Ahir Zaman

  • Portal konusu
Ye'cüc ve Me'cüc Ye'cüc ve Me'cüc tarihte yaşamış çapulcu iki kavim olup, her zamanda emsallerine rastlanabilir. Özellikle ahir zamanda bunların yeniden ortalığı kasıp kavuracağı, yeryüzünü fesada vereceği anlaşılmaktadır. Ye’cûc ve Me’cûc kelimelerinin kökeni hakkında dilciler farklı görüşler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 55,
Cevaplar
0
Görüntüleme
55
  • Kilitli
Rusya ilk önce 862’de Kiyef Knezliği olarak tarih sahnesine çıktı. Kiyef Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayıp yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği 16. yüzyılda Rus imparatorluğu haline geldi. Rus imparatorluğu 1917 yılında yıkıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 6K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
6K
KIYAMET ALÂMETLERİNDEN DECCAL – Hz.İSA (a.s.) – Mehdi Aleyhisselam Onlar, kıyametin kendilerine ansızın gel mesinden başka bir şeyi beklemiyorlar. İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. Artık onlara geldiği vakit düşünmelerinin ne faydası ola cak. (Muhammed 18) Bu ayeti kerimenin izahında...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
3K
Dünya Şu An Deccaliyetin Etkisiyle Cehennemi Yaşıyor, Hz. Mehdi (a.s)’ın Zuhuru İle Cenneti Yaşayacak Hz. Mehdi (a.s.), 1400 seneyi aşkın bir süredir tüm İslam aleminin büyük bir sevgi ve muhabbetle beklediği; her dönemde, yaşayan her Müslümanın, yanında olmayı istediği; Allah’ın çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 949,
Cevaplar
0
Görüntüleme
949
İslam dünyası yüzyıllardır, insanların hidayetine vesile olacak, İslam ahlakını yeniden ihya edecek, İslam aleminin üzerindeki karanlıkları dağıtarak Müslümanları bir araya getirecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’ı bekliyor. Peygamberimiz Efendimiz (sav) hadisleriyle tüm Müslüman alemine Hz. Mehdi...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
3K
Konunun bir önceki sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; Hz.Mehdi hakkında yayınlanmış Ehli sünnet kaynakları MEHDİ'NİN ZUHURU HAKKINDA Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'ın adı ile başlarım. Ben O'na güvenirim, O'ndan yardım...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
Konunun bir önceki bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; Günümüz müteferrik ve yazarlarının Hz. Mehdi hakkındaki görüşleri; Pek çok İslam alimi, hadis imamı, mezhep imamı ve İslam tarihçisi Hazreti Mehdi (AS) hakkında onlarca kitap ve risale...
- Cevaplar: 49 Görüntüleme: 5K, 3 4 5
Cevaplar
49
Görüntüleme
5K
Konunun bir önceki bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; https://www.rasulehasret.com/konular/bediuzzaman-said-nursiye-gore-mehdi-ne-zaman-gelecek.43499/#post123429 HÜSEYİN HİLMİ IŞIK "MEHDİ": Hazret-i Mehdi, ahir zamanda dünyaya gelecekdir. Adı...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
2K
Sn. Nurettin Sayar'ın mektubu BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'YE GÖRE MEHDİ NEDEN GELECEK? Çünkü, 1- Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerinde işaretle, Peygamberimiz'in (sav) hadislerinde de sarahatle Mehdi'nin...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
3K
Bu bölümde; Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatında yer alan, Mehdiyet ve Ahir Zaman konuları üzerinde, Hayrullah Esendal tarafından yapılan araştırmaları göreceğiz: Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı'nın pek...
- Cevaplar: 18 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
18
Görüntüleme
3K
Hazreti Mehdi Hakkındaki Rivayetler "Mütevatir"dir."Mütevatir" ne demektir? Mehdi hakkında rivayet edilen hadislerin mütevatir olduğu hemen hemen bütün İslam alimleri tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak, öncelikle "mütevatir hadis"in...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
Kütübü Sitte'de Yer Alan Mehdilik Hakkındaki Bazı Hadisler Bu bölümde, tarih boyunca çeşitli dönemlerde yaşamış İslam alimlerinin Mehdiyet hakkındaki görüşleri ve eserlerinde bu konuda aktardıkları rivayetlerden bir bölümü...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
3K
Üst Alt