Evde Kal Türkiye

Tanrıların Şehri Teotihuacan Uygarlığı

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
Antik şehir Teotihuacan, Güneş ve Ay piramitleriyle bunların arasındaki Ölüler Yolu Teotihuacan’ın en önemli yapılarından. Azteklerin matematik ve astronomide ilerledikleri, günümüze kadar bozulmadan gelen ve mükemmel konumlandırılmış sıra dışı yapılardan da anlaşılıyor. “Tanrıların Evi” anlamına gelen Teotihuacan, Maya uygarlığından farklıydı. Kent halkı arkada hiç yazılı kayıt bırakmadı ve Aztekler hükmetmeye başlamadan çok önce kenti terk etti.

Teotihuacan Piramitleri
Teotihuacan Piramitleri
Kentin ana caddesi “Ölüler Yolu” denilen, Ay Piramidi Güneş Piramidi, ve Tüylü Yılan Tapınağından oluşur. Şehrin ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte, Kentte Zapotekler, Mistekler ve Maya topluluklarının da yaşadığı anlaşılmıştır. Bilim adamları, Meksika’da bulunan antik dünyanın en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Teotihuacan kentindeki tapınağın derinliklerinde, bugüne dek eşine rastlanmamış esrarengiz küre şeklinde cisimler keşfetti.

Teotihuacan’ın en önemli yapılarından biri olan ‘Feathered Serpent’, (Tüylü Yılan) tapınağının derinliklerinde, sarı taşlara benzeyen, ancak ne oldukları bilinmeyen çok sayıda küre bulundu. Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden Jorge Zavala, “Yuvarlak sarı taşlara benziyorlar, fakat ne olduklarını bilmiyoruz. Bu eşi benzeri olmayan bir keşif” dedi. M.Ö 100 yılında kurulduğu sanılan ve çok sayıda piramit yapı içeren Teotihuacan, bir zamanlar 100 bin kişinin yaşadığı bir kent haline gelse de, Azteklerin bölgeye gelmesinden en az 600 yıl önce, M.S 700’de bilinmeyen sebeplerden dolayı terk edildi.

Araştırmayı yürüten arkeolog Gómez Chávez, “seneler süren çalışmalar sonunda girişten 72 ve 74 metre derinlikte Güney ve Kuzey Odaları adını verdiğimiz iki ayrı bölme bulduk.

Tanrıların Şehri Teotihuacan Uygarlığı
Tanrıların Şehri Teotihuacan Uygarlığı
Din adamları ya da hükümdarlar bu odaları ritüel için kullanmış olabilir” dedi. Arkeologlar, yeni kazılarda tünelde keşfedilen 3 yeni odaya ulaşmak istiyor. 1800 sene önce tünelin merkezindeki odaya çok önemli bir şey saklamak için tünelin yıkıldığını belirten Chavez, “Belki de burada Teotihuacan’ın hükümdarlarını bulacağız” şeklinde konuştu. Gomez devam eden çalışmalarda, Teotihuacan’daki piramitte, 1800 yıldır mühürlü olan bir kutsal tünelin ucundaki odada büyük miktarda sıvı cıva bulduklarını açıkladı. Bazı arkeologlar Aztek öncesi döneme tarihlenen piramitte bulunan bu elementin, Teotihuacan’da bulunacak ilk hükümdar mezarının habercisi olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar cıvanın ritüellerde doğaüstü bir öneme sahip olabileceğini düşünüyor. Arkeolog Linda Manzanilla, kentin doruk noktasında olduğu zamanlarda tek bir kral değil, 4 hükümdardan oluşan bir konsey tarafından yöntetildiğini düşünüyor.

Meksika’da yaklaşık 2500 yıl önce varlığını sürdüren, Güneş ve Ay Piramidi ile Tüylü Yılan Tapınağını inşa eden uygarlığa ait yeni kalıntılar keşfedildi. Teotihuacan arkeolojik alanında bulunan ve Efsanelerde insan soyunu yaratan, bazı efsanelerde ise insan kılığına girerek insanlara uygarlığı öğretmiş ve göklere dönmüş bir tanrı olan “Tüylü Yılan” için yapılan Tüylü Yılan Tapınağı’nın altındaki galerilere yönlendirilmiş tünelde bulunan kalıntıların Azteklerden önce burada yaşadığı sanılan uygarlığa ait olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, elde edilen buluntuların olduğu yerde söz konusu medeniyetin hükümdarlarının mezarları olduğunu düşünüyor. Azteklerden önceki medeniyetin varlığı halk arasında yaşayan ve gizem edebiyatına konu olan birçok söylenceyi besliyor. Halk arasındaki inanışa göre tanrılar bu mağarada insanları bedenlendirmek için toplanmış. Tapınak adını ilk kez burada bulunan Tüylü Yılan figüründen alıyor.

Tanrıların Şehri Teotihuacan Uygarlığı
Tanrıların Şehri Teotihuacan Uygarlığı
“Tanrıların Şehri” anlamına gelen Teotihuacan, Azteklerin kente yerleşmelerine dek uzun zaman boyunca terk edilmiş şehir olarak kalmıştı. Güneş Piramidi, Ay Piramidi ve Tüylü Yılan Tapınağı ile bilinen antik şehirdeki 2 bin senelik tünelin bulunuşu ise 2003’de yoğun yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu gerçekleşmişti. Teotihuacan şehrindeki yapıların konumları Orion Takımyıldızının yerdeki yansıması olacak şekilde planlanmış ve aynı zamanda Tüylü Yılan Tapınağı temel alınarak, gezegenlerin yerdeki yansıması olacak biçimde tasarlanmış.

Meksika efsanelerinde tek tanrılı Yaratılış öyküsü yer almaz. Onların inancına göre birden fazla tanrı toplanmış ve düzenli bir evren yaratabilmek için uğraşmışlardır. Ana iki tanrı Güneş ve Ay’dır. 5. nesili oluşturabilmek için, tüm tanrılar Teotihuacan^da toplanmıştır. İnsan soyunu imal eden tanrılar, insan kılığına girerek insanlara medeniyeti öğretmiş ve göklere dönmüştür. Quetzalcoatl (Tüylü Yılan) efsanesi burada başlamıştır; ölümün ve dirilişin, göksel suların ve rüzgarların tanrısıdır. Aynı zamanda, sabah yıldızı tanrısıdır. Takvimi ve kitapları insanlara indiren O’dur. Efsaneye göre, kentte ilk yaşayanlar Tanrı’ya burada uyum içinde yaşayacaklarına dair söz verdi. Yaşayanların diğer görevi ise doğaüstü güçlerle insanlar arasında yeniden ilişki kurmaktır.

 

[TB] Benzer konular

Üst Alt