Türk Milleti ve Türkçemiz

  • Sabit
İLGİ EKİ (Kİ): Bitişik yazılır. Örnekler: Evdeki, şimdiki ve bendeki BAĞLAÇ OLAN (Kİ): Ayrı yazılır. Örnekler: Buyuruyor ki, diyoruz ki, o ki SORU EKİ (Mİ): Ayrı yazılır: Örnekler: Var mı, yok mu, gördünüz mü, bilmiyor musunuz, öğrendiniz mi (DE) BAĞLACI: Dahi anlamına gelen "de" bağlacı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Sabit
Şiire değil, kötü şiire karşı çıkılmalıdır. Her şiire karşı çıkmak çok yanlıştır. Her sanatın bir kaidesi olduğu gibi elbette şiirin de kaideleri vardır. Bu kaidelere uyulursa ancak bir sanat değeri olur. Mana ve kaideyi birleştirmek ise ancak şairin derecesine kalmış bir şeydir. Yani bunu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Sabit
Kaliteli bir şiir yazarken neye dikkat etmelidir? İki hususa dikkat etmek gerekir. Bunun biri yoksa, diğeri ne kadar güzel olsa da şiir vasfını kazanamaz. 1- Ölçü ve kafiye yönünden uygun olması, 2- Manaların hem düzgün olması, hem de birbirini tamamlaması gerekir. Bunları birer örnekle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Sabit
[COLOR=#6cf]Türkçe'mizi Korumak İçin 11 Öneri Türkçemizin bağımsız bir dil olarak yaşaması, gelişip zenginleşmesi için şunlar önerilebilir: 1. “Önce Türkçe!” sloganı kafalara ve gönüllere yerleştirilmeli, herkesi güzel Türkçe öğrenmeye ve kullanmaya özendirmeliyiz. 2. “Önce Türkçe!”...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Sabit
Vav! İyi bakıldığında, görmek için bakıldığında; Bazen bir insanın secdedeki hali, bazen bir ceninin anne karnında ki haline benzer.. Vav Harfi, ALLAH'ın Vahid ismini ve birliğini simgeler. Ebced hesabında 6 rakamına dektir ki ; Bu yönüyle aynı zamanda imanın 6 şartını temsil...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Portal konusu
Türk BayrağıNE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE Türkler kim mi? - Korkusundan Çin Seddi yaptırılan (Mete) - Avrupa'ya aman dileten (Attila) - 50 binle 200 bin kişilik orduyu yok eden (Alparslan) - 2 bin kişi ile 500 bin haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan (Kılıçarslan) - 40 çeriyle binlerce...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 860,
Cevaplar
0
Görüntüleme
860
Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han’ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han'ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 944,
Cevaplar
0
Görüntüleme
944
Türkiye Cumhuriyeti T.C.Günümüzde öne çıkan konudur bu kısaltma. Sanal paylaşım, haberleşme ortamında dalga dalga yayıldı. Herkes adının önüne bu kısaltmayı ekledi. Her ne kadar bu uygulamaya katılmasam da iyi niyetle yola koyulan, duygularında, görüşlerinde samimi olan dostlarım, bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 708,
Cevaplar
0
Görüntüleme
708
TÜRKÇE'Mİ SEVİYORUM...Türkçemizin bağımsız bir dil olarak yaşaması, varlığını sürdürebilmesi için ana dili konusunda bireysel ve toplumsal duyarlık kaçınılmazdır. Bu konuda tek tek bireyler ve toplum olarak dil bilinci taşımak, bilinçli çabalar içinde olmak zorundayız. Dilimize karşı her...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
-TÜRK DİLLERİ AİLESİ Türk dilleri ailesi olarak Doğu Avrupa’dan Sibirya ve Çin’in batısına kadar uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 200 milyon kişi tarafından konuşulan, birbirleri ile çok yakın akraba olan ve 40 dilden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Türkçe Dili kullanış, bir milletin milli hassasiyetini gösteren ölçülerden biridir. Fakat dil söz konusu olunca, memleketimizde bir milli hassasiyetten dem vurmak imkânsızdır. Bu alandaki sefaletimiz, sokaklarda, dairelerde, evlerde boy boy teşhir edilmektedir. İstanbul caddelerini gezenler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 978,
Cevaplar
0
Görüntüleme
978
Bu konuyu dikkatle okuyup, güzel Türkçe'mizin bozulmaması için daha dikkatli olmalıyız. Türkçeyi yanlış kullananları uyarıp dilimize sahip çıkmalıyız. Türkçe'nin ölümü... Yeni nesil gençlerimizin kelimelerin yarisini yuttugunu, birbirleri ile yazisirken ya sesli harfleri ya da sessiz...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
4K
Dünya'da kaç Türk var? Önce Türk Devletleri: Türkiye : 70.000.000 K.K.T.C:700.000 Azerbaycan:11.000.000 Kazakistan:16.000.000 Türkmenistan:5.000.000 Kırgızistan:4.000.000 Özbekistan:27:000.000 Özerk Türk Devletleri: Doğu Türkistan:100.000.000 Yakutistan:1.500.000 Gagauzya:300.000...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
eğitimle ilgili makale - eğitim makalesi - makale örneği Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın ilk defa bindiğim asansöründe, insanları İngilizce olarak günaydın, iyi akşamlar gibi sözlerle karşılayarak; yine aynı dilde ayı, günü ve saati bildiren elektronik düzeneği görünce hayretler içinde kalmıştım...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=#6cf]TÜRKÇE,TURKCHE OLMASIN... [COLOR=darkorange] Şimdi biz, mademki bu tarihin çocuğuyuz; eski zafer ve şeref asırlarının bugünkü evladıyız!.. Atalarımızın bize miras bıraktığı her güzel şeyi seveceğiz!.. Bu dili seveceğiz!.. Hem de her haliyle seveceğiz!.. Ataların bize miras...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
[COLOR=#6cf]Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Dünyadaki bütün Türklerin birbirlerini kolayca anlayabilecekleri bir dili kullandıkları, Türkiye’den Özbekistan‘a giden bir Türk’ün oradaki soydaşlarımızla hiç zorlanmadan anlaştığı, Tataristan’dan Ege...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Dilbilim, Türkçe Öğretimi ve Ötesi Dil çalışmaları çok eskilere dayanmakla birlikte, çağdaş anlamda dil incelemelerinin yaklaşık yüzyıllık bir geçmişi olduğu kabul edilmektedir. F. de Saussure'ün Genel dilbilim Dersleri'nin temel alındığı bu çalışmaların başlıca özelliği, dil incelemelerini...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[COLOR=#6cf]Türkche'Lesen Türkce'miz - Uygarlğın Temeli Dili Her Şey, Bizi Birbirimize Kenetleyen En Güçlü Bağ Olan Türkçe İçin! Yıl: 1965 "Karşıma âniden çıkınca ziyâdesiyle şaşakaldım.. Nasıl bir edâ takınacağıma hükûm veremedim, âdetâ vecde geldim. Buna mukâbil az bir müddet sonra...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 919,
Cevaplar
0
Görüntüleme
919
Türk Dili | Dilbilgisinin Bölümleri Dil aslında sosyal bir kurum olmakla birlikte çok karmaşık bir olgudur. Kişiye ait bir meleke olması bakımından ruhî, konuşma aygıtından gelmesi sebebiyle fizyolojik ve bir ses olayı olmakla fizikî yönleri vardır. Bu sebeple zamanımızda türlü yönlerden ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Türkçe Kurultayı; Türkçem, Dilim Dilim Bu kurultayın temel amacının bilim ve sanat dili olarak Türkçenin sorunlarını masa üstünde bırakmayarak dile karşı takınılan yanlış tutumları tekrar konuşmak; bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler geliştirmek olduğunu söyledi. Özel, 18. yılına giren Dil...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Ah Benim Güzel Türkçem! TRT’nin tek kanal olduğu dönemlerdeki yarışma programları en az Amerikan patentli Dallas dizisi kadar izlenirdi. Sorular çok zor‚ yarışmacılar ise bir o kadar dişliydi. Hiç unutmam görme engelli bir genç kızın “Bir Kelime Bir İşlem” yarışmasında finale kadar yükselip...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Ne Olacak Bu Türkçe "Character"lerin Hali? 2004 de banka hesap numaraları uzayacak. Bankalar Birliği, bankacılık işlemlerinde uluslar arası finanssal standartlara ulaşılması için, çalışma başlattı. Önerilen, 1 Eylül 2004 den başlayarak havale gönderme işlemlerinin "yeni hesap numaraları" ile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 995,
Cevaplar
0
Görüntüleme
995
[COLOR=#6cf] KELİMELERİN GÜCÜNÜ ANLAMADAN İNSANLARIN GÜCÜNÜ ANLAYAMAZSINIZ! İyi şeyleri engelleyen sözler esasında saymakla bitmez. Bu sözlerden bazıları bir virüs gibi bulaşıcıdır. Kırıcı sözler ise ruhlarda onulmaz yaralar açabilir ve insanların özgüvenini zedeler. Zehir gibi acı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Türk Demek Türkçe Demektir Bağımsızlık ruhunun temelinde kimlik bilinci, kişilik, onur/haysiyet duygusu, ve özgüven yatar. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk onun için halkımızın kimlik, kişilik, onur, ve özgüveni üzerinde durdu. Kafalar, gönüller bağımsız olmadan, ülkenin ne...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Ahmet Taner Kışlalı | Türkçe'den Utananlar Bazen yazdığınız bir yazının nasıl bir etki yapacağını önceden kestiremiyorsunuz. Sizi çok rahatsız eden bir konuya değiniyorsunuz. Ancak küçük bir kesimi ilgilendireceğini düşündüğünüz halde, yazmadan edemiyorsunuz. Ama yazının yayımlanmasıyla...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt