nefis

 1. BULUT

  30 Kasım 2018 Cuma Hutbesi - NEFİS: İYİ VE KÖTÜNÜN MÜCADELE ALANI

  30 Kasım 2018 Cuma Hutbesi NEFİS: İYİ VE KÖTÜNÜN MÜCADELE ALANIİL : GENEL TARİH : 30 Kasım 2018 NEFİS: İYİ VE KÖTÜNÜN MÜCADELE ALANIMuhterem Müslümanlar! Varlık âleminin en nadide üyesi, vahye muhatap olan insanoğludur. Yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanı sıra imtihanı da...
 2. VuSLaT

  Nefis Üç Köşeli Diken Gibi

  Nefis Üç Köşeli Diken Gibi Nefis - Nefis Hakkında - Nefis Nedir “Şüphesiz ’izzet ve gücün’ tümü Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.” (Yunus Suresi, 65) Tek güç sahibi Allah’tır. O’nun dışındaki hiçbir şeyin bağımsız gücü yoktur, insan dahil. İnsanın bedeni değil asıl ruhudur güçlü...
 3. HASAN CAN

  Nefis ve Tezkiyesi (Nefs Terbiyesi)

  Tezkiye lügatte, temizlemek, arındırmak manalarının yanı sıra, artırmak, geliştirmek, bereketlendirmek ve feyizlendirmek anlamını da ihtiva eder. Bu mana çerçevesinde tezkiye, esasen manevi eğitimin bütün seyrini ifade eder. Nefsi tezkiye; öncelikle onu küfür, cehalet, kötü hisler, yanlış...
 4. ceylannur

  Derdini söyleme kula nefis sahıbıdir güler

 5. Muhtazaf

  Kısa bir öz eleştiri veya nefis muhasebesi......

  Kısa bir öz eleştiri veya nefis muhasebesi.... Sizlerle paylaşacağım bu konu belki herkesi rahatsız eden ve toplumun yarası olan verdiğimiz herhangi bir sözün arkasında duramama meselesidir. Bu konu...
 6. ceylannur

  Ey devamı isteyen nefis

 7. ceylannur

  Nefis Rabbisini tanımak istemiyor

  Nefis Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte, Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd...
 8. ceylannur

  Nefis kendini hür ve serbest ister

  Hattâ, mevhum bir rububiyet ve keyfemâyeşâ hareketi, fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan, dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbâne, hırsızcasına, nimet-i İlâhiyeyi hayvan gibi yutar. İşte...
 9. ceylannur

  Nefis

  Nefis -------------------------------------------------------------------------------- Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. Lao Tzu Hakîkî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine...
 10. TaHKaR

  Düşme Nefis Ağına

  Düşme nefis ağına, sakın mekr-i şeytandan, Yürü sana layık bir doğru yârân ara bul. Bîvefâdır ehl-i dünya onlara aldanma gel, Âşinâ-yı Hakk olan bir kârubân ara bul. Mağrur olma dünyaya mâil u zâildir ol, Gezme âvâre öyle, bak da burhân ara bul. Bir ticâret yapmadın bu cihâna geleli...
 11. ceylannur

  Nefis ile şeytan arasındaki fark nedir?

  Nefis ile şeytan arasındaki fark nedir? Nefis ile şeytan arasındaki fark nedir? Nefis, telkin ettiği bir şeyde ısrarcı olur, çünkü maksadı sahibini sıkıntıya sokmak değil, kendi arzusuna kavuşmaktır. Onun için arzu ettiği şey ne ise o konuda daima ısrarcı davranır. Şeytanın maksadı ise...
 12. MURATS44

  Her nefis bilerek veya bilmeyerek ölümü tadıp durmaktadır...

 13. nefsimutmainne

  İşte nefis terbiyesi

  İşte nefis terbiyesi İbni Meleki namaz kıldığı mescitte 30 sene hep aynı yerde duararak namaz kılmıştı. Bir gün cenaze sebebiyle mescit çok kalabalık olmuş,İbni Meleki de her zaman kıldığı yerde yer bulamamış.kalbinden "Seni bugün her zaman namza kıldığın yerde göremeyecekler" diye düşünmüş. Bu...
 14. S

  İzzet-i Nefis Sahibi Bir Zât

  İzzet-i Nefis Sahibi Bir Zât Emir İmar b. Hamza, Melik Mansur?un yanına gelir. Mansur onu yanına oturtur. O gün, mazlumların şikayetlerini dinlediği bir gün idi. İçlerinden bir adam ayağa kalkıp, yüksek sesle: - "Ey Müminlerin emiri! Ben mazlum bir adamım" der. Mansur: - "Sana kim...
Üst Alt