kuvvete

  1. ceylannur

    Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyül Azîym Duasının Faziletleri

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh(1) "Güç ve kuvvet ancak Allah'a (CC) mahsustur."(1) "Allah'a (CC) âsi olmak ve günah işlemekten dönüş, ancak Allah'ın (CC) verdiği ismet (günahlardan uzak olma hâli) ile, O'na itâate kuvvet ve iktidar da, ancak O'nun yardımı ile hâsıl olur" demektedir. Asıl...
  2. Nisan_Yağmuru

    Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.. (buyrun cennet fidanımızı dikelim inşaallah.)

    Lâ havle velâ kuvvete illâ billah Lâ İlâhe İllallâhHz. Peygamber İsrâ (Miraç) gecesinde Cebraille birlikte Hz. İbrahimin yanından geçti. Hz. İbrahim, Cebraile Ey Cebrail! Yanındaki kimdir? diye sordu. Cebrail O Muhammeddir? cevabını verdi. Bunun üzerine İbrahim (A.S.) Ey Muhammed! ümmetine...
Üst Alt