olur ?“(Dünyada ip ve benzeri ile) kendini boğarak intihar eden kimse cehennemde kendini boğar(ak azab olunur), (bıçak ve sâir şeylerle) kendini vurarak intihar eden de onunla cehennemde kendini vurur (böyle azab olunur).” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî) Mü’min kulun...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 774,
Cevaplar
0
Görüntüleme
774
Cevaplar
1
Görüntüleme
843
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kur'an delili Ahirete şehadet eden sayısız delillerin hiçbirisi olmazsa da, düşmanlarının bile doğru ve emin olarak bildiği Hz. Muhammedin haşre dair haberleri yeter.... [COLOR=#4B0082] “Hiç mümkün müdür ki, bütün...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 975,
Cevaplar
0
Görüntüleme
975
A) AHİRET NEDİR? Ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. Bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. Terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır. https://www.topragizbiz.com/resim/images/7001011isl.jpg...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
- İnsanların büyük bir bölümü kıyamet günü hakkında bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes kıyamet saatinin dehşetinden az veya çok haberdardır. Buna rağmen, insanların böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak bir tepki vardır; kıyamet üzerine düşünmek veya konuşmak istemezler. Kıyamet saati...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Dağlar Kökünden Sökülüp, Savrulur Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman... (Mürselat Suresi, 10) Bilindiği gibi dağların yeryüzündeki sarsıntıları engelleme görevleri vardır. Bu gerçek Kuran ayetlerinde de şöyle haber verilmiştir: Bugüne kadar dünyada tespit edilmiş en büyük deprem 9.2...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Her müslüman mutlaka kabir azabından sözlü ve fiili olarak Allah Teala’ya sığınmalı ve kabir azabından korunmak, hazırlıklı olmak için, oraya gitmeden önce salih ameller yapmalıdır. Çünkü insan toprak üstünde olduğu müddetçe amel etmesi onun için çok kolaydır. Ancak ne zaman ki toprağın altına...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
Sırat Köprüsü Bütün bu tehlikeleri düşündükten sonra Allah Teâlâ'nın şu âyeti üzerinde tefekkür et: “Takvâ sahiplerini gruplar halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda toplarız. Günahkârları da susuz olarak cehenneme süreriz.” [1] “(Allah meleklerine emreder:) Onlara cehennemin yolunu...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Kulun önünde ölüm zahmetinden başka ne azap, ne üzüntü ne de korku bulunmasa bile, sadece ölüm anındaki şiddet onun gecesini gündüzüne katıp düşünmeye ve ölüm için hazırlanmaya yeterli olurdu..Üstelik ölüm de her an onunla karşı karşıyadır.. Hayret edilecek durum şudur ki; bir insan...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
MAHŞERDE İLK SORGU ÜÇ KİŞİYE Ebû Hüreyre radıyallahü anh’den anlatılır: Resûlüllah aleyhisselâm şöyle buyurdu: Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir: Birincisi, cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 881,
Cevaplar
0
Görüntüleme
881
Şefaat Müminlerden bazılarının (hata ve günahları sebebiyle) cehenneme girmeleri kesinleştiği vakit, Allah Teâlâ onlar hakkında, Peygamberlerin, sıddîklerin hatta âlimlerin, salihlerin ve kendi katında kadri kıymeti olan herkesin şefaatini kabul eder. Bu kimseler aileleri, akrabaları...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 967,
Cevaplar
1
Görüntüleme
967
Üst Alt