hâriciye

  1. mahzungarip

    Hâricîlik (hâriciye, havâric)

    [FONT="Century Gothic"]HÂRİCÎLİK (HÂRİCİYE, HAVÂRİC) Hz. Ali döneminde ortaya çıkan siyasî ve itikadî mezhep. Mezhebe Hâricı"lik adının verilmesi konusunda çok çeşitli yorumlar yapılır. Mezhepler tarihçilerince en çok kabul gören yoruma göre, mezhep üyeleri, ümmetin başındaki hak imam olan Hz...
Üst Alt