Hz.Muhammed(sav)'in Hayatı, Mucizeleri ve Nübüvve

  • Sabit
Hz.muhammed (sav) yazısıHz Peygamberin hayatı ve İslam daveti mü’min kullar için bir hidayet rehberdir. O’nun risalet öncesi ve sonrası örnek ahlakı, imanı, cesaret ve azmi, cehalet, küfür ve şirkle mücadelesi imanlı kalplere bir müjde ve mukaddes öğüttür. Bu yüzden O’nun hayatı çok iyi...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
https://www.rasulehasret.com/konular/isra-ve-mirac.51681/ https://www.rasulehasret.com/konular/isra-gece-yolculugu.51725/ https://www.rasulehasret.com/konular/neden-hz-muhammed-sav-isra-mirac-ve-kendi-dilinden-mirac-olayi.51679/...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 841,
Cevaplar
2
Görüntüleme
841
Peygamber efendimizin mucizeleri Sual: Peygamber efendimizin mucizeleri nelerdir? CEVAP Çok mucizesi görülmüştür. Bazılarını bildirelim. Aşağıdaki yazılar (Mir’at-ı Kâinat) kitabından alınmıştır. Muhammed aleyhisselamın hak Peygamber olduğunu bildiren şahitler pek çoktur. Ümmetinin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 351,
Cevaplar
1
Görüntüleme
351
VEDA Bir Müslüman: Ey Allah’ın Resulü! Beni Cehennemden kurtaracak, cennete sokacak bir şey söyle. Resulüllah: Hiçbir şeyi eş ve ortak koşmadan sadece Allah’a ibadet et. Farz olan beş vakit namazını ikâme et. Zekatını ver. Haccını yap. Ramazan orucunu tut. İnsanların sana yapmalarından...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 479,
Cevaplar
1
Görüntüleme
479
SAHTE İMANIN ADAMLARI : MÜNAFIKLAR Sahte imanın adamları: münafıklarOnları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Halbuki onlar duvara dayanmış kütükler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar sizin düşmanlarınızdır. Onlardan sakının. Allah...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 352,
Cevaplar
1
Görüntüleme
352
SADAKAT SEFERİ: TEBÜK Sadakat seferi: TebükEy insanlar! İyi bilin ki sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. Yapışılacak, tutunacak en sağlam tutamak ise takvadır. Unutmayın ki, dinlerin doğrusu ve hayırlısı ibrahim’in dinidir; islâm’dır. Yolların hayırlısı Muhammed’in yoludur. Sözlerin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 329,
Cevaplar
1
Görüntüleme
329
PİŞMANLIK VE AF Pişmanlık ve afAllah’ın, kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah’ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hâlâ bilmezler mi? [160] Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 396,
Cevaplar
1
Görüntüleme
396
İSLAM’A DAVETİN KRONOLOJİSİ İslam’ davetin kronolojisiHz. Peygamberin Hayatının Ve İslâm Davetinin Kronolojisi RİSÂLET ÖNCESİ Haziran 569- Muhammed b. Abdullah’ın doğumu Ağustos 569- Muhammed b. Abdullah’ın süt anneye verilişi 573- Muhammed b. Abdullah’ın Medine’ye dönmesi ve annesi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 320,
Cevaplar
0
Görüntüleme
320
TERCİH VE AYRILIŞ Tercih ve ayrılışMuhammed, ancak bir peygamberdir. O’ndan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 304,
Cevaplar
0
Görüntüleme
304
İLAHİ ULTİMATOM İlahi ultimatomBu, Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtardır! (Ey müşrikler!) Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise kâfirleri rezil (ve perişan) edecektir. Hacc-ı ekber (en büyük...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 337,
Cevaplar
0
Görüntüleme
337
FİTNE MECLİSİ : DIRAR Fitne Meclisi: Dırar(Müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kurarak (Bununla) iyilikten başka bir şey istemedik’ diye yemin edenler vardır. Allah...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 352,
Cevaplar
0
Görüntüleme
352
KURTARAN VEYA SAPTIRAN İTAATLER Kurtaran veya saptıran itaatlerResulüllah: (Yahudiler) Allah’ı bırakıp bilginlerini; (Hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i (İsa’yı) rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka tanrı yoktur. O, bunların...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 306,
Cevaplar
0
Görüntüleme
306
ŞİRKİN HEZİMETİ Şirkin hezimetiAllah’ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbini hamd ederek teşbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. [70] Onlar İslâm’a girdikleri için seni minnet altına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 296,
Cevaplar
0
Görüntüleme
296
TAİF KUŞATMASI Taif kuşatmasıÖlüler hakkında müşrik bile olsalar kötü şeyler söylemeyin. Sözleriniz onlara ulaşmaz, fakat yaşayanlar arasında bazılarını incitir. (Hz. Muhammed (s) Huneyn’de gerçekleşen ve kısa süren savaştan kaçan Hevazin ve Sakiflerin bir kısmı Evtas’a, bir kısmı ise Taife...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 304,
Cevaplar
0
Görüntüleme
304
HUNEYN HuneynAndolsun ki Allah, birçok yerde ve Huneyn’de size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz. Sonra, Allah, Resulü ile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 361,
Cevaplar
0
Görüntüleme
361
ZAFER: MEKKE’YE DÖNÜŞ Mekke’ye dönüşKur’an’ı (sana indiren ve onu okumayı) sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki: ‘Rabbim kimin hidayet üzere olduğunu ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bilendir. [26] Bu kasabaya girin, orada bulunanlardan dilediğiniz...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 378,
Cevaplar
1
Görüntüleme
378
AŞK VE KISKANÇLIK Aşk ve kıskançlıkEy Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah’tır. O bilendir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 405,
Cevaplar
1
Görüntüleme
405
DAVET MEKTUPLARI peygamberimizin islama davet mektuplarıRahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ın elçisi Muhammed’den, Fars kralı Kisrâ’ya, Selâm, hidâyete tâbi olan; Allah’a ve Resulüne tâbi olan, Allah’dan başka ilâh olmadığına, Allah’ın eşi ve ortağı bulunmadığına şehadet eden...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 689,
Cevaplar
1
Görüntüleme
689
KUZEYİN GÜVENLİĞİ VE MUTE Kuzeyin güvenliği ve MuteBiz ganimet elde etmek için yola çıkmadık. Bizim çıkış amacımız Rumlarla savaşmaktı ve Rumlar yolumuzun üzerindeler. Biz insanlarla sayıca çok olduğumuz, iyi silahlarımız bulunduğu için savaşmıyoruz. Biz Allah’ın bizi şereflendirdiği dinin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 336,
Cevaplar
0
Görüntüleme
336
MEKKE’NİN CİĞERPARELERİ Mekke’nin ciğerpareleriBizi görünce gülümsedi. Gülümsemesi yüzünden hiç eksilmedi. Selâm verip yanma yaklaştım. Selâmımı yine güler yüzle karşıladı. ‘Allah’tan başka ilâh olmadığını ve senin de O’nun elçisi olduğunu kabul ediyorum1 dedim. ‘Beri gel’ dedi. İyice...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 314,
Cevaplar
0
Görüntüleme
314
KAZA UMRESİ Kaza UmresiYoktur Allah’tan başka ilâh! O’dur tek olan! O’dur vaadini gerçekleştiren! O’dur bu kuluna yardım eden! O’dur askerlerini destekleyip güçlendiren! O’dur toplanmış toplulukları bozguna uğratıp dağıtan! (Hz. Muhammed (s) Hudeybiye’de Kureyşle anlaşmaya varılmış ve on...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 302,
Cevaplar
0
Görüntüleme
302
Üst Alt