mucizeler

 1. F

  Peygamberlere verilen mücizeler

  Hz. Süleyman (a.s.)'ın Mu'cizeleri Kuşların Dilini Bilmesi "Ve ey İnsanlar, bize kuşların dili öğretildi, dedi." (Neml; 16) İncil Hazreti Süleyman (a.s.)’ın kuşlar ile hayvanların dilini bilip bil­mediği konusunda kayıtsız kalıyor. Ancak İsrail oğullarının rivayetlerinde bu husus açıklıkla...
 2. Peygamberlere verilen mücizeler

  • 1K
  • 3
  Hz. Süleyman (a.s.)'ın Mu'cizeleri Kuşların Dilini Bilmesi "Ve ey İnsanlar, bize kuşların dili öğretildi, dedi." (Neml; 16) İncil Hazreti Süleyman (a.s.)’ın kuşlar ile hayvanların dilini bilip...
 3. ceylannur

  Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler 2

  Bin Kişiye Bir Oğlak ve Az Bir Ekmeğin Yeterli Gelişi Hendek Savaşı esnasında Hazreti Cabir’in evinde, bir keçi oğlağı pişrilmişti ve ve bir sa’ (yaklaşık 3 kg. kadar) tahıl, ekmek yapılmıştı. Hazreti Câbiru’l Ensârî yemin ederek anlatıyor ki: “O günde, dört avuç olan bir sâ’ arpa ekmeğinden...
 4. Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler 2

  • 801
  • 1
  Bin Kişiye Bir Oğlak ve Az Bir Ekmeğin Yeterli Gelişi Hendek Savaşı esnasında Hazreti Cabir’in evinde, bir keçi oğlağı pişrilmişti ve ve bir sa’ (yaklaşık 3 kg. kadar) tahıl, ekmek yapılmıştı...
 5. ceylannur

  Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler 1

  Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler Bu bölümde Peygamber Efendimizin (asm) temasıyla yiyecek ve içeceklerin bereketlenmesi şeklinde gösterdiği mucizeleri aktarmaya çalışacağız. Mucizeleri nakletmeye geçmeden evvel bir hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz. Burada...
 6. Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler 1

  • 822
  Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler Bu bölümde Peygamber Efendimizin (asm) temasıyla yiyecek ve içeceklerin bereketlenmesi şeklinde gösterdiği mucizeleri aktarmaya...
 7. ceylannur

  Sularla İlgili Mucizeler

  Bereketle ilgili mucizelerde de kısmen değindiğimiz gibi, kalabalık cemaatlerin içerisinde gerçekleşen mucizeler, bir tek sahabeden nakledilse bile -eğer yalanlanmamışsa- o mucize haberi tüm o cemaatten gelmiş gibi kabul edilebilir. Hem mucizenin vuku bulduğu cemaatler sahabelerden oluştuğu...
 8. Sularla İlgili Mucizeler

  • 702
  • 1
  Bereketle ilgili mucizelerde de kısmen değindiğimiz gibi, kalabalık cemaatlerin içerisinde gerçekleşen mucizeler, bir tek sahabeden nakledilse bile -eğer yalanlanmamışsa- o mucize haberi tüm o...
 9. ceylannur

  Ağaçlarla İlgili Mucizeler

  Peygamberimizin (asm) mucizelerinden bazıları da ağaçlarla ilgilidir. Ağaçların, Efendimizin (asm) emriyle yerlerinden çıkıp yanına gelmeleri ve Efendimizin (asm) emrini dinlemeleri pek çok defalar vuku bulmuştur. Bu mucizeler de yine manevi mütevatir hükmündedirler.[1] Yani yalanda ittifak...
 10. Ağaçlarla İlgili Mucizeler

  • 791
  Peygamberimizin (asm) mucizelerinden bazıları da ağaçlarla ilgilidir. Ağaçların, Efendimizin (asm) emriyle yerlerinden çıkıp yanına gelmeleri ve Efendimizin (asm) emrini dinlemeleri pek çok...
 11. ceylannur

  Dağ,Taş ve Cansız Bazı Varlıklarla İlgili Mucizeler

  Bu bölümde Efendimizin (asm) dağlar ve taşlar gibi bazı cansız varlıklarla ilgili göstermiş olduğu mucizelerden bir kısmını nakledeceğiz. Tesbih Eden Yiyecekler Kadı İyaz, Şifâ-i Şerif isimli eserinde Buharî gibi sahih kaynaklara dayanarak naklediyor ki: Peygamberimizin (asm) yanında ve...
 12. Dağ,Taş ve Cansız Bazı Varlıklarla İlgili Mucizeler

  • 705
  Bu bölümde Efendimizin (asm) dağlar ve taşlar gibi bazı cansız varlıklarla ilgili göstermiş olduğu mucizelerden bir kısmını nakledeceğiz. Tesbih Eden Yiyecekler Kadı İyaz, Şifâ-i Şerif isimli...
 13. ceylannur

  Peygamberimizin Duasıyla Gerçekleşen Mucizeler

  Peygamber Efendimizin (asm) mucizelerinin bir türü de duasıyla gerçekleşen olağanüstü hallerdir. Bu mucizeler hakikî mütevatirdir. Küçük büyük pek çok örnekleri vardır. Örneklerin çokluğu bu mucizeleri mütevatir derecesine çıkarmıştır. Belki tevatüre yakın meşhur olmuşlardır. Bir kısmını öyle...
 14. Peygamberimizin Duasıyla Gerçekleşen Mucizeler

  • 836
  • 1
  Peygamber Efendimizin (asm) mucizelerinin bir türü de duasıyla gerçekleşen olağanüstü hallerdir. Bu mucizeler hakikî mütevatirdir. Küçük büyük pek çok örnekleri vardır. Örneklerin çokluğu bu...
 15. ceylannur

  Hayvanlarda Gösterilen Mucizeler

  Nasıl ki taşlar, ağaçlar, ay, güneş Resulullah’ı (asm) tanıyorlar, birer mu’cizesini göstermekle O’nun (asm) peygamberliğini tasdik ediyorlar, öyle de hayvanlar taifesi de Resulullah (asm) ile alakadardır ve mazhar oldukları çeşitli mucizelerle O’nun (asm) davasını tasdik etmişlerdir. Bu konuda...
 16. Hayvanlarda Gösterilen Mucizeler

  • 792
  Nasıl ki taşlar, ağaçlar, ay, güneş Resulullah’ı (asm) tanıyorlar, birer mu’cizesini göstermekle O’nun (asm) peygamberliğini tasdik ediyorlar, öyle de hayvanlar taifesi de Resulullah (asm) ile...
 17. ceylannur

  Diriltilen Cenazelerle İlgili Mucizeler

  Cenazelerin Efendimiz (asm) ile konuşmalarıyla ilgili mucizelerden, sahih kaynaklarda geçenlerden bazılarını nakledeceğiz. Ölen Kızın Dirilip Efendimize (asm) Cevap Vermesi Tâbiîn zamanının en büyük alimlerinden ve İmam-ı Ali (ra)’ın talebesi olan Hasan Basrî haber veriyor ki: Bir adam, Allah...
 18. Diriltilen Cenazelerle İlgili Mucizeler

  • 663
  Cenazelerin Efendimiz (asm) ile konuşmalarıyla ilgili mucizelerden, sahih kaynaklarda geçenlerden bazılarını nakledeceğiz. Ölen Kızın Dirilip Efendimize (asm) Cevap Vermesi Tâbiîn zamanının en...
 19. ceylannur

  Melekler ve Cinlerle İlgili Mucizeler

  Meleklerin, Peygamber Efendimiz’e (asm) hizmet etmesi ve görünmesi ile cinnîlerin ona iman ve itaat etmeleri başta Kur’an olmak üzere[1] pek çok kaynaktan bize ulaşan mütevatir hadiselerdir. Kur’an’da geçtiği gibi[2], Bedir Savaşı’nda beş bin melek, sahabeler gibi, Allah Resulü’ne (asm) hizmet...
 20. Melekler ve Cinlerle İlgili Mucizeler

  • 900
  Meleklerin, Peygamber Efendimiz’e (asm) hizmet etmesi ve görünmesi ile cinnîlerin ona iman ve itaat etmeleri başta Kur’an olmak üzere[1] pek çok kaynaktan bize ulaşan mütevatir hadiselerdir...
 21. VuSLaT

  Denizlerin Altındaki Mucizeler

  Denizlerin Altındaki Mucizeler Yeryüzünde var olan tüm canlılar üremelerinden, korunmalarına, beslenme şekillerinden kendilerine inşa ettikleri yuvalara kadar sayısız üstün özelliklerle donatılmışlardır. Kimi bir mimar gibi yuvasını inşa eder, kimi bir kimyager gibi düşünerek en ideal ısıtmayı...
 22. Denizlerin Altındaki Mucizeler

  • 886
  Denizlerin Altındaki Mucizeler Yeryüzünde var olan tüm canlılar üremelerinden, korunmalarına, beslenme şekillerinden kendilerine inşa ettikleri yuvalara kadar sayısız üstün özelliklerle...
 23. ceylannur

  ALLAH c.c Mucizeler Serisi 1

  Güney Asya'yı vuran tsunami felaketin uydu fotoğrafında kıyıya vuran dalgalarda, Arapça 'ALLAH' yazısı göze çarpıyor. [COLOR=orange]Fotoğraf Şırnak'ta çekildi... Koyunun üzerindeki yazı çok net... Kabartma belli olması için yazı ile üzerinden geçilmiş... [COLOR=limegreen]...
 24. ALLAH c.c Mucizeler Serisi 1

  • 2K
  • 2
  Güney Asya'yı vuran tsunami felaketin uydu fotoğrafında kıyıya vuran dalgalarda, Arapça 'ALLAH' yazısı göze çarpıyor. [COLOR=orange]Fotoğraf Şırnak'ta çekildi... Koyunun üzerindeki yazı çok...
 25. mahzungarip

  Matematiksel mucizeler

  MATEMATİKSEL MUCİZELER Gün, günler ve ay kelimeleri Kuran’da tekil olarak gün ( yevm) kelimesi tam 365 sefer geçer. Dünya güneş etrafındaki bir turu olan bir yıl yani 365 gündür. Gün kelimesinin çoğul kullanımı olan (eyyam, yevmeyn) kelimeleri ise tam 30 değer geçer. Kuran’da ay (senenin ayı...
 26. Matematiksel mucizeler

  • 905
  MATEMATİKSEL MUCİZELER Gün, günler ve ay kelimeleri Kuran’da tekil olarak gün ( yevm) kelimesi tam 365 sefer geçer. Dünya güneş etrafındaki bir turu olan bir yıl yani 365 gündür. Gün kelimesinin...
Üst Alt