ederiz

  1. MURATS44

    32 - İman Ederiz Ama…

    Putperestlerin önde gelenlerinin içlerinde taşıdıkları bu ikircikli tutum ve ilkesiz, oportünist, çıkarcı düşünce biçimleri iman konusunda yumuşamalarına da neden olur. Durumları “ya tutarsa” deyip Beyşehir gölüne maya çalan Nasreddin Hoca’yı hatırlatır. Hz. Muhammed’e bir teklifte bulunurlar...
  2. B

    kaç LiRa eDeriZ?

    [COLOR=#27ff00]Bir kimyagerin araştırmalarına göre insanın değeri komik [COLOR=#27ff00]denecek kadar düşük olup adeta sudan ucuzdur. [COLOR=#eb0000]Çünkü; [COLOR=#0031ff]vücudumuzda 7 kalıp sabun yapacak kadar yağ [COLOR=#0031ff]ortaboyda çivi yapacak kadar demir [COLOR=#0031ff]ancak bir...
Üst Alt