Genel Konular

Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunda ki casusluk faaliyetleri Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunda ki casusluk faaliyetleriOsmanlı, askeri alanda olduğu kadar imalat sektöründe de söz sahibiydi. İmparatorlukta üretilen ürünler Çin'den İsveç'e kadar dünyanın her tarafında aranırdı. Bundan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 394,
Cevaplar
1
Görüntüleme
394
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA CASUSLUK Osmanlı İmparatorluğunda Casusluk Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren uyguladığı casusluk faaliyetleri, savaşların kazanılmasında, fethedilen yerlerin elde tutulmasında ve düşmana karşı izlenecek stratejilerin belirlenmesinde oldukça etkiliydi. Osman...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 338,
Cevaplar
1
Görüntüleme
338
Sultan Abdulhamid Han'ın Kolera ile mücadelesi Sultan 2. Abdulhamid HanKoleranın 19. yüzyıl boyunca İstanbul'da yedi kez büyük bir salgın halini aldığını biliyor muydunuz? Dünyanın en hareketli şehirlerinden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 317,
Cevaplar
0
Görüntüleme
317
  • Portal konusu
Şerbet Nedir? Şerbet nedir? Osmanlı'dan günümüze Şerbet Kültürü ve ŞerbetlerŞerbet, şarap ve şurup, aynı kelime kökünden gelmektedir ve Türkçeye Arapça “şerben” (içmek) kelimesinden geçmiştir. Şerbetin Batı’ya yayılışı ise, büyük oranda Osmanlı İmparatorluğu zamanında gerçekleşmiştir. Bu...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 843, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
843
İstanbulun Fethiİstanbul’un Türkler tarafından fethi bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Fetih sırasında gerek Türk ve gerekse Rum tarafından yaşanan paranormal garip olaylar gerçekleşmiştir. İstanbul feth edildiği 1453 yılına kadar, 1125 yıl içerisinde bir çok kereler değişik uluslar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 446,
Cevaplar
0
Görüntüleme
446
Osmanlı, son zamanlarında düşüş yaşayıp yıkılmış olsa da dünyaca tanınan, çok geniş kilometrelere yayılmış bir devlettir. Hele Osmanlı'nın başına öyle padişahlar geçmiştir ki güzel ahlakları ve adalet anlayışlarıyla gelecek nesillere örnek olmuşlardır. İşte Osmanlı padişahlarının adalet, inanç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 876,
Cevaplar
0
Görüntüleme
876
Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan, önceden muhalif daha sonradan ise iktidar gücü olan laik ve meşrutiyetçi kişilerdir. Jön Türkler (Genç Osmanlılar)Jön Türkler, 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda dönemin padişahı II. Abdülhamit’i hedef...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 593,
Cevaplar
0
Görüntüleme
593
Cumhuriyet ve kazanımları üzerinden yürütülen popüler ama içi boş tartışmaları bir kenara bırakmayı başarabilirsek, tarihimizle ilgili sisli perdeler ardında kalmış gerçekleri gün ışığına çıkarmamız çok daha kolay olur. Misal, 1826-1920 yılları arasındaki “Batılılaşma” , “Yenilenme” veya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 454,
Cevaplar
0
Görüntüleme
454
Tanzimat Ferman Nedir? Amalar, Maddeleri, nemi, Sonular Nelerdir? Osmanl tarihinin en nemli olaylarndan biri de hi phesiz Tanzimat Fermandr. Tanzimat ne demektir ve Tanzimat Ferman ile ne olmutur...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 564,
Cevaplar
0
Görüntüleme
564
MEHTER NEDİR ? Mehter Türk kültüründe dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. Mehteri kendine has özellikleri ile korumak yaşatmak gelecek nesil'e bırakmak her Türk'ün görevidir. Mehter; mızıkacı, çadırcı, kavas gibi muhtelif manalarda kullanılmış bir tabir olup Farsça " MIHTER"...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 436,
Cevaplar
1
Görüntüleme
436
Kuşçubaşı Eşref (1873-1964) doğum yeri Balıkesir Manyas olup Kuşçubaşı Eşref, Eşref Sencer Kuşçubaşı olarak anılır.Kafkas kökenli Türk istihbaratçı gerilla savaşçısıdır.Teşkilat ı Mahsusa'nın reisi olarak adı geçer.Ancak yapılan araştırmalarda Teşkilat-ı Mahsusa gizli bir örgüt olduğu için resmi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 401,
Cevaplar
0
Görüntüleme
401
Osmanlı Devleti'nin hükum süresince tüm dünyaya kök söktürmüş bir İmparatorluk ve tüm dünyayı tir tir titreten padişahlara sahip olmuştur. 1- Osman Gazi : Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. 2- Orhan Gazi : Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 537,
Cevaplar
0
Görüntüleme
537
Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi Yurt dışına giderken yığınla evrak topladığınız pasaport ve vizeler bir zamanlar ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a girebilmek için de isteniyordu. https://s7.postimg.cc/efr1m459n/ua_647.jpg (Mürur Tezkeresi)Kolay mıydı öyle İstanbul’a gelmek…...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 418,
Cevaplar
0
Görüntüleme
418
Osmanlı İmparatorluğunun ilk ve son anayasasıdır. İmparatorluk mutlak monarşi ile yönetilirken önderliğini Namık Kemal’in yaptığı Genç Osmanlılar ülkenin parçalanma sürecini durdurmak ve Fransa’da yeni doğan 1848 devrimlerinin etkilerini azaltmak adına ülkeyi parlamenter yönetime çevirmeyi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 914,
Cevaplar
0
Görüntüleme
914
Devşirme Ne Demektir? Devşirme Sistemi Nedir?Devşirme Nedir? Devşirme, Osmanlı Devleti’nin, Rumeli, Balkan ve Hristiyan topraklarından yoğunlukta olmak üzere, genç yaştaki yetenekli çocukları, üstün donanıma sahip asker ve yönetici sınıfı oluşturmak amacıyla toplamasıdır. Bu toplama...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 790,
Cevaplar
0
Görüntüleme
790
Pençik Ne Demek? Pençik Sistemi Nedir?Pençik Ne Demek? Osmanlı Devleti’nde, asker açığını kapatmak için birçok sistem uygulanmıştır. Pençik sistemi, bu uygulamalardan birisidir. Pençik, sözlük anlamı olarak, beşte bir anlamına gelmektedir. Peki sistem olarak pençik ne demek? Neden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 634,
Cevaplar
0
Görüntüleme
634
Büyük Sultan Abdulhamid HanAfakında salalar titredi payitahtın Dediler, "Göçen Abdülhamid Han’dır"... Gülistanım feryad ile yasında artık Bildim ki yetim kalan cümle vatandır. Zaman içre zaman olsaydı hayatın Yine feda-yı can ederdin uğrunda vatanın. Safa verdin, safa götür sultanına, sultanım...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 772,
Cevaplar
2
Görüntüleme
772
Devşirme sistemi ile toplanan çocuklar özel bir eğitime tabi tutarak devlet ve ordu: yönetiminde kullanma usulüne kul sistemi denir. Osmanlı devleti genel olarak iki unsura dayanıyordu: Ulema ve ümera. Diğer bir deyimle ilmiye ve seyfiye. XVI. yüzyıldan itibaren bunlara bir de kalemiye...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin'in arzusu üzerine inşa ettirdiği Rumeli Hisarı'nın duvarlarının "Muhammed" ismi şeklinde olması için planı bizzat tasarlamış. Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun 'son kalesi'nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 966,
Cevaplar
0
Görüntüleme
966
Şekerin suda çözülmesiyle ortaya çıkan mayanın koyusuna “şurup”, sulusuna “şerbet” denmektedir. Sade ya da karışık olabilen şerbetlerin, sade olanı sadece şekerli sudan oluşmaktadır. Buna “şeker şurubu” veya “şeker şerbeti” de denir. Çeşitli bitki, çiçek, meyve kök, kabuk veya tohumlarına şeker...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Üst Alt