Genel Konular

  • Portal konusu
KLASİK OSMANLI MİMARİSİ Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Bosna-Hersek Osmanlı mimarisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylik olarak kurulup, imparatorluk olarak yayıldığı ve hüküm sürdüğü dönemlerde inşa ettiği veya fikir öncülüğü yaptığı mimari üslupları ve eserleri kapsar. Osmanlı mimarisi kendinden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 176,
Cevaplar
0
Görüntüleme
176
Osmanlı Sultanlarının ahlakı Sual: Mısırlı bir yazar, "Osmanlıların savaşlarda kazandığı zaferler, İslam’a şeref vermiştir. Ancak Osmanlı elinde İslam, manasından çok şey kaybetmiş, gelişmesi durdurulmuş, ilme gereken önem verilmemiş, ictihad...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
  • Portal konusu
II.Abdulhamid Han zamanında Hicaz'daki Su Arıtma Tesisi Projesi Osmanlı’nın Hicaz’da Deniz Suyu Arıtma TesisleriHicaz, Osmanlı Devleti idaresine girdikten sonra vilâyet haline getirilmiştir. Bu vilayet Mekke, Medine ve Cidde sancaklarından oluşmaktaydı. Hicaz’daki bu teşkilat, küçük...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 191,
Cevaplar
0
Görüntüleme
191
  • Portal konusu
Osmanlı’nın Boğaz Köprüsü ve Marmaray Projeleri: Cisr-i Hamidi ve Tünel-i Bahri Osmanlı’nın Boğaz Köprüsü ve Marmaray Projeleri: Cisr-i Hamidi ve Tünel-i BahriOsmanlı döneminde hızla büyüyen İstanbul’da özellikle şehrin her iki yakasını birleştirme düşüncesi, 19. yüzyılın başından itibaren...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 185,
Cevaplar
0
Görüntüleme
185
Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunda ki casusluk faaliyetleri Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunda ki casusluk faaliyetleriOsmanlı, askeri alanda olduğu kadar imalat sektöründe de söz sahibiydi. İmparatorlukta üretilen ürünler Çin'den İsveç'e kadar dünyanın her tarafında aranırdı. Bundan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 629,
Cevaplar
1
Görüntüleme
629
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA CASUSLUK Osmanlı İmparatorluğunda Casusluk Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren uyguladığı casusluk faaliyetleri, savaşların kazanılmasında, fethedilen yerlerin elde tutulmasında ve düşmana karşı izlenecek stratejilerin belirlenmesinde oldukça etkiliydi. Osman...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 556,
Cevaplar
1
Görüntüleme
556
Sultan Abdulhamid Han'ın Kolera ile mücadelesi Sultan 2. Abdulhamid HanKoleranın 19. yüzyıl boyunca İstanbul'da yedi kez büyük bir salgın halini aldığını biliyor muydunuz? Dünyanın en hareketli şehirlerinden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 590,
Cevaplar
0
Görüntüleme
590
  • Portal konusu
Şerbet Nedir? Şerbet nedir? Osmanlı'dan günümüze Şerbet Kültürü ve ŞerbetlerŞerbet, şarap ve şurup, aynı kelime kökünden gelmektedir ve Türkçeye Arapça “şerben” (içmek) kelimesinden geçmiştir. Şerbetin Batı’ya yayılışı ise, büyük oranda Osmanlı İmparatorluğu zamanında gerçekleşmiştir. Bu...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 1K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
1K
İstanbulun Fethiİstanbul’un Türkler tarafından fethi bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Fetih sırasında gerek Türk ve gerekse Rum tarafından yaşanan paranormal garip olaylar gerçekleşmiştir. İstanbul feth edildiği 1453 yılına kadar, 1125 yıl içerisinde bir çok kereler değişik uluslar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 626,
Cevaplar
0
Görüntüleme
626
Osmanlı, son zamanlarında düşüş yaşayıp yıkılmış olsa da dünyaca tanınan, çok geniş kilometrelere yayılmış bir devlettir. Hele Osmanlı'nın başına öyle padişahlar geçmiştir ki güzel ahlakları ve adalet anlayışlarıyla gelecek nesillere örnek olmuşlardır. İşte Osmanlı padişahlarının adalet, inanç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan, önceden muhalif daha sonradan ise iktidar gücü olan laik ve meşrutiyetçi kişilerdir. Jön Türkler (Genç Osmanlılar)Jön Türkler, 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda dönemin padişahı II. Abdülhamit’i hedef...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 803,
Cevaplar
0
Görüntüleme
803
Cumhuriyet ve kazanımları üzerinden yürütülen popüler ama içi boş tartışmaları bir kenara bırakmayı başarabilirsek, tarihimizle ilgili sisli perdeler ardında kalmış gerçekleri gün ışığına çıkarmamız çok daha kolay olur. Misal, 1826-1920 yılları arasındaki “Batılılaşma” , “Yenilenme” veya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 618,
Cevaplar
0
Görüntüleme
618
Tanzimat Ferman Nedir? Amalar, Maddeleri, nemi, Sonular Nelerdir? Osmanl tarihinin en nemli olaylarndan biri de hi phesiz Tanzimat Fermandr. Tanzimat ne demektir ve Tanzimat Ferman ile ne olmutur...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 775,
Cevaplar
0
Görüntüleme
775
MEHTER NEDİR ? Mehter Türk kültüründe dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. Mehteri kendine has özellikleri ile korumak yaşatmak gelecek nesil'e bırakmak her Türk'ün görevidir. Mehter; mızıkacı, çadırcı, kavas gibi muhtelif manalarda kullanılmış bir tabir olup Farsça " MIHTER"...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 597,
Cevaplar
1
Görüntüleme
597
Kuşçubaşı Eşref (1873-1964) doğum yeri Balıkesir Manyas olup Kuşçubaşı Eşref, Eşref Sencer Kuşçubaşı olarak anılır.Kafkas kökenli Türk istihbaratçı gerilla savaşçısıdır.Teşkilat ı Mahsusa'nın reisi olarak adı geçer.Ancak yapılan araştırmalarda Teşkilat-ı Mahsusa gizli bir örgüt olduğu için resmi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 620,
Cevaplar
0
Görüntüleme
620
Osmanlı Devleti'nin hükum süresince tüm dünyaya kök söktürmüş bir İmparatorluk ve tüm dünyayı tir tir titreten padişahlara sahip olmuştur. 1- Osman Gazi : Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. 2- Orhan Gazi : Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 748,
Cevaplar
0
Görüntüleme
748
Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi Yurt dışına giderken yığınla evrak topladığınız pasaport ve vizeler bir zamanlar ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a girebilmek için de isteniyordu. https://s7.postimg.cc/efr1m459n/ua_647.jpg (Mürur Tezkeresi)Kolay mıydı öyle İstanbul’a gelmek…...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 573,
Cevaplar
0
Görüntüleme
573
Osmanlı İmparatorluğunun ilk ve son anayasasıdır. İmparatorluk mutlak monarşi ile yönetilirken önderliğini Namık Kemal’in yaptığı Genç Osmanlılar ülkenin parçalanma sürecini durdurmak ve Fransa’da yeni doğan 1848 devrimlerinin etkilerini azaltmak adına ülkeyi parlamenter yönetime çevirmeyi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Devşirme Ne Demektir? Devşirme Sistemi Nedir?Devşirme Nedir? Devşirme, Osmanlı Devleti’nin, Rumeli, Balkan ve Hristiyan topraklarından yoğunlukta olmak üzere, genç yaştaki yetenekli çocukları, üstün donanıma sahip asker ve yönetici sınıfı oluşturmak amacıyla toplamasıdır. Bu toplama...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 985,
Cevaplar
0
Görüntüleme
985
Pençik Ne Demek? Pençik Sistemi Nedir?Pençik Ne Demek? Osmanlı Devleti’nde, asker açığını kapatmak için birçok sistem uygulanmıştır. Pençik sistemi, bu uygulamalardan birisidir. Pençik, sözlük anlamı olarak, beşte bir anlamına gelmektedir. Peki sistem olarak pençik ne demek? Neden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 846,
Cevaplar
0
Görüntüleme
846
Üst Alt