Okunması Yirmibin Salavat Gücünde Olan Bir Salavat

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#71
allahümme salli ve sellim ve
barik ala seyyidina
muhammedinil fatihi lima
sebega vennasiril haggi
bil haggi velhadiii ilaaa
siradikel müstegiimi
sallellahu aleyhi ve alaa
aalihi ve eshaabihii hagga
gadrihi ve migdarihil aziiim.
 
#72
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima sebega vennasiril haggi bil haggi velhadiii ilaaa siradikel müstegiimi sallellahu aleyhi ve alaa aalihi ve eshaabihii hagga gadrihi ve migdarihil aziiim
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#73
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima sebega vennasiril haggi bil haggi velhadiii ilaaa siradikel müstegiimi sallellahu aleyhi ve alaa aalihi ve eshaabihii hagga gadrihi ve migdarihil aziiim
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#74
llahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima sebega vennasiril haggi bil haggi velhadiii ilaaa siradikel müstegiimi sallellahu aleyhi ve alaa aalihi ve eshaabihii hagga gadrihi ve migdarihil aziiim
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#75
ALLAHÜMME SALLİ VE SELLİM VE
BARİK ALA SEYYİDİNA
MUHAMMEDİNİL FATİHİ LİMA
SEBEGA VENNASIRİL HAGGI
BİL HAGGİ VELHADİİİ İLAAA
SIRADIKEL MÜSTEGIIMİ
SALLELLAHU ALEYHİ VE ALAA
AALİHİ VE ESHAABİHİİ HAGGA
GADRİHİ VE MİGDARİHİL AZIIIM.

HİKMETİ:
Yirmibin Salavat-ı Şerife gücünde olduğu
Peygamberimiz (sav) tarafından bildirilmiştir.
1)Bu salavat-ı Şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
2)Kırk gün okuyanın Tevbesi kabul edilir.Günahları bağışlanır.
3)Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (as) ile görüşür.
4) Her gün 100 defa okumayı adet haline getirenin kalp gözü açılır.ilahi nurları müşahade eder.
5) Bir defa okuyan: İnsanların ,cinlerin ve meleklerin okumuş
olduğu bütün zikir,tesbih ve duaları okumuş gibi ecre nail olur.Bütün savaşlara katılmış
mücahidlerin faziletini ihraz eder.
6) Kişinin maksadına ulaşması için bir iksirdir.
7) Bu salat-ı şerife öyle bir hazinedirki ecir ve mükafatını,
esrarını yerde ve göklerde bulunanlar yazmak isteseler
yazamazlardı.
8 ) Bize gereken çok yüce bir hazine olan bu salavat-ı şerifenin faziletini idrak edip,hiç
olmazsa ginin belli saatlerinde bir kaç
kere okumayı alışkanlık haline getirmeyi vazife edinmeliyiz.Bu
sayede Allah'ın izni ile yüce makamlara ulaşmış oluruz.
(Kitabul-Cevahiril-Meani,1/104)
ARİF PAMUK

RABBİM HER GÜN,
EN AZINDAN GÜNDE ÜÇ KERE
OKUYABİLMEMİZİ NASİP EYLESİN
AMİİN...
 

Hasret ruzgari

Aktif Üyemiz
Konum
SAMSUN
#76
allahÜmme sallİ ve sellİm ve
barİk ala seyyİdİna
muhammedİnİl fatİhİ lİma
sebega vennasirİl haggi
bİl haggİ velhadİİİ İlaaa
siradikel mÜstegiimİ
sallellahu aleyhİ ve alaa
aalİhİ ve eshaabİhİİ hagga
gadrİhİ ve mİgdarİhİl aziiim
 
#77
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima sebega vennasiril haggi bil haggi velhadiii ilaaa siradikel müstegiimi sallellahu aleyhi ve alaa aalihi ve eshaabihii hagga gadrihi ve migdarihil aziiim

3 kez okudum,Rabbim kabul etsin
 

Facebook

Üst Alt