kudsiyye

 1. M

  Risale-i Kudsiyye 2.Beyt

  Huda Ism-i Celaliyle çü destur" "ALLAH`in Ism-i Celaliyle müsaade istedim." Huda:Kelimesi farscadir.ALLAH`in ismine denir. Ism-i Celalde ALLAH`in ismidir.Buna Lafza-i Celal,Ism-i Zat,Lafzatullah da denir. ALLAH-ü Tealanin,lütuf olarak tecellisine Cemal dendigi gibi,kahr olarak tecellisine de...
 2. Risale-i Kudsiyye 2.Beyt

  • 2K
  • 1
  Huda Ism-i Celaliyle çü destur" "ALLAH`in Ism-i Celaliyle müsaade istedim." Huda:Kelimesi farscadir.ALLAH`in ismine denir. Ism-i Celalde ALLAH`in ismidir.Buna Lafza-i Celal,Ism-i...
 3. abdusselam

  Risale-i kudsiyye 26.Beyt

  "Cihana geldi bunca ekmel insan "Nice bin cild kitap yazdılar ey can." Ne hacet gayri anlar bahrı umman." Dediler zer nişan olmakta şayan ." Bu bir bahri esrar dal Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyr idelim" Bildiğiniz gibi Risle-i Kudsiyye Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi...
 4. Risale-i kudsiyye 26.Beyt

  • 1K
  "Cihana geldi bunca ekmel insan "Nice bin cild kitap yazdılar ey can." Ne hacet gayri anlar bahrı umman." Dediler zer nişan olmakta şayan ." Bu bir bahri esrar dal Hakk'a gidelim. Cemali...
 5. abdusselam

  Risale-i kudsiyye 27.Beyt

  " Benim ezaf beşer ya Rabbi Yezdan ." "İşim leyl-ü nehar nisyanla isyan "Bizi sevh-ü hatadan sakla Rahman." "Senindir ilm-ü Hikmet Rabbi Sübhan" " Bu hikmette düşüp Hakk'a gidelim, Cemali ba kemale seyridelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah (kuddise sırruhu) Risale-i...
 6. Risale-i kudsiyye 27.Beyt

  • 4K
  " Benim ezaf beşer ya Rabbi Yezdan ." "İşim leyl-ü nehar nisyanla isyan "Bizi sevh-ü hatadan sakla Rahman." "Senindir ilm-ü Hikmet Rabbi Sübhan" " Bu hikmette düşüp Hakk'a gidelim...
 7. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 28.Beyt

  Bu beyitlerde Risale-i Kudsiyye`nin isimlendirilmesini beyan hakkinda olan bab bitmis oluyor.. "Aceb Kudsiyye sayan oldu ismi." "Hayret edilir ki,bu risaleye,Kudsiyye ismi layik görüldü." Sayan:Münasip,layik demektir. "Anin cün bahr-i esrar oldu resmi." "Onun icin kendisi sirlar denizi...
 8. Risale-i Kudsiyye 28.Beyt

  • 2K
  Bu beyitlerde Risale-i Kudsiyye`nin isimlendirilmesini beyan hakkinda olan bab bitmis oluyor.. "Aceb Kudsiyye sayan oldu ismi." "Hayret edilir ki,bu risaleye,Kudsiyye ismi layik görüldü."...
 9. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 29.Beyt

  "Kamudan bil ganidir Zat-i Yezdan." "Münezzehtir hululden Vech-i Sübhan" "Erismez akl-ü fikr-ü idrak-ü imkan." "Kadime hadis olmaz muttasil can." "Yürü candan gecip Hakk`a gidelim, Cemali ba kemale seyridelim." "Kamudan bil ganidir Zat-i Yezdan." "Bil ki ALLAH`in Zati,bütün...
 10. Risale-i Kudsiyye 29.Beyt

  • 1K
  "Kamudan bil ganidir Zat-i Yezdan." "Münezzehtir hululden Vech-i Sübhan" "Erismez akl-ü fikr-ü idrak-ü imkan." "Kadime hadis olmaz muttasil can." "Yürü candan gecip Hakk`a gidelim...
 11. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 30. Beyt

  "Muhal yokluk ana varlik sifati," "Vucudla nisbet olmaz Sirr-i Zati." "Vücuddur Zatinin mutlak sifati," "Heman Zatiyla sabit Sirr-i Zati." "Muhaldir Zatina yokluk gidelim, Cemali ba kemale seyridelim." Bu beyitler ne güzel akaidden anlatiyor.Mevla Teala hakkinda bize bilgiler...
 12. Risale-i Kudsiyye 30. Beyt

  • 1K
  "Muhal yokluk ana varlik sifati," "Vucudla nisbet olmaz Sirr-i Zati." "Vücuddur Zatinin mutlak sifati," "Heman Zatiyla sabit Sirr-i Zati." "Muhaldir Zatina yokluk gidelim, Cemali ba kemale...
 13. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 31. Beyt

  "Verau`l-Ilm olup,Zatiyla mevcud" "Misali yok,O`dur ALLAH-u Ma`bud" "Bu esya cümle halik,Zati mevcud." "O`dur vacid,O`dur macid ve mevcud." "Verau`l ilmi dile,Hakk`a gidelim, Cemal-i ba kemale seyridelim." Ne acaip bilgiler! Anlamak icin arif olmak lazim.Ilk vazifemiz midemizi...
 14. Risale-i Kudsiyye 31. Beyt

  • 1K
  "Verau`l-Ilm olup,Zatiyla mevcud" "Misali yok,O`dur ALLAH-u Ma`bud" "Bu esya cümle halik,Zati mevcud." "O`dur vacid,O`dur macid ve mevcud." "Verau`l ilmi dile,Hakk`a gidelim, Cemal-i ba...
 15. abdusselam

  Risale-i Kudsiyye 32. Beyt

  [COLOR=DarkSlateBlue] "Dime gel mümkinata ayni vacib." "Vacib`e mümkin dimege olma zahib." "Cü temyiz eylemez var bazi talib." "Ana olmus sekr-i hal cünkü galib." "Hakikat mümkin olmaz gel gidelim, Cemal-i ba kemale seyridelim."[COLOR=DarkSlateBlue] [COLOR=DarkSlateBlue]Dünyaya...
 16. Risale-i Kudsiyye 32. Beyt

  • 2K
  [COLOR=DarkSlateBlue] "Dime gel mümkinata ayni vacib." "Vacib`e mümkin dimege olma zahib." "Cü temyiz eylemez var bazi talib." "Ana olmus sekr-i hal cünkü galib." "Hakikat mümkin...
 17. abdusselam

  Mahmud Efendi Hz'den Risale-i Kudsiyye Tercümesi (7.Beyt)

  Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan Bu zatlar her biri bir sırrı sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açdı göründü vechi sübhan Cefalardan geçip hakka gidelim Cemali bâ kemâle seyr idelim Büyük Şeyh Efendi (k.s),Ashab-ı Kiram-ı medh etmeye devam ediyor: bu zatlar her biri bir...
 18. Mahmud Efendi Hz'den Risale-i Kudsiyye Tercümesi (7.Beyt)

  • 4K
  Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan Bu zatlar her biri bir sırrı sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açdı göründü vechi sübhan Cefalardan geçip hakka gidelim Cemali bâ kemâle seyr...
 19. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-9 şerhli ve izahlı

  Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân ahbab-ı Yezdan Zararlardan geçip Hakk'a gidelim...
 20. Risale-i kudsiyye beyt-9 şerhli ve izahlı

  • 3K
  • 1
  Ola hem onlar sad bin hezârân Salât kim oldular âlemde sultan Gönül ver onlara bunlardır ey can Mefâtih-ul cenân...
 21. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-8 şerhli ve izahlı

  Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i rahmet kenz-i Bârî Hatalardan geçip Hakk'a gidelim...
 22. Risale-i kudsiyye beyt-8 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 2
  Bu zatlardır Rasûl'ün sırr-ı yârı Ebû Bekir hususa yar-ı gârı Ömer ve Osman ve Ali ki çâr-ı yarı Bu zatlar bahr-i...
 23. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-7

  Bu zatlar her biri bir kenz-i Yezdan Bu zatlar her bir bir sırr-ı Sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açtı göründü vech-i Sübhan Cefalardan geçip Hakk'a gidelim...
 24. Risale-i kudsiyye beyt-7

  • 3K
  • 2
  Bu zatlar her biri bir kenz-i Yezdan Bu zatlar her bir bir sırr-ı Sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab...
 25. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-10 şerhli ve izahlı

  (Beyt -10) Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip adap kamu eslaf-ü aktab Salahla et dua Hakk'a gidelim...
 26. Risale-i kudsiyye beyt-10 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 4
  (Beyt -10) Usul-i Halidîde budur âdab Teveccüh ve hatm olurken cümle ashab Şehinşaha dua etmektir ahbab Edip...
 27. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-6

  Şümûs-ül-iktidardır Âl-ü Ashab Nücûm-ül-ihtidâdır cümle ahbab Onun ahbapları vuslatta esbab Vekile kıldılar vuslatta aktab Safâlardan geçip Hakk'a gidelim Cemâl-i bâkemâle seyredeli...
 28. Risale-i kudsiyye beyt-6

  • 2K
  • 2
  Şümûs-ül-iktidardır Âl-ü Ashab Nücûm-ül-ihtidâdır cümle ahbab Onun ahbapları vuslatta esbab Vekile kıldılar vuslatta aktab Safâlardan geçip...
 29. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-3

  Hüdaya oldu mahsus hamd-ü minnet Nikâb açtı bize kıldı inayet Bu derde buldu arifler keramet Muhabbet cezbesiyle kıldı davet Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i anillah gel edelim (Bütün hamdler, minnetler Allah'a mahsustur) (Cenab-ı Hakk Cemalinden örtüyü kaldırdı. Bize yardım...
 30. Risale-i kudsiyye beyt-3

  • 1K
  • 1
  Hüdaya oldu mahsus hamd-ü minnet Nikâb açtı bize kıldı inayet Bu derde buldu arifler keramet Muhabbet cezbesiyle kıldı davet Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i anillah gel edelim...
 31. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-4

  Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i fi'l-eşya gel edelim"]Mevlâ Tealâ kendini göstermek istedi" ](Mevlânı]n aynası olmak üzere) kâinatın...
 32. Risale-i kudsiyye beyt-4

  • 3K
  • 2
  Görünmek istedi ol Zât-ı Yezdân Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvân Muhammed âleme rahmettir ey can Ânın nurundan oldu cümle imkân Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim Azizim seyr-i...
 33. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-11 şerhli ve izahlı

  Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan Abdülmecid Han Gönülle yardım et Hakk'a gidelim...
 34. Risale-i kudsiyye beyt-11 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 2
  Dua-yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan Zeval bulmaz cihan durdukça ey can Bu şehinşah-ı cihan...
 35. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-13 şerhli ve izahlı

  Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla gaflet Teveccüh üzreyim Hakk'a gidelim...
 36. Risale-i kudsiyye beyt-13 şerhli ve izahlı

  • 2K
  • 1
  Edirne'de hususa bu kemter İsmet Ki Sultan Cami'indedir ikamet Dua-yı padişahla istikamet Eder leyl-ü nehar yok asla...
 37. abdusselam

  Risale-i kudsiyye beyt-12 şerhli ve izahlı

  ](B]e]y]t -12) Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh Onun hem ekserî erkânı âgâh Gönülden et dua Hakk'a gidelim...
 38. Risale-i kudsiyye beyt-12 şerhli ve izahlı

  • 1K
  • 1
  ](B]e]y]t -12) Cihanda gelmemiş böyle şehinşah Kuruldu sayesinde hayli hankah Sitanbul ve Şam ve Erzurum'da dahi gâh...
 39. Gûl-i Misbah

  Risale-i Kudsiyye Tercümesi 1. Cilt 150. Beyt Sayfa 497

  Taam, nevm ve kelâmı eyle kıllet" “Yemeği, uykuyu ve konuşmayı az eyle.” Taam: Yemek, Nevm: Uyku, Kelâm: Konuşmak, demektir. Sure-i Dehr’de şöyle buyrulur: -“Ve taam yedirirler, onu sevdikleri halde yoksullara ve yetimlere ve esir olanlara.” (Ayet:8) Mevlâ Tealâ; -“Miskine, yetime...
 40. Risale-i Kudsiyye Tercümesi 1. Cilt 150. Beyt Sayfa 497

  • 4K
  • 1
  Taam, nevm ve kelâmı eyle kıllet" “Yemeği, uykuyu ve konuşmayı az eyle.” Taam: Yemek, Nevm: Uyku, Kelâm: Konuşmak, demektir. Sure-i Dehr’de şöyle buyrulur: -“Ve taam yedirirler, onu...
Üst Alt