elhamdulillah

  1. Elhamdülillah

    ELHAMDÜLİLLAH Haktan gelen şerbeti içtik elhamdulillah Şol kudret denizini geçtik elhamdulillah Şol karşıki dağları meşeleri bağları Sağlık safalık ile aştık elhamdulillah Kuru idik yaş olduk kanatlandık kuş olduk Birbirmize eş olduk uçtuk elhamdulillah Vardığımız illere şol safa gönüllere...
  2. Elhamdulillah

    Yıldızlar Sayısınca, Damlalar Adedince, Zerreler Miktarınca E-L-H-A-M-D-Ü-L-İ-L-L-A-H..
  3. Elhamdulillah

    ][FONT=Tahoma]Hz.Muhammed (s.a.v)şöyle demiş: [FONT=Tahoma]1. Bir kul bir defa "Elhamdü lillah" dediği zaman yer ile gök arası sevab ile doldurmuş olur. [FONT=Tahoma]2. İkinci defa "Elhamdü lillah" dediği zaman, yerin yedi kat göklerin üstüne kadar olan bu arayı sevab ile doldurmuş olur...
Üst Alt