PORTAL

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Tüm İslam Alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu nice Bayramlar dileriz. BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...

Ayasofya-i Kebir Camii

Ayasofya aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eserdir. Günümüzdeki Ayasofya “Üçüncü Ayasofya” olarak bilinmektedir.

MUHAMMED Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Sûre Medine’de, Bedir Savaşı’ndan sonra ve muhtemelen Uhud Savaşı esnasında, Hadîd sûresinin peşinden nâzil olmuştur.

MUHAMMED Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Hz. Muhammed (s.a.s.) sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 38 âyettir. İsmini, 2. âyette geçen Peygamberimiz (s.a.s.)’in مُحَمَّدٌ (Muhammed) adından alır.

AHKÂF Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Sûre Mekke’de Câsiye’den sonra, Zâriyât’tan önce gönderilmiştir. İbn Âşûr’un tesbitine göre (XXIV, 6) bu sûre, peygamberlik geldikten iki yıl sonra vahyedilmiştir.

AHKÂF Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Ahkâf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 35 âyettir. İsmini 21. âyetinde geçen ve “kum tepeleri” mânasına gelen اَلأحْقَافُ (ahkâf) kelimesinden alır.

CÂSİYE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Mekke’de, Duhân ile Ahkåf sûrelerinin arasında, 65. sûre olarak nâzil olmuştur.

CÂSİYE Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Câsiye sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 37 âyettir. İsmini, 28. âyette geçen ve kıyâmetin dehşetinden dizüstü çöken kimseleri anlatan اَلْجَاثِيَةُ (câsiye) kelimesinden alır.

DUHÂN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Allah Teâlâ, hakla bâtılı, haramla helâli belirlemek ve insanları ebedî hüsranla uyarmak üzere Kur’ân-ı Kerîm’i indirmiştir.

DUHÂN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Duhân sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 59 âyettir. İsmini, 10. âyette geçen ve “duman” mânasına gelen اَلدُّخَانُ (duhân) kelimesinden alır.

FUSSİLET Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Mushaftaki sıralamada kırk birinci, iniş sırasına göre altmış birinci sûredir. Mü’min (Gâfir) sûresinden sonra, Şûrâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

FUSSİLET Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Fussılet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini 3. ayette geçen ve “bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, iyice detaylandırmak” mânalarına gelen فُصِّلَتْ (fussilet)...

MU'MİN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Sûrenin, müşriklerin müslümanlara işkencelerinin iyice arttığı ve artık Resûlullah (s.a.s.)’i öldürme planları yaptıkları bir dönemde indiği anlaşılmaktadır.

MU'MİN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Mü’min sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 85 âyettir. İsmini, 28-45. âyetlerde kıssası anlatılan ve kendisinden “mü’min adam” diye bahsedilen Firavun ailesinden Hz. Mûsâ’ya inanan bir kimseden alır.

Yaradana İnanmak

Allah-u Teâlâ tarafından konulan bir kanundur. Din, Allah’ın bize çizdiği yol, uyulmasını istediği hükümler ve korunmasını emrettiği hükümlerdir.

Cuma Suresinin 11. Ayetinde ki Hadise

Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Şunu bil ki, Cenâb-ı Hak, Peygamber’in ashâbını dahî azarladı. Çünkü bir kıtlık yılında (kervan geldiğini haber veren) davul sesini duyunca, hemen mescitten çıkmışlar...

SÂD Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Sād sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyettekiصٓ (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir.

SÂD Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Kur’ân-ı Kerîm’in hak kitap, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in de gerçek peygamber olduğu ve bunların getirdiği tâlimatların Allah’ın buyrukları olduğu beyân edilir. Resûlullah (s.a.s.)’e karşı gelen...

Türkiye'deki Ayasofya Camiileri

Resmî adıyla Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul'da bir cami, eski bazilika ve eski müze. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski...

SAFFAT Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

Sûre Allah’ın birliğini vurgulayarak söze başlar. Mahşer yerinden, cennet ve cehennemden acı ve tatlı insan manzaraları sunarak âhiretin gerçekliğini ortaya koyar.

SAFFAT Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

Saffât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 182 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve saf tutmuş varlıklardan bahseden الصَّٓافَّاتُ (sâffât) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 37, iniş sırasına göre 56...
Üst Alt