Ayetler ve Türkçe Meâlleri

 • Sabit
 • Portal konusu
 • Öne çıkan konu
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN MEALİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Meâli 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Meâli 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Meâli 4 Nisâ Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 539,
Cevaplar
1
Görüntüleme
539
 • Portal konusu
 • Öne çıkan konu
KAF SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KAF SuresiKaf Sûresi Hakkında Kâf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ق (Kāf) harfinden alır. Resmî tertîbe göre 50, iniş sırasına göre 34. sûredir. Kaf Sûresi Konusu Kudretinin delilleri serdedilerek Allah Teâlâ’nın ölüleri...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 99,
Cevaplar
3
Görüntüleme
99
 • Portal konusu
HUCURÂT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HUCURÂT Suresi - 12.AyetHucurât Sûresi Hakkında Hucurât sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. İsmini, 4. âyette geçen ve “odalar” mânasına gelen اَلْحُجُرَاتُ (hucurât) kelimesinden alır. Bu kelime, Resûlullah (s.a.s.)’in...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 84,
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
FETİH SURESİ FETİH Sûresi - 28.AyetFetih Sûresi Hakkında Fetih sûresi hicretin altıncı senesinde Resûlullah (s.a.s.) Hudeybiye’den Medine’ye dönüşü esnâsında Mekke ile Medine arasında nâzil olmuştur. Genel taksime göre Medine’de indiği kabul edilir. 29 âyettir. İsmini, Peygamberimiz (s.a.s.)’e...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 174,
Cevaplar
3
Görüntüleme
174
 • Portal konusu
MUHAMMED SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MUHAMMED Sûresi - 1.AyetMuhammed Sûresi Hakkında Hz. Muhammed (s.a.s.) sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 38 âyettir. İsmini, 2. âyette geçen Peygamberimiz (s.a.s.)’in مُحَمَّدٌ (Muhammed) adından alır. Ele aldığı esas mevzuun savaş olması, mü’minleri savaşa...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 143,
Cevaplar
2
Görüntüleme
143
 • Portal konusu
AHKÂF SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ AHKÂF SûresiAhkaf Sûresi Hakkında Ahkâf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 35 âyettir. İsmini 21. âyetinde geçen ve “kum tepeleri” mânasına gelen اَلأحْقَافُ (ahkâf) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 46, iniş sırasına göre 66. sûredir. Ahkaf Sûresi Konusu...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 181,
Cevaplar
3
Görüntüleme
181
 • Portal konusu
CÂSİYE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ CÂSİYE Sûresi Câsiye Sûresi Hakkında Câsiye sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 37 âyettir. İsmini, 28. âyette geçen ve kıyâmetin dehşetinden dizüstü çöken kimseleri anlatan اَلْجَاثِيَةُ (câsiye) kelimesinden alır. Sûrenin اَلدَّهْرُ (Dehr) ve اَلشَّر۪يعَةُ (Şerîat)...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 157,
Cevaplar
3
Görüntüleme
157
 • Portal konusu
DUHÂN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ DUHÂN SûresiDuhân Sûresi Hakkında Duhân sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 59 âyettir. İsmini, 10. âyette geçen ve “duman” mânasına gelen اَلدُّخَانُ (duhân) kelimesinden alır. Resmî tertîbe göre 44, iniş sırasına göre 64. sûredir. Duhân Sûresi Konusu Allah Teâlâ...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 136,
Cevaplar
3
Görüntüleme
136
 • Portal konusu
FUSSİLET SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ FUSSİLET Suresi 46. AyetFussilet Sûresi Hakkında Fussılet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini 3. ayette geçen ve “bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, iyice detaylandırmak” mânalarına gelen فُصِّلَتْ (fussilet) kelimesinden alır...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 152,
Cevaplar
3
Görüntüleme
152
 • Portal konusu
MU'MİN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MU'MİN SûresiMü'min Sûresi Hakkında Mü’min sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 85 âyettir. İsmini, 28-45. âyetlerde kıssası anlatılan ve kendisinden “mü’min adam” diye bahsedilen Firavun ailesinden Hz. Mûsâ’ya inanan bir kimseden alır. Sûrenin bir ismi de...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 137,
Cevaplar
5
Görüntüleme
137
 • Portal konusu
SÂD SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SAD Suresi 29. AyetSâd Sûresi Hakkında Sād sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyettekiصٓ (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir. Sâd Sûresi Konusu Kur’ân-ı Kerîm’in...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
5
Görüntüleme
129
 • Portal konusu
SAFFAT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ Saffat Suresi 10. AyetSaffât Sûresi Hakkında Saffât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 182 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve saf tutmuş varlıklardan bahseden الصَّٓافَّاتُ (sâffât) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 37, iniş...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 170, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
170
 • Portal konusu
YÂSÎN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ YÂSÎN Sûresi Türkçe Okunuşu ve MeâliYâsin Sûresi Hakkında Yâsîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen يٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. sûredir. Yâsin Sûresi Konusu Sûrede üç ana...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 354,
Cevaplar
5
Görüntüleme
354
 • Portal konusu
FÂTIR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ FÂTIR SûresiFâtır Sûresi Hakkında Fâtır sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen Cenâb-ı Hakk’ın اَلْفَاطِرُ (Fâtır) sıfatından alır. Buna “Melâike” sûresi de denilir. Resmî tertîbe göre 35, iniş sırasına göre 43. sûredir. Fâtır Sûresi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 167,
Cevaplar
2
Görüntüleme
167
 • Portal konusu
SEBE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SEBE SuresiSebe' Sûresi Hakkında Sebe’ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini, 15. âyette geçen ve Yemen’de bir kavmin ismi olan Sebe’ kelimesinden almıştır. Resmi tertibe göre 34, iniş sırasına göre 58. sûredir. Sebe' Sûresi Konusu Sûrede, diğer...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 440,
Cevaplar
4
Görüntüleme
440
 • Portal konusu
AHZÂB SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ AHZÂB Sûresi 3.AyetAhzâb Sûresi Hakkında Ahzâb sûresi Medine’de hicrî beşinci yılın sonlarında inmiştir. 73 âyettir. İsmini, 20. âyette geçen اَلأحْزَابُ (ahzâb) kelimesinden alır. “Ahzâb” topluluk, grup, parti, bölük gibi mânalara gelen اَلْحِزْبُ (hizb)...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 203,
Cevaplar
3
Görüntüleme
203
 • Portal konusu
SECDE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SECDE Suresi 17.AyetSECDE Sûresi Hakkında Secde sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. 15. âyetinde yer alan tilâvet secdesi emri sebebiyle bu sûreye, “Secde” ismi verilmiştir. Resmî tertîbe göre 32, iniş sırasına göre 75. sırada yer alır. Secde Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 175,
Cevaplar
1
Görüntüleme
175
 • Portal konusu
SECDE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SECDE Suresi 7.AyetSECDE Suresi Hakkında Kuran-ı Kerimin otuz ikinci sûresi. Otuz âyet, üç yüz seksen kelime ve bin beş yüz on sekiz harften ibarettir. Fasılası, mim, nûn, lâm harfleridir. Mekkî sûrelerden olup Müminûn sûresinden sonra nazil olmuştur. On sekiz...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
LOKMÂN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ LOKMAN Suresi 33. AyetLOKMÂN Sûresi Hakkında Kur'an-ı Kerim'in otuz birinci suresi, otuz dört ayet, beş yüz kırk sekiz kelime ve iki bin yüz on harften ibarettir. Hicazlılar bu surenin otuz üç ayet olduğu görüşündedirler. Mekke'de nâzil olmuştur. Yirmi yedi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 185,
Cevaplar
1
Görüntüleme
185
 • Portal konusu
RUM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ Rum Suresi 60.AyetRUM Sûresi Hakkında Kur`ân-ı Kerim`in otuzuncu suresi. Altmış ayet, sekiz yüz on dokuz kelime, üç bin beş yüz on dört harften ibarettir. Fasılası, mim, nun ve vav harfleridir. Mekkî surelerden olup, İnşikak suresinden sonra nazil olmuştur. Adını...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 193,
Cevaplar
2
Görüntüleme
193
 • Portal konusu
ANKEBÛT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ANKEBÛT Sûresi 69.AyetANKEBÛT Sûresi hakında Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنکبوت), "Ankebut" örümcek anlamına gelmektedir. Bu surenin 41. ayetinde inkarcıların işleri örümcek ağına benzetildiği için, sure bu ismi almıştır. Sure 69 ayettir. Mekke'de ve Rum...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 200,
Cevaplar
4
Görüntüleme
200
Üst Alt