Müslüman, mahremini yabancılardan kıskanandır!

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Müslüman, mahremini yabancılardan kıskanandır!
Hz. Peygamber'in uygulamaları, çok açık ve kesinlik ifade eden bir netlikte önümüzde duruyor. Burada şüpheye düşecek hiçbir durum yok. Helaller ve haramlar açık ve belirli... Sadece içinde yaşadığımız bu Modern çağda; helalleri haramlarla, haramları helallerle karıştırmak isteyen bir takım kirli düşünceli kişilerin sayısı çoğaldı. Müslüman'ca bir yaşam için gösterilmesi gereken hassasiyetlerin, bazı yeni fikirler uğruna silikleştirilmeye çalışıldığını fark etmemiz ve elimizden alınmaya çalışılan bu hazineye sımsıkı sarılmamız gerekiyor.

Elimizdeki hazineye düşmanlar!
Bugün dünyada Müslümanların üzerinde etkili ve yaygın bir kampanya yürütüldüğü fark etmek için öyle derin bir zekâya ihtiyaç olmadığı ortada. Israrla bizi kendilerine benzetmeye çalışanlar, elimizdeki hazineyi yok etmeye çalışıyorlar aslında. Bizim güzelliğimiz, onların nasıl domuzlaştığını ortaya koyduğu için elimizdeki hazineye ve bizlere düşmanlık ediyorlar.

'Yobaz olan bizleriz'
Elimizdeki hazineye düşmanlık edenler, sadece bilerek düşmanlık edenler değillerdir. Onlardan ayrı olarak bir de farkında olmadan bütün 'mahrem' çizgileri yok etmeye ve efendilerine yaranmaya çalışanlar vardır. Yani sadece 'arka sayfa güzeli' yayınlayan gazeteler değil, ucundan yöresinden bir şekilde 'magazin' haberleri yayınlayan gazete ve televizyonlar da bu hazineye düşmanlık edenlerdir. Bunların tamamını reddettiğimiz için 'yobaz' diyorlar bize. Süleyman Çobanoğlu'nun Yobazlığa Övgüsü'nde dediği kişidir yobaz: "Piknikte içmeyen, komşusu Pakize hanımı öpmeyen, faiz yemeyen, altın takmayıp ipek giymeyendir."

Diziler dine düşman mı?
Bugün Türkiye'de yayın sahasını dolduran televizyon dizilerinin büyük çoğunluğu gizli bir namussuzluğun propagandasını yapmıyor mu? Bugün Türkiye'de hangi dizilerde aldatma, ihanet, entrika adı altında 'zina ya övgü' yapılmıyor ki? Lut kavminin helakine sebep olan hastalık, diziler eliyle Türk toplumuna empoze edilmeye çalışılmıyor mu?

Haremlik, selamlık uygulamasına dikkat!
Türkiye'de Allah'a ve Resulüne açıkça düşmanlık eden bazı yayın organlarının 'haremlik-selamlık' diyerek yaptıkları karalama haberleri, biz Müslümanları etkiliyor mu? Bu önemli soru, bu konudaki hassasiyetlerimizin tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. Müslüman kadın'ı da kendileri gibi nesneleştirmeye çalışanlar, bizdeki asalet ve güzelliği gördükçe kendi domuzlaşma süreçlerini hatırladıkları için bizi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Bütün bu oyunlara dikkat etmek zorundayız.
Bir dönem gündemini 'Eşli davetiye-eşsiz davetiye' tartışmalarına ayırmış bir ülkede yaşıyoruz bizler. Her hususta olduğu gibi, bu hususta da dinleyeceğimiz tek kaynak, tek örneğimiz ve önderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem efendimizdir. Müslüman'ca hassasiyetlerimizi kaybetmemek için dikkat etmek zorundayız.

Hz. Ali, hanımlarını kıskanmayan bir topluluğu kınamıştır!
Raşid halifelerin dördüncüsü, Hz. Peygamber'in damadı Hz. Ali (ra) bir keresinde bir şehir halkına şunları söylemiştir:
"Duyduğumuza göre kadınlarınız çarşı ve pazarlarda erkeklerle karışık bir şekilde dolaşıyorlarmış. Sizde kıskanma denilen duygu yok mudur? Kıskanma duygusunu yitirmiş kimselerde hayır yoktur."
Hz. Ali ayrıca şöyle de söylemiştir: "Kıskançlığın iki çeşidi vardır: Birincisi güzel olanıdır ki insan onunla aile efradını ıslah ederek onların kötü yollara düşmelerine engel olur. İkincisi de kötü olanıdır ki bu, sahibini cehenneme götürür." [Kenz, İbn Sa'd]

'Ben Sa'd'dan daha kıskancım'
Bir keresinde Sa'd bin Übâde: "Bir kişiyi hanımımın yanında görecek olsam hiç aman vermeksizin derhal öldürürdüm" demişti. Bu söz Hz. Peygamber'in kulağına gittiğinde efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, şöyle buyurmuştur:
"Siz Sa'd'ın kıskançlığına mı şaşıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki ben Sa'd'dan daha kıskanç olduğum gibi bu konuda Allah Teâlâ da benden daha ilerdedir. İşte bundan dolayıdır ki Allah Teâlâ gizli ya da açık bütün kötülükleri ve fuhşiyâtı haram kılmıştır.
İnsanoğlunu Allah'tan daha fazla seven hiç kimse yoktur. Bu sebepledir ki O, insanlar için korkutucu ve müjdeleyici Peygamberler göndermiştir. İyilik etmeyi de Allah'tan daha fazla seven kimse yoktur. Bunun için de O kullarına cenneti vaat etmiştir" [Buhari, Müslim]
 
Üst Alt