turkler

 1. BULUT

  Türk Boyları | 24 Oğuz Boyu

  Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han’ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han'ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana...
 2. Türk Boyları | 24 Oğuz Boyu

  • 1K
  Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han’ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han'ın her oğlunun da dört tane oğlu...
 3. MURATS44

  İlk Müslüman Türkler Süreyciler ve Hz. Osman'ın Kılıcındaki Sır

  İlk Müslüman Türkler Süreyciler ve Hz. Osman'ın Kılıcındaki Sır Kadim Türk Boylarından biri olan Kayı Boyu, İslam ile şereflenen ilk Türk’ler olmuş, Kâbe’nin Kayyımlığı vazifesini 1400 yıl boyunca taşımış ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) Kabe’nin kapılarını açmış, Hz. Osman’a üzerine Kayı...
 4. İlk Müslüman Türkler Süreyciler ve Hz. Osman'ın Kılıcındaki Sır

  • 824
  İlk Müslüman Türkler Süreyciler ve Hz. Osman'ın Kılıcındaki Sır Kadim Türk Boylarından biri olan Kayı Boyu, İslam ile şereflenen ilk Türk’ler olmuş, Kâbe’nin Kayyımlığı vazifesini 1400 yıl...
 5. MURATS44

  Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler

  Ön Türkler (M.Ö. 100.000 - M.Ö. 2.000) Ön Türkler ; Tarihin başladığı dönemlerde dünyanın ilk medeniyetini kurmuş, yazıyı keşfetmiş, insanlık tarihine yön vermiş kadim bir millettir. Türk medeniyetini ortaya çıkartan bu etnik-kültürel akım, pek çok milletin dayanağı olmuş...
 6. Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler

  • 2K
  • 2
  Ön Türkler (M.Ö. 100.000 - M.Ö. 2.000) Ön Türkler ; Tarihin başladığı dönemlerde dünyanın ilk medeniyetini kurmuş, yazıyı keşfetmiş, insanlık tarihine yön vermiş kadim bir millettir. Türk...
 7. MURATS44

  Türkler nasıl Müslüman oldu?

  İslam’ı Talas Savaşında kılıç savururken tanıdılar. Kılıç zoruyla değil; gönül rızâsı ile Müslümanlığı seçtiler ve asırlarca İslamiyetin yeryüzündeki bayraktarı oldular. İslâmiyetin zuhurundan az bir müddet sonra, 641 yılında Müslümanlar Suriye ve Mısır’ı fethederek Doğu Roma...
 8. Türkler nasıl Müslüman oldu?

  • 827
  İslam’ı Talas Savaşında kılıç savururken tanıdılar. Kılıç zoruyla değil; gönül rızâsı ile Müslümanlığı seçtiler ve asırlarca İslamiyetin yeryüzündeki bayraktarı oldular. İslâmiyetin...
 9. MURATS44

  Türkler, Türkiye'deki Ermenileri Baskı Altında mı Tutmaktadırlar?

  TÜRKLER BUGÜN DE TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLERİ BASKI ALTINDA MI TUTMAKTADIRLAR? Türkiye'deki Ermenilerin bugün de baskı altında tutuldukları iddiası zaman zaman gündeme gelmektedir. Ermeni propaganda çevreleri bu iddiayı şu amaçlarla ileri sürmektedirler: "Ermeni’ye zulmeden Türk imajını" tarih...
 10. Türkler, Türkiye'deki Ermenileri Baskı Altında mı Tutmaktadırlar?

  • 1K
  TÜRKLER BUGÜN DE TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLERİ BASKI ALTINDA MI TUTMAKTADIRLAR? Türkiye'deki Ermenilerin bugün de baskı altında tutuldukları iddiası zaman zaman gündeme gelmektedir. Ermeni propaganda...
 11. VuSLaT

  Türkler, Ermenilerden toprak aldı mı?

  TÜRKLER, SELÇUKLULAR’DAN BAŞLAYARAK, ERMENİ TOPRAKLARINI ERMENİLERDEN ZORLA ALMIŞ VE İŞGAL ETMİŞLER MİDİR? Ermenilerin bir zamanlar toplu olarak oturdukları bölge, tarihin kaydettiği dönemlerde M.Ö. 521'den 344'e kadar bir Pers vilâyeti, 344'den 215'e kadar Makedonya İmparatorluğunun bir...
 12. Türkler, Ermenilerden toprak aldı mı?

  • 1K
  TÜRKLER, SELÇUKLULAR’DAN BAŞLAYARAK, ERMENİ TOPRAKLARINI ERMENİLERDEN ZORLA ALMIŞ VE İŞGAL ETMİŞLER MİDİR? Ermenilerin bir zamanlar toplu olarak oturdukları bölge, tarihin kaydettiği dönemlerde...
 13. VuSLaT

  Türkler Ermenileri 1915'te Soykırıma mı Tabi Tutmuşlardır?

  TÜRKLER ERMENİLERİ 1915'DE PLANLI VE SİSTEMLİ BİR SOYKIRIMA TÂBİ TUTMUŞLAR MIDIR? I. Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin 1 Kasım 1914'de İtilâf Devletlerine karşı Almanların yanında savaşa girmesi Ermenilerce büyük bir fırsat olarak görülmüştür. Louse Nalbandian'ın belirttiği gibi...
 14. Türkler Ermenileri 1915'te Soykırıma mı Tabi Tutmuşlardır?

  • 1K
  TÜRKLER ERMENİLERİ 1915'DE PLANLI VE SİSTEMLİ BİR SOYKIRIMA TÂBİ TUTMUŞLAR MIDIR? I. Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin 1 Kasım 1914'de İtilâf Devletlerine karşı Almanların yanında...
 15. VuSLaT

  Türkler Ermenileri 1890'lardan İtibaren Katletmeye mi Girişmişlerdir?

  TÜRKLER ERMENİLERİ 1890'LARDAN İTİBAREN KATLETMEYE Mİ GİRİŞMİŞLERDİR? 19. yüzyılın ikinci yarısında bir "Ermeni Sorunu”ndan söz edilmeye başlandığını görmekteyiz. Ancak, "Ermeni Sorunu" için bir başlangıç noktası aramak gerekirse, bunun 1856 Islahat Fermanı ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı...
 16. Türkler Ermenileri 1890'lardan İtibaren Katletmeye mi Girişmişlerdir?

  • 980
  TÜRKLER ERMENİLERİ 1890'LARDAN İTİBAREN KATLETMEYE Mİ GİRİŞMİŞLERDİR? 19. yüzyılın ikinci yarısında bir "Ermeni Sorunu”ndan söz edilmeye başlandığını görmekteyiz. Ancak, "Ermeni Sorunu" için bir...
 17. VuSLaT

  Türkler Tarih Boyunca Her Zaman Ermenilere Baskı ve Zulüm mü Yapmışlardır?

  [COLOR=rgb(226, 80, 65)]TÜRKLER TARİH BOYUNCA HER ZAMAN ERMENİLERE BASKI VE ZULÜM MÜ YAPMIŞLARDIR? Ermeni propagandası, sözde "soykırım" iddiasını tarihi bir zemine oturabilmek amacıyla, Türklerin tarih boyunca her zaman gayrimüslimlere ve Ermenilere kötü muamele ettiğini savunagelmektedir...
 18. Türkler Tarih Boyunca Her Zaman Ermenilere Baskı ve Zulüm mü Yapmışlardır?

  • 1K
  [COLOR=rgb(226, 80, 65)]TÜRKLER TARİH BOYUNCA HER ZAMAN ERMENİLERE BASKI VE ZULÜM MÜ YAPMIŞLARDIR? Ermeni propagandası, sözde "soykırım" iddiasını tarihi bir zemine oturabilmek amacıyla...
 19. VuSLaT

  Van-Erciş çavuşoğlu samanlığında katledilen Türkler

  Bölgede incelemeler yapmış olan Prof Dr. Metin Özbek, olayı şöyle anlatmaktadır: "Çavuşoğlu Samanlığı denilen mevkide bir evin temel hafriyatı yapılırken büyük bir tesadüf eseri bulunan insan iskeletlerini antropolojik açıdan incelemek üzere teslim alıp Hacettepe Üniversitesi'ndeki...
 20. Van-Erciş çavuşoğlu samanlığında katledilen Türkler

  • 879
  Bölgede incelemeler yapmış olan Prof Dr. Metin Özbek, olayı şöyle anlatmaktadır: "Çavuşoğlu Samanlığı denilen mevkide bir evin temel hafriyatı yapılırken büyük bir tesadüf eseri bulunan insan...
 21. harekat

  Türkler neden islam dinini kabul etmişlerdir?

  Türkler neden islam dinini kabul etmişlerdir? 1. Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi. 2. Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik: a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı 3...
 22. Türkler neden islam dinini kabul etmişlerdir?

  • 1K
  Türkler neden islam dinini kabul etmişlerdir? 1. Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi. 2. Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik...
 23. sırat-ı müstakim

  Interneti Türkler Bulsaydı

  Interneti Türkler Bulsaydı Bilgisayar acilis mesajlari: - Ad Soyad girin - Sifrenizi girin - Ikametgah girin - Nufus sureti girin - Annenizin genc kIzlIk soyadInI girin Internette gideceginiz adresi yazdiktan sonra ekrana gelen mesajlar: - Emin misiniz? - Ciddi misiniz? - Bak...
 24. Interneti Türkler Bulsaydı

  • 937
  • 3
  Interneti Türkler Bulsaydı Bilgisayar acilis mesajlari: - Ad Soyad girin - Sifrenizi girin - Ikametgah girin - Nufus sureti girin - Annenizin genc kIzlIk soyadInI girin Internette...
 25. MURATS44

  Tarihte Önemli Isimlerin Türkler Hakkındaki Düşünceleri

  TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere...
 26. Tarihte Önemli Isimlerin Türkler Hakkındaki Düşünceleri

  • 1K
  TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır...
Üst Alt