Zekat

Zekatin toplumsal faydalari

 • Ayyüzlüm
 • 8K
 • 1
- Kullanılan
ZEKATIN TOPLUMSAL FAYDALARI Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır. 1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar...

Komşuluk Hakkı

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Yüce dinimiz İslamiyet'e göre komşunun komşu üzerinde hakları vardır. Buna komşuluk hakkı diyoruz. Dinimiz komşuluk hakkı üzerinde çok durmuştur. Hz. Aişe R. Anha'dan rivayet edilen hadis-i...

Zekat konusundaki tatbikatı

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
İKİNCİ BÖLÜM ZEKÂT VE SADAKA HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.) ZEKÂT VE SADAKA KONUSUNDAKİ TATBİKATI A) ZEKÂT KONUSUNDAKİ TATBİKATI 1— Giriş: Hz. Peygamber (s.a.) zekâtın vakti, miktarı, nisabı...

Zekâtı Verilecek Mallar;

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekâtı Verilecek Mallar; [COLOR=maroon] Hz. Peygamber (s.a.) zekâtın dört sınıf maldan verileceğini belirtmiş­tir ki, bunlar halk arasmda en çok dolaşan ve insanların zorunlu ihtiyaçları olan...

Senede Bir Kere Verilmesi:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Senede Bir Kere Verilmesi: Zekâtın her sene bir kere verilmesini farz^ kılmıştır. Tahıllar ve meyve­lerden zekât alma zamanını, olgunlaşma ve kıvamına gelme vakti olarak tayin etmiştir. Bu...

Zekâtın Miktar ve Nisabı:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekâtın Miktar ve Nisabı: Sâri', mal sahiplerinin mallan elde etme yolunda çalışmalarına, malı elde etmenin kolaylığına veya zorluğuna göre zekâtın mallardan alınacak miktarlarını birbirinden...

Zekâtın Hikmeti:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekâtın Hikmeti: Zekâtın hikmeti şudur ki, Sâri', denkleştirme imkânı taşıyan mallar­da, mal sahiplerini fakir düşürmeyen ve yoksullara yeterli olup artık onla­rın başka bir şeye ihtiyaç...

Zekât Verilecek Kimseler:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekât Verilecek Kimseler: İşte Rab Teâlâ zekâtın paylaştırılmasını bizzat kendisi üstlendi ve onu sekiz bölüme ayırdı. O sekiz bölümü, toplam iki sınıf insan alır: I- İhtiyaç­tan dolayı...

Zekât Tahsildarları:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekât Tahsildarları: Zekât tahsildarlarını yalnızca sürüler, ziraî mahsuller ve meyveler gibi görünen açık mal sahiplerine gönderirdi. Hurma sahiplerine, ağaçlarındaki hurmaları tahmin edecek...

Zekât Alınmayan Mallar:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekât Alınmayan Mallar: Hz. Peygamber (s.a.) atlardan, kölelerden, katırlardan, merkeplerden*öîçülemeyen ve muhafaza edilip saklanılamayan sebzelerden, karpuz ve ka­vundan, salatalık ve...

Balın Zekâtı:

 • ceylannur
 • 2K
- Kullanılan
Balın Zekâtı: Bal .konusunda Hz. Peygamber'den (s.a.) farklı rivayetler aktarılmış­tır. Ebu Davud, Amr b. Şuayb — babası — dedesi senediyle rivayet eder ki, Müt'ânoğullarmdan Hilâl adında birisi...

Zekât Verene Dua Edişi:

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
Zekât Verene Dua Edişi: Bir adam zekât getirdiği zaman Hz. Peygamber (s.a.) ona dua eder; bazan "ALLAH'ım! Bu adama bolluk ver, develerini bereketlendir.'[29] ve bazan da "ALLAH'ım! Bu şahsa...

Zekatın geniş anlatımı,

 • bedirhan.
 • 2K
- Kullanılan
Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir...

Zenginin borcu, fakirin alacağı: Zekat

 • lal
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
GÜNEŞ, TOPRAK, SU VE HAVA dörtlüsünden şirket kurup, tabiatı çatısız fabrika durumuna getirip, bostanları kazan gibi kaynatıp çeşitli rızıklar yetiştiren Allah, insanlara verdiği bunca rızık için...

Malımızda Hakkı Bulunanları Unutuyor muyuz?

 • lal
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
"Eğer, ezkiya zekâvetlerinin zekâtını ve ağniya, velev zekâtın zekâtını milletin menfaatine sarf etseler, milletimiz de başka milletlere yolda karışabilir." Bediüzzaman "Ramazan ayının ilk...

Zekatını vermeyenlere ibrettir Salebe'nin servet hırsı!

 • lal
 • 1K
- Kullanılan
Zekâtını vermeyenlere ibrettir Sâlebe'nin servet hırsı! Medine halkından Sâlebe, cami kuşu denecek derecede sofu bir insandı. Tüm namazlarını camide kılar, tek başına kılmaya pek razı olmazdı...

zekat

 • lal
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
[FONT=Souvenir Lt BT]Kelime anlamiyla zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasina gelir. [FONT=Souvenir Lt BT]Dini anlamiyla ise; nisap miktari zenginlige sahip olan...

zekat kimlere ve nerelere verilir

 • lal
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
[FONT=Souvenir Lt BT]Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) bir hadislerinde " Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmustu: "Yüce Allah zekatin verilecegi yerler hususunda ne bir peygamberin...

zekat malın iyisinden verilmeli

 • lal
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Souvenir Lt BT]Yüce Allah, Bakara Suresi 267. Ayet-i Kerimesi'nde "Ey iman edenler! Kazandiklarinizin iyilerinden ve rizik olarak yerden size çikardiklarimizdan hayra harcayin. Size verilse...

zekat nerelere ve kimlere verilmez

 • lal
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Souvenir Lt BT]Zekat nerelere ve kimlere verilmez? [FONT=Souvenir Lt BT]Zekat verilecek kimseler ve yerler belli oldugu gibi, zekat verilmeyecek kimseler de bellidir. Su kimselere de zekat...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt