Sınav Kaygısı ve Sınav Yolculuğu

ceylannur

Yeni Üyemiz
Bu yolculuğa çıkanlar birbirlerinden farklılık gösterirler. Bu farklılıklar:

* Bu yolculuğa çıkma isteği olanlar / olmayanlar
* Yolculuğa bir türlü başlayamayanlar
* Nereye gittiğini bilenler / bilmeyenler
* Yolculupu yarıda bırakanlar / sürdürenler
* Yaptıkları yolculuk süresinden daha fazla mola verenler

Yolculuğa çıkma isteği olmayanlar

* Akademik anlamda özgüveni düşük olanlar
* Başarısızlık korkusu yüksek olanlar
* Akademik konularda bir çok başarısız deneyim yaşayanlar
* Başka hedefleri olanlar

Yolculuğa bir türlü başlayamayanlar

* Kaygılı olanlar
* Ayrıntılara aşırı önem verenler
* Mükemmeliyetçiler
* Erteleyenler (son dakikacılar)

Nereye gittiğini bilmeyenler

* Kendini (yeterliliklerini, becerilerini, ilgi ve yeteneklerini) tanımayanlar
* Kişisel vizyonu ve hedefi olmayanlar
* Günlük yaşamın dümen suyunda sürüklenip gidenler (kendini yönetemeyenler)

Yolculuğu yarıda bırakanlar

* Başarıya ulaşmak için stratejisi olmayanlar
* Hızlı koşup çabuk yorulanlar (nefesini ayarlayamayanlar)
* Gerçekçi hedef belirleyemeyenler

Yaptıkları yolculuk süresinden daha fazla mola verenler

* Düşük enerjilive düşük motivasyonlular
* Dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşayanlar
* İlgi ve istekleri daldan dala atlayanlar
* Aşırı sosyal tipler

Başarıya Ulaşmak için

* Nereye gittiğini biliyorsanız yolculuk daha eğlencelidir.
* Yolculuk ne kadar büyük olursa o kadar kararlı olmak zorundasınız.
* Hayalleri olmayanlar başarısız olur.
* Hayalleriniz önceliklerinizi belirler, çalışmalarınıza değer katar.
* Hayalleri olmayanlar hayalleri olanları hazmedemezler, bunu onlarla alay ederek ifade ederler.
* "Hiçbir yere" yolculuk olmaz, gideceğiniz yeri saptayıp ona göre yelken açmalısınız.
* Tutumunuz ne kadar iyiyse o kadar uzağa gidersiniz.
* Nereye gittiğini bilmeyenin nereye gittiğinin bir önemi yoktur.
* Yaşamı ile ilgili projesi olmayanlar projesi olanların (başkalarının) projesi olurlar.
* Siz kendinizi yönetmezseniz başkaları sizi yönetir.

SINAV KAYGISI

Sınav kaygısı, sınav öncesinde ve sınav anında yaşanan stresin doğurduğu karmaşık fizyolojik ve duygusal tepkilerdir.

Sınav kaygısı Öğrenciler Tarafından Nasıl Dile Getirilir?

Sınavdan önce / sınav anında:

*Çok huzursuz oluyorum,
*Uykularım bozuluyor,
*Adeta kulaklarım uğulduyor, gözlerim kararıyor,
*Tüm bildiklerimi unutuyorum,

*Bir sürü işlem hatası yapıyorum,
*Okuduğum soruları anlayamıyorum,
*Soruları yetiştiremiyorum,
*Sınavdan sonra yanlışlarımı görünce çok şaşırıyorum vb.....


Sınav Kaygısının Nedenleri

*Zamanı iyi kullanamama
*Sınava gerçeğinden farklı anlamlar yükleme
*Sınavda başarısız olma korkusu
*Gerçekçi olmayan düşünce biçimleri
*Çevrenin beklenti düzeyi ve ailenin sınava bakış açısı
*Gelecekte yapılacak sınavın sonucu ile ilgilenme
*Geçmiş ve gelecek arasında savrulma
*Zihinde "sınav sonucu" konulu film izleme

Sınav Kaygısına Neden Olan ve Gerçekçi Olmayan Düşünce Biçimine İlişkin Bazı Örnekler

*Ben bu sınavda başarılı olamayacağım.
*Bu testte bile 2 yanlışım var "ben mahvolmuşum".
*Bu sınavdan iyi sonuç aldım ama sorular çok kolaydı.
*Ben aptalın biriyim.
*Hata yapmamalıyım
*Günde en az ........ kadar soru çözmeliyim.
*Başkalarına karşı rezil olmamam için sınavı kazanmalıyım.
*Sınavda Sayısaldan 38, Sözelden 34,5 net yapmalıyım.

Gelecekte yapılacak sınavın sonucu ile ilgilenmeyle ilişkin bazı örnekler

*Kaç puan alabilirim?
*Alacağım bu puanla nereleri kazanabilirim?
*Acaba konuları yetiştirebilecekmiyim? Eksiklerimi tamamlayabilecek miyim?

Geçmiş ve gelecek arasında savrulmaya ilişkin bazı örnekler

*" Bir olayın kötü yönlerini düşün iyi olunca sevinirsin"
*Geçmişte pek çok hata yaptım.
*Geçmişte pek başarılı olamadım. Zaten Matematik dersinide hiç beceremem.
*Hiç düzenli bir öğrenci olmadım. "Yok yok ben kazanamam vb........

Sınava ilişkin olumsuz iç konuşmalar

*İç konuşmaların en temel özelliği telkin gücü olmasıdır.
*Bir kişinin kendisiyle konuşması ve dünyasını yapılandırma tarzı, ruh hali ve davranışlar üzerinde büyük ölçüde etkili olabilir.
*Genel olarak kaygı bozukluğu yaşayan insanlar kendileriyle olumsuz ve kaygılı bir tavırla konuşma eğilimdedirler.

Sınav Kaygısını Yaşayan Öğrencilere Öneriler

*Sınava ilişkin koşullar oluşturmayın, strateji oluşturun.
*Görünmeyen gelecekle değil bu günle ilgilenin.
*Sınavda soru soru düşünün.
*Toptancı düşünce biçiminden perakende düşünce biçimine geçin.
*Kaygılanmamak için yeni kaygılar üretmeyin. Heyecanlanmanıza izin verin.
*Birbirinize kaygı bulaştırmayın.
*İnsanlar düşündükleri gibi davranırlar. Beyninize ne söylerseniz onu yapar.

Uzm. Psi. Dan. Süleyman HECEBİL
 
Üst Alt