Evde Kal Türkiye

PORTAL

ALLAH (ac)'ın Yarattığı Alem ve Fırkalar

Fatiha Suresi’nde geçen “el-Âlemîn” kelimesi “âlem”in çoğuludur. “Âlem” aslında çoğuldur. Aynı lâfızdan tekili de yoktur. Vehb der ki: “On sekiz bin âlem vardır. Dünyâ bunlardan biridir.

MU'MİNÛN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Mü’minûn sûresi Mekke’de inmiştir. 118 âyettir. İsmini ilk âyette geçen الْمُؤْمِنُونَ (el-Mü’minûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 23, iniş sırasına göre 74. sûredir.

HAC Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.) tarafından başlatılıp Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından devam ettirildiği anlatılır. Ayrıca 27. âyette “hac”dan açık olarak bahsedilir. Bu sebeple ona “Hac”...

HAC Sûresi Meâli

Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir.

ENBİYA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Enbiyâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 112 âyettir. اَلأنْبِيَاءُ (enbiyâ), kelime olarak “nebî” kelimesinin çoğulu olup “peygamberler” anlamına gelir. Bir kısım peygamberlerin kıssalarından...

TAHA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Tâhâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 135 âyettir. İsmini birinci âyetinde yer alan “Tâ. Hâ” mukataa harflerinden almıştır. Bazı kaynaklarda surenin “Mûsâ sûresi” ve “Kelîm sûresi” diye...

MERYEM Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla...

KEHF Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen “kehf ” kelimesinden almıştır.

ENBİYA Sûresi Meâli

Enbiyâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 112 âyettir. اَلأنْبِيَاءُ (enbiyâ), kelime olarak “nebî” kelimesinin çoğulu olup “peygamberler” anlamına gelir. Bir kısım peygamberlerin kıssalarından...

TAHA Suresi Türkçe Okunuşu ve Meali

Tâhâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 135 âyettir. İsmini birinci âyetinde yer alan “Tâ. Hâ” mukataa harflerinden almıştır. Bazı kaynaklarda surenin “Mûsâ sûresi” ve “Kelîm sûresi” diye...

MERYEM Suresi Türkçe Okunuşu ve Meali

Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla...

KEHF Suresi Türkçe Okunuşu ve Meali

Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen “kehf ” kelimesinden almıştır.

Gurbette EZAN...

Gurbette nasıl giderilir ezana duyulan hasret? Neler kaybetmedik ki gurbette onsuz geçen yıllarımızda. Günde beş kere bize Allah’ı, Resulullah’ı (sas) hatırlatan, bizi kulluğa çağıran ve ruhumuzu...

21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi - ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN

Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:“Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.”

Dünyanın en derin noktasında ne var?

19. Yüzyılda... Bu dönemde okyanusların derinliğini ölçmek için kullanılan teknoloji bir ip ve onun ucundaki yaklaşık 1 kiloluk ağırlıkmış. Onu bağlayıp suya salıyorlarmış ve bu işlemi belli...

13 Sayısı Uğursuz mu?

13 sayısının uğursuzluğuna inanır mısınız? Kötü şans getirir derler. Peki bunun aslı astarı var mı? Neden 12 ya da 14 değil de 13? Halbuki matematiksel olarak baktığımızda ne güzel bir sayıdır 13.

Belli değil...

Yıktık atadan kalan son kaleyi, Ne büyük belli ne küçük belli. İbadete hile yaptık olduk veli, Ne namaz belli ne oruç belli.

14 Şubat 2020 Cuma Hutbesi - ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ BAĞ

Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.”

Dünya ve insan...

Kalamayacağımız dünyada yok ufacık hicran. Gökyüzünde yeryüzünde mazlum feryat figan, Dağ tepe duydu duygusuz insanlar yavan, Kalpler taş olmuş vicdanlar askıda evler viran.

Kuran'da Adı Geçen HüdHüd Kuşu

Hemen bütün dillerde çıkardığı sese (T. ibibik, büdbödek; Ar. hüdhüd; Far. pûpe, pûpû; İng. hoop poo; Fr. huppe; İbr. dûkifat; Lat. upupa, epops) veya başında bulunan sorguç şeklindeki renkli...

NAHL Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Nahl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 128 âyettir. İsmini 68. âyetinde geçen ve “bal arısı” mânasına gelen اَلنَّحْلُ (Nahl) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 16, nüzûl sırasına göre 70...
Üst Alt