Risale-i Kudsiyye

Sabit konular

RisaLeLerden 500 (1-100) vecize ....

 • ceylannur
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
1- Bismillah her hayrın başıdır. Sözler - 5 2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5 3- Herşey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Sözler - 468 4- Sizin herşey'iniz...

Risale-i kudsiyye'nin önsözü

 • abdusselam
 • 2K
- Kullanılan
]Elinizde bulunan, şerh ve izahı yapılan RİSALE-İ KUDSİYYE kitabı Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (Kuddise Sırruhu) Hazretlerinin, konusunda eşi bulunmayan çok kıymetli bir eseridir...

risale-i kudsiyye'nin yazılmasındaki sebep ve hikmetler

 • abdusselam
 • 1K
- Kullanılan
[COLOR=mediumturquoise] [COLOR=mediumturquoise]Sebeb-i Te'lif-i Risale ve Tesmiyesini Beyan Eder [COLOR=mediumturquoise](Bu Risale'nin Yazılmasındaki Sebep ve Hikmetler)...

RİSALE-İ KUDSİYYE - Müellifi Yanyalı Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz.'ni tanıyalı

 • abdusselam
 • 3K
- Kullanılan
x İsmet Efendi bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Yanya'da alem-i dünyayı teşrif edip gençlik yıllarında Yanya Mahkeme-i Şer'iyye'si katipliğinde bulunmuşlardır Risale-i Kudsiyye'lerinde...
Normal konular

Risale-i kudsiyye beyt-11 şerhli ve izahlı

 • abdusselam
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan...

Fırıncı Abi’nin Dilinden Bediüzzaman Said Nursi

 • harekat
 • 1K
- Kullanılan
Fırıncı Abi’nin Dilinden Bediüzzaman Said Nursi Mehmet Nuri Güleç ya da Nur Cemaati içinde bilinen adıyla Fırıncı Abi, yaşı seksenin üzerinde olmasına karşın hâlâ dinç, hâlâ hizmet aşkıyla...

Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mühim bir kısmının tarihleri...

 • ceylannur
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Bediüzzaman’ın hayat seyri ve safahatından mü¬him bir kısmının tarihleri: 1877 Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan İlçesi Nurs Köyü’nde doğumuştur. 1885 Yaş 9 Said Nursî ilk...

Risale-i Nurdan Dua

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
İlahi, İki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir; çünkü Sen benim Rabbim ve Halıkım ve İlahımsın. Ve benim, nihayetsiz...

Bediüzzaman'la helalleşme

 • ceylannur
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Bir Zaman Küçükken Resmin Sağ tarafındaki Said Özdemir abiden Sohbet dinlerdim Çocukluğumda tek o degil Mustafa Sungur abi isa abi Hüsnü bayram abi hepsi ile bizzat görüşmüşlüğüm vardır...

Risale-i kudisiye 1. beyt

 • M
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Bismillâhir Rahmânir Rahîm, Elhamdulillâhi Rabbil ‘Âlemîn, vessalâtu vesselâmu ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecma’în. RİSALE-İ KUDSİYYE TERCEMESİ 1. BAB Risale-i Kudsiyye’nin...

Risale-i Kudsiyye 2.Beyt

 • M
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Huda Ism-i Celaliyle çü destur" "ALLAH`in Ism-i Celaliyle müsaade istedim." Huda:Kelimesi farscadir.ALLAH`in ismine denir. Ism-i Celalde ALLAH`in ismidir.Buna Lafza-i Celal,Ism-i...

BedİÜzzaman saİd nursÎ kİmdİr?

 • ceylannur
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
BedİÜzzaman saİd nursÎ kİmdİr? [COLOR=#ff9933]BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ KİMDİR? Bediüzzaman Said Nursî, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm mütefekkirlerinden biridir. 1876'da Bitlis'in Hizan...

Risale-i kudsiyye beyt-8 şerhli ve izahlı

 • abdusselam
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i...

Risale-i kudsiyye beyt-7

 • abdusselam
 • 3K
 • 2
- Kullanılan
Bu zatlar her biri bir kenz-i Yezdan Bu zatlar her bir bir sırr-ı Sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab...

Risale-i kudsiyye beyt-6

 • abdusselam
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
Şümûs-ül-iktidardır Âl-ü Ashab Nücûm-ül-ihtidâdır cümle ahbab Onun ahbapları vuslatta esbab Vekile kıldılar vuslatta aktab Safâlardan geçip...

Risale-i kudsiyye beyt-4

 • abdusselam
 • 3K
 • 2
- Kullanılan
Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i...

28-29. Beyt Arasi 4. BAB

 • abdusselam
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
4. BAB "Benzeri ve ortagi olmayan Hak Sübhanehü Hazretlerine itikad beyanindadir." (دَ رْ) Farsca bir edattir.Arapcada ki(فِي) edatina mukabil olup Türkcede ki karsiligi:(de-da) dir. < دَرْ...

Risale-i kudsiyye beyt-13 şerhli ve izahlı

 • abdusselam
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla...

Risale-i kudsiyye beyt-12 şerhli ve izahlı

 • abdusselam
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
](B]e]y]t -12) Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh...

Risale-i kudsiyye beyt-10 şerhli ve izahlı

 • abdusselam
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
(Beyt -10) Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip...

Risale-i kudsiyye beyt-9 şerhli ve izahlı

 • abdusselam
 • 3K
 • 1
- Kullanılan
Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân...

Risale-i kudsiyye beyt-3

 • abdusselam
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Hüdaya oldu mahsus hamd-ü minnet Nikâb açtı bize kıldı inayet Bu derde buldu arifler keramet Muhabbet cezbesiyle kıldı davet Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i anillah gel edelim...

Risale-i Kudsiyye Tercümesi 2. Cilt 217. Beyt Sayfa 135

 • Gûl-i Misbah
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Delil ola ânâ mürşid Cemale: İde tebdil o cümle kâli hâle: Hakk’ı vasıflanıcı ol, vasfedici olma” Gönülden gark ede...

Risale-i Kudsiyye Tercümesi 1. Cilt 150. Beyt Sayfa 497

 • Gûl-i Misbah
 • 3K
 • 1
- Kullanılan
Taam, nevm ve kelâmı eyle kıllet" “Yemeği, uykuyu ve konuşmayı az eyle.” Taam: Yemek, Nevm: Uyku, Kelâm: Konuşmak, demektir. Sure-i Dehr’de şöyle buyrulur: -“Ve taam yedirirler, onu...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt