Önemli Kişiler

İTTİHATÇILARIN BELALI SİLAHŞÖRÜ: YAKUP CEMİL Yakup Cemilİstanbullu Çerkez bir aileye mensup olan Yakup Cemil, 1903’te Harp Okulundan mezun olduktan sonra Manastır’a tayin edildi ve yıllarını Rumeli dağlarında eşkıya kovalayarak geçirdi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılarak mizacına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 163,
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
PATRONA HALİL İSYANI NASOL OLDU, ARDINDAN NELER YAŞANDI Patrona Halil ve arkadaşları Yeniçeri Ocağına girerek burada bulunan askerleri yanına çekti. İsyancılar hapishanelerdeki mahkumları salıverdiler. Sayıları hızla artan isyancılar Sultanahmet’teki At meydanında toplandılar. Osmanlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 119,
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
Şehzade Mehmet Selim Efendi[COLOR=rgb(84, 172, 210)]ŞEHZADE MEHMET SELİM EFENDİ 11 Ocak 1870 yılında İstanbul Beşiktaş'da doğan Mehmed Selim Efendi, 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in en büyük oğludur. Annesi Bedrifelek baş kadınefendidir. 1886 yılında Deryal Hanımefendi, 1905 yılında...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 883,
Cevaplar
1
Görüntüleme
883
Çandarlı Halil Paşa (d.? - ö. 10 Temmuz 1453), 1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi başvezirlerinden olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın torunu ve Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. İstanbul'un fethinden hemen sonra...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 532,
Cevaplar
0
Görüntüleme
532
Milli mücadelenin Mekkeli kahmaranı: Ali Durmuş Bey Osmanlı tarihinin gizemli istihbarat faaliyetlerinin önemli isimlerinden olan Ali Durmuş Bey, Payitaht'ın Orta Doğu ajanlığını yürütüp, milli mücadele zamanında ise Anadolu kahramanı oldu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 517,
Cevaplar
1
Görüntüleme
517
Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi olan Çerkes Hasan darbecilere ilk kurşunu atan bir kahraman olarak tarihe geçti. http://image.cdn.haber7.com//haber/haber7/photos/2017/03/ilk_halisdemir_cerkes_hasanin_efsane_hikayesi_1485082179_3647.jpg Bir dost meclisinde söz darbelerden açılıyor ve konu dönüp...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Çerkes HasanÇerkes Hasan Bey; 1850 yılında İstanbul Silivri ilçesinde doğmuştur. Babası İsmail Bey Kafkasya’dan göç etmiş bir Çerkes beyi idi. Çerkes Hasan 1864 yılında Bahriye İdadisine, sonra da Harbiye bölümüne girdi. Ablası Neşerek Kadın Efendi padişah Abdülaziz ile evlenmiş ve bu vesile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 969,
Cevaplar
0
Görüntüleme
969
Fatih Sultan Mehmed Han'ın yakın koruması kimdir? Fatih Sultan Mehmed HaOsmanlı Devleti, kültür ve medeniyeti hakkında bilinmeyen kahramanlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor... Tarihçi - Yazar Ahmet Anapalı, adım adım kültür ve medeniyetimizde yer etmiş önemli...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 781,
Cevaplar
0
Görüntüleme
781
Osmanlı Devleti; din,dil,ırk ayrımı,renk gözetmemiştir. Bu insanların arasında zenciler de vardır, beyaz yahut hadım edilmiş köleler de sakatlar da... "Kör", "topal", lakaplı pek çok sadrazam devlet hizmetinde görev yapmıştır. Tuti Kitap etiketiyle Erol Çağlar'ın kaleme aldığı Osmanlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 983,
Cevaplar
0
Görüntüleme
983
Avrupalıların “Zizim” dediği Cem SultanOsmanlı tarihi gerek yakın geçmişte, gerekse de günümüzde tartışmaya açık birçok mevzuyu içerisinde barındırır. Kapalı kalmış veya farklı görüşlerle ezberler bozan yaklaşımlar, beraberinde yeni yeni fikirleri getirir. Bu, tarihî bir hadise...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 694,
Cevaplar
0
Görüntüleme
694
Mimar SinanMimar Sinan, 29 mayıs 1490 günü Kayseri merkez kazasına bağlı Kesi nahiyesinin Ağırnas köyünde doğdu. O gün, İstanbul’Fethi’nin 37. yıldönümüne rastlıyordu. Sinan, orduya girdi ve istihkâm subayı olarak yavaş, fakat muntazam bir şekilde yükseldi. II. Bâyezîd’in ölümünde 22...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 750,
Cevaplar
0
Görüntüleme
750
- Tarihimizde tozlu sayfalar arasında kalmış ve bugün için belki de garip addedebileceğimz satırlar bulunmaktadır. Bu sayfalar karıştırıldığı takdirde karşımıza çıkan bazı anekdotlar kimi zaman heyecan verici olabilmektedir. Bizim kültürümüzde herkesçe beğenilen bir gelenek vardır ki, uzak...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
- Gelibolulu Hasan, gemiler rampa eder etmez, elinde yatağanla karşı tarafa atlamış, ancak tek başına kalmıştı. Buna rağmen, düşman denizcilerinin 15’ini öldürdü ve kalanlarını da ambar ve kamaralara kilitleyip Cezayir’e ulaştı. Bu müstesna yiğit, daha sonra devlete büyük hizmetler verecek...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 614,
Cevaplar
1
Görüntüleme
614
Kuyucu Murat PaşaHer ilmin kendine ait bir metodoloji vardır. Bunlar arasında tarihi de saymak artık bir zaruret halini almıştır. Nitekim tarih ilmi, yalnızca savaşların ve ardından imzalanan barışların zamanlarını bilmekten ibaret değildir. Bunun yanında yaşanan hadiseler üzerinden tahlil...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 633,
Cevaplar
0
Görüntüleme
633
Hayatı Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, nereli ve kimin oğlu olduğu da bilinmemektedir. Kahveye düşkün olduğu için kendisine "Tiryaki" lakabı konmuştur. Birçok yabancı dil bildiğinden, genelde eyaletlerde görevlendirilmiştir. En uzun süre görev yaptığı yer Zigetvar Valiliği'dir. Burada...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 873,
Cevaplar
0
Görüntüleme
873
Emine Hatun (ö. 1449) Osmanlı padişahı II. Murat'ın annesi, Valide Sultan ve I. Mehmet'in eşidir. Dulkadiroğulları Beyliği'nin beşinci hükümdarı Nasıreddin Muhammed (Mehmed) Bey'in kızıdır. Yıldırım’ın oğlu, Osmanlı Padişahı Çelebi I. Mehmed ile 1403’te evlenmiştir. II. Murat’ın annesi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 754,
Cevaplar
0
Görüntüleme
754
Devlet Hatun, (Osmanlıca: دولت خاتون; d. ? - ö. 1411) Germiyanoğlu II. Yakup Bey'in kızı; Yıldırım Bayezid’in eşi; Osmanlı Padişahı I. Mehmet ile Şehzade İsa Çelebi'in annesi. Mevlânâ Celâleddin-î Rûm-î’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’un soyundan gelen Devlet Hâtûn, 1411 yılında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 746,
Cevaplar
0
Görüntüleme
746
Gülçiçek Hatun Gülçiçek Hatun, I. Murat 'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in annesidir. Aslen Rum olan Gülçiçek Hatun'un türbesi Bursa'da bulunmaktadır. Bursa, Altıparmak semtinde, Sarıklı Değirmen Sokağı’nda bulunan türbe, Sultan I. Murad’ın (Hüdavendigâr) eşi, Yıldırım Beyazıd’ın annesi Gülçiçek...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 897,
Cevaplar
0
Görüntüleme
897
Nilüfer Hatun Yarhisar Tekfuru'nun kızı, Orhan Gazi'nin eşi ve Murad-ı Hüdavendigar 'ın annesi. Asıl adı Holofira 'dır; Müslüman olduktan sonra "Nilüfer" adını almıştır.Orhan Gazi'yle tanıştığı sırada Bilecik Tekfurunun oğluyla nişanlıdır. Orhan Gazi ve adamları tarafından düğün gününde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 844,
Cevaplar
0
Görüntüleme
844
Malhun HatunMalhun Hatun, Mal Hatun, Mala Hatun ya da Bala Hatun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in eşidir. Osmanlı kurucusu Osman Bey'in eşi, Kayı Boyu'ndan Ömer Bey'in kızıdır. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi'in annesidir. Kendi adına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 843,
Cevaplar
0
Görüntüleme
843
Üst Alt