diyelim

  1. büyük bir estağfirullah diyelim

    büyük bir estağfirullah diyelim Estağfirullah el azim ve etübü ileyh Estağfirullah el azim ve etübü ileyh Estağfirullah el azim ve etübü ileyh Estağfirullah el azim ve etübü ileyh
  2. Buna Ne Diyelim....

  3. Hadi Allah Diyelim ..

    [COLOR=#2266aa]ANKEBUT - 45 Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne). Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât...
Üst Alt