curmum

  1. Cürmüm var, ruhta ar, kalbim yanar!

    [FONT=Georgia, serif]Ne kadar figan etsem [FONT=Georgia, serif]Ruhumun kefil olmadığı cürümlerimi bir bir zikretsem [FONT=Georgia, serif]Kalbimden bihaber olarak ömrümü sarf eylediğimi boyun büküp anlatsam [FONT=Georgia, serif]İçimi titreten korkulardan arınsam, iradi zafiyetlerimi nasıl fark...
  2. Cürmüm ile geldim sana

    Sen kendi aybını bil de bana sığın. Bana gel. Setreder hem aybımız, halk içre rüsvay eylemez Der hemen af eylerem ben, kaçma gel divânıma Cenabı Hakk bizi noksan sıfat halk eylemiş. Ne mutlu noksanını bilene, mutludurlar. Allah bizi müslüman halk etmiş. İnananlardan halk etmiş. Allah'ın...
  3. "Senden utanmadım heman Ettim günah gizli ayan Vurma yüzüme el aman Cürmüm ile geldim

    "Senden utanmadım heman Ettim günah gizli ayan Vurma yüzüme el aman Cürmüm ile geldim Sen kendi aybını bil de bana sığın. Bana gel. Setreder hem aybımız, halk içre rüsvay eylemez Der hemen af eylerem ben, kaçma gel divânıma Cenabı Hakk bizi noksan sıfat halk eylemiş. Ne mutlu noksanını...
Üst Alt