nasuh

  1. MURATS44

    Osmanlılar ile Safeviler Arasında Nasuh Paşa(1612) ve Serav (1618) Antlaşmaları

    - ÖZET XVII. Yüzyıl başlarına gelinceye kadar Osmanlılar ile Safevîler arasında Doğu Anadolu ve Azerbaycan toprakları üzerinde uzun süre devam eden bir hakimiyet mücadelesi vardı. Bu mücadelenin çok çeşitli sebepleri zikredilebilir. Özellikle XVII. yüzyıl başlarına baktığımızda; Safevî Şahı...
  2. sırat-ı müstakim

    Tevbe-i Nasuh üzerine...

    Tevbe-i Nasuh üzerine... Suâl: `Tevbe-i Nasuh ne demektir? Nasıl yapılır? Şartları nelerdir?` Tevbe-i nasûh, Kur`ân`a ait bir kavramdır. Ciddî, halis ve safi olarak, hulûs-u kalp ile sırf günahların bağışlanmasını dileyerek sırf rızası için yapılan tevbe demektir. Nasuh, `nush ve nasîhat`...
Üst Alt