Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.. (buyrun cennet fidanımızı dikelim inşaallah.)

Nisan_Yağmuru

Yeni Üyemiz
Lâ havle velâ kuvvete illâ billah

Lâ İlâhe İllallâh
Lâ İlâhe İllallâh
Hz. Peygamber İsrâ (Miraç) gecesinde Cebraille birlikte Hz. İbrahimin yanından geçti.
Hz. İbrahim, Cebraile
Ey Cebrail! Yanındaki kimdir? diye sordu. Cebrail
O Muhammeddir? cevabını verdi. Bunun üzerine İbrahim (A.S.)
Ey Muhammed! ümmetine cennet fidanlarını çok dikmelerini söyle!
Çünkü cennetin toprağı çok güzel ve verimli, arazisi ise alabildiğine geniştir? dedi.
Hz. Peygamberin
Cennet fidanı nedir? diye sorması üzerine de
Lâ havle velâ kuvvete illâ billah sözüdür karşılığını verdi.
Terğib III/105 (İmam Ahmed, İbn Ebid-Dünya ve
İbn Hibban, Sahihinde Ebu Eyyub el-Ensâriden). Heysemi X/97.

Bizlerde hergün cennet fidanımızı dikelim inşa

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azîym
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

lal

Aktif Üyemiz
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azîym
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt