Zekat

ZEKATIN TOPLUMSAL FAYDALARI Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır. 1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar. Zenginin malından bir bölümünü fakirlere verdirerek aradaki zenginlik farkını belli bir seviyede tutar...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 7K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
7K
Yüce dinimiz İslamiyet'e göre komşunun komşu üzerinde hakları vardır. Buna komşuluk hakkı diyoruz. Dinimiz komşuluk hakkı üzerinde çok durmuştur. Hz. Aişe R. Anha'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Rasülullah (S.A.V.): "Cibril bana komşu hakkını o kadar çok tavsiye etti ki, neredeyse komşuyu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
0
Görüntüleme
979
İKİNCİ BÖLÜM ZEKÂT VE SADAKA HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.) ZEKÂT VE SADAKA KONUSUNDAKİ TATBİKATI A) ZEKÂT KONUSUNDAKİ TATBİKATI 1— Giriş: Hz. Peygamber (s.a.) zekâtın vakti, miktarı, nisabı, kimlere farz oldu­ğu ve nerelere sarfedileceğı konularında en mükemmel düzenlemeyi getir­miştir. Zekâtta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 885,
Cevaplar
0
Görüntüleme
885
Zekâtı Verilecek Mallar; [COLOR=maroon] Hz. Peygamber (s.a.) zekâtın dört sınıf maldan verileceğini belirtmiş­tir ki, bunlar halk arasmda en çok dolaşan ve insanların zorunlu ihtiyaçları olan mallardır: 1- Ziraî mahsuller ve meyveler, 2- Hayvanlar: Deve, sığır ve davar. 3- Dünyanın nizamı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 946,
Cevaplar
0
Görüntüleme
946
Senede Bir Kere Verilmesi: Zekâtın her sene bir kere verilmesini farz^ kılmıştır. Tahıllar ve meyve­lerden zekât alma zamanını, olgunlaşma ve kıvamına gelme vakti olarak tayin etmiştir. Bu, olabilecek en âdil düzenlemedir. Çünkü her ay veyahut her cuma verilmesi farz kılınmış olsaydı mal...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 962,
Cevaplar
0
Görüntüleme
962
Zekâtın Miktar ve Nisabı: Sâri', mal sahiplerinin mallan elde etme yolunda çalışmalarına, malı elde etmenin kolaylığına veya zorluğuna göre zekâtın mallardan alınacak miktarlarını birbirinden farklı, ayrı ayrı düzenlemiştir. İnsanın toplu ve biriktirilmiş bir vaziyette tesadüf ettiği...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zekâtın Hikmeti: Zekâtın hikmeti şudur ki, Sâri', denkleştirme imkânı taşıyan mallar­da, mal sahiplerini fakir düşürmeyen ve yoksullara yeterli olup artık onla­rın başka bir şeye ihtiyaç duymamalarım sağlayan bir ölçü getirmiş; zen­ginlerin mallarında fakirlere yeterli olacak kadar zekâtı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zekât Verilecek Kimseler: İşte Rab Teâlâ zekâtın paylaştırılmasını bizzat kendisi üstlendi ve onu sekiz bölüme ayırdı. O sekiz bölümü, toplam iki sınıf insan alır: I- İhtiyaç­tan dolayı alanlar: İhtiyaçlarının şiddet ve zayıflığına, çokluk ve azlığına göre alırlar. Bunlar, fakirler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zekât Tahsildarları: Zekât tahsildarlarını yalnızca sürüler, ziraî mahsuller ve meyveler gibi görünen açık mal sahiplerine gönderirdi. Hurma sahiplerine, ağaçlarındaki hurmaları tahmin edecek, kaç vesk geleceğini araştıracak ve böylece onla­rın ne kadar zekât vermeleri gerektiğini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zekât Alınmayan Mallar: Hz. Peygamber (s.a.) atlardan, kölelerden, katırlardan, merkeplerden*öîçülemeyen ve muhafaza edilip saklanılamayan sebzelerden, karpuz ve ka­vundan, salatalık ve acurdan, üzüm ve hurma dışındaki meyvelerden zekât almazdı. Üzüm ve hurmanın zekâtım toplu alır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 903,
Cevaplar
0
Görüntüleme
903
Balın Zekâtı: Bal .konusunda Hz. Peygamber'den (s.a.) farklı rivayetler aktarılmış­tır. Ebu Davud, Amr b. Şuayb — babası — dedesi senediyle rivayet eder ki, Müt'ânoğullarmdan Hilâl adında birisi ALLAH RasûKVne (s.a.), arıların­dan elde ettiği balın öşrünü (onda birini) getirmiş ve O'ndan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Zekât Verene Dua Edişi: Bir adam zekât getirdiği zaman Hz. Peygamber (s.a.) ona dua eder; bazan "ALLAH'ım! Bu adama bolluk ver, develerini bereketlendir.'[29] ve bazan da "ALLAH'ım! Bu şahsa rahmet ve mağfiret eyIe."[30] diye dua eder­di. Zekâtta malların en iyilerini değil, malın vasat...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
GÜNEŞ, TOPRAK, SU VE HAVA dörtlüsünden şirket kurup, tabiatı çatısız fabrika durumuna getirip, bostanları kazan gibi kaynatıp çeşitli rızıklar yetiştiren Allah, insanlara verdiği bunca rızık için yoksul kulları için mallarından ve paralarından kırkta bir istiyor. Malı ve parayı veren Allah...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
"Eğer, ezkiya zekâvetlerinin zekâtını ve ağniya, velev zekâtın zekâtını milletin menfaatine sarf etseler, milletimiz de başka milletlere yolda karışabilir." Bediüzzaman "Ramazan ayının ilk günleriydi. O günkü Radyo’daki programımın konusu zekât üzerineydi. Yayına bir hanım dinleyicimiz misafir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 988,
Cevaplar
1
Görüntüleme
988
Zekâtını vermeyenlere ibrettir Sâlebe'nin servet hırsı! Medine halkından Sâlebe, cami kuşu denecek derecede sofu bir insandı. Tüm namazlarını camide kılar, tek başına kılmaya pek razı olmazdı. Ne var ki bir ara kafayı zengin olmaya taktı. Mutlaka zengin olacaktı. Hayırlısı zengin olması...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[FONT=Souvenir Lt BT]Kelime anlamiyla zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasina gelir. [FONT=Souvenir Lt BT]Dini anlamiyla ise; nisap miktari zenginlige sahip olan Müslümanin Allah'in hakki olanlara verilmesini emrettigi belli miktarda mali vermesidir.Veren kimseyi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[FONT=Souvenir Lt BT]Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v) bir hadislerinde " Bana zekat ver" diyen birisine söyle buyurmustu: "Yüce Allah zekatin verilecegi yerler hususunda ne bir peygamberin, ne de bir baskasinin hükmüne razi olmayarak, onunla ilgili hükmü kendisi verir.On sekiz sinifa...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[FONT=Souvenir Lt BT]Yüce Allah, Bakara Suresi 267. Ayet-i Kerimesi'nde "Ey iman edenler! Kazandiklarinizin iyilerinden ve rizik olarak yerden size çikardiklarimizdan hayra harcayin. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacaginiz kötü mali, hayir diye vermeye kalkismayin. Biliniz ki Allah...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[FONT=Souvenir Lt BT]Zekat nerelere ve kimlere verilmez? [FONT=Souvenir Lt BT]Zekat verilecek kimseler ve yerler belli oldugu gibi, zekat verilmeyecek kimseler de bellidir. Su kimselere de zekat verilmez. [FONT=Souvenir Lt BT]Müslüman olmayan birine zekat verilmez [FONT=Souvenir Lt BT]Nisap...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt