careleri

  1. VuSLaT

    111- Atom bombası yapılması, te’sîri, korunma çâreleri

    ATOM BOMBASI Bugün bilinen yüzbeş dürlü atomdan her birinin ortasında bir nüve, ya’nî çekirdek bulunduğunu ve çekirdek etrâfında elektronların döndüğünü bildirmişdik. En küçük atom, hidrogen gazının atomu olup bir elektronu vardır. Dahâ büyük atomların elektronları içiçe muhtelif halkalarda...
  2. Nisan_Yağmuru

    Namazsızlıktan kurtuluş çareleri

    Namazsızlıktan kurtuluş çareleri Cemaleddin ŞENER Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i...
Üst Alt