Ayetler ve Türkçe Meâlleri

 • Sabit
 • Portal konusu
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN MEALİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Meâli 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Meâli 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Meâli 4 Nisâ Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 137,
Cevaplar
1
Görüntüleme
137
 • Portal konusu
NAHL SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ NAHL Suresi 1. Ayet Nahl Sûresi Hakkında Nahl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 128 âyettir. İsmini 68. âyetinde geçen ve “bal arısı” mânasına gelen اَلنَّحْلُ (Nahl) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 16, nüzûl sırasına göre 70. sûredir. Nahl Sûresi Konusu...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 25,
Cevaplar
4
Görüntüleme
25
 • Portal konusu
HİCR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HİCR Suresi 1.AyetHicr Sûresi Hakkında Hicr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 99 âyettir. İsmini 80. âyette geçen اَلْحِجْرُ (hicr) kelimesinden alır. Hicr, Sâlih (a.s.)’ın peygamber olarak gönderildiği Semûd kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Muhtemelen korunaklı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 55,
Cevaplar
4
Görüntüleme
55
 • Portal konusu
İBRÂHÎM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ İbrahim Suresi 41. Ayetİbrahim Sûresi Hakkında İbrâhim sûresi Mekke’de inmiştir. 52 âyettir. Sûre ismini, 35-41. âyetlerde bir kısım dua ve niyazlarına yer verilen Hz. İbrâhim’den alır. Mushaf tertîbine göre 14, nüzûl sırasına göre 72. sûredir. İbrahim Sûresi...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 78,
Cevaplar
4
Görüntüleme
78
 • Portal konusu
RA'D SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ RA'D Suresi 1. AyetRa'd Sûresi Hakkında Ra‘d sûresi Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğini söyleyenler de olmuştur. 43 âyettir. İsmini, 13. âyetindeki ve “gök gürültüsü” mânasına gelen اَلرَّعْدُ (ra‘d) kelimesinden almıştır. Mushaf tertîbine göre 13, nüzûl...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 64,
Cevaplar
2
Görüntüleme
64
 • Portal konusu
HÛD SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HUD Suresi 108.ayet Hûd Sûresi Hakkında Hûd sûresi Mekke’de inmiştir. 123 âyettir. İsmini, 50-60. âyetler arasında kıssası anlatılan Hûd (a.s.)’dan almıştır. Mushaf tertîbine göre 11, nüzûl sırasına göre 52. sûredir. Hûd Sûresi Konusu Hûd sûresinde itikat...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 73,
Cevaplar
4
Görüntüleme
73
 • Portal konusu
TEVBE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ TEVBE Suresi Türkçe OkunuşuTevbe Sûresi Hakkında Tevbe sûresi Medine’de hicretin 9. senesinde nâzil olmuştur. 129 âyettir. En son inen sûrelerden biridir. Mushaf tertîbine göre 9, nüzûl sırasına göre 113. sûredir. Meşhur isimleri “Tevbe” ve “Berâe”dir. “Tevbe”...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 73,
Cevaplar
5
Görüntüleme
73
 • Portal konusu
ENFAL SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ENFAL Suresi 73.AyetEnfal Sûresi Hakkında Enfâl sûresi, Medine’de hicretin ikinci senesinde nâzil olmuştur. 30-36. âyetlerin Mekke’de indiği de söylenmiştir. 75 âyettir. Mushaf tertibine göre 8, iniş sırasına göre tahmînen 88. sûredir. İsmini, birinci âyette...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 66,
Cevaplar
2
Görüntüleme
66
 • Portal konusu
A'RAF SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ A'RAF Suresi 52.AyetA'raf Sûresi Hakkında A‘râf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 206 âyettir. İbretli “Ashâb-ı sebt” kıssasını anlatan 163-170. âyetlerin Medine’de indiğine dair rivayetler vardır. Mushaf tertibine göre 7, iniş sırasına göre 39. sûredir. İsmini 46...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 78,
Cevaplar
7
Görüntüleme
78
 • Portal konusu
EN'AM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ EN'AM Suresi 162.AyetEn'am Sûresi Hakkında En‘âm sûresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke’de bir defada inmiştir. Ancak üç veya altı âyetinin Medine’de indiğine dair bir görüş de bulunmaktadır. 165 ayettir. Mushaftaki tertibe göre 6, iniş sırasına göre 55. sûredir...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 94,
Cevaplar
6
Görüntüleme
94
 • Portal konusu
MAİDE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MAİDE Suresi Mâide Sûresi Hakkında Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim'de, Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre "Bugün size dininizi ikmal ettim..." ifadesinin yer aldığı âyet...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 77,
Cevaplar
2
Görüntüleme
77
 • Portal konusu
AL-İ İMRAN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ AL-İ İMRAN Suresi 26-27.Ayetler Âl-i İmrân Sûresi Hakkında Âl-i İmrân sûresi 200 âyettir. Medine’de nâzil olmuştur. İsmini, 33-34. âyetlerde bahsedilen ve “İmrân Ailesi” mânasına gelen “Âl-i İmrân” kelimesinden almıştır. Sûreye اَلْكَنْزُ (Kenz), اَلأمَانُ...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 216,
Cevaplar
3
Görüntüleme
216
 • Portal konusu
NİSA SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ Nisâ SûresiNisâ Sûresi Hakkında Nisâ sûresi Medine’de nâzil olmuştur, 176 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “kadınlar” mânasına gelen اَلنِّسَاءُ (Nisâ) kelimesinden alır. Ayrıca bu kelime sûre boyunca sıkça tekrar edilmektedir. Mushaf tertîbine göre 4, nüzûl...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 164,
Cevaplar
8
Görüntüleme
164
 • Portal konusu
FATİHA SURESİ OKUNUŞU Fatiha Suresi 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 122,
Cevaplar
2
Görüntüleme
122
 • Portal konusu
BAKARA SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ BAKARA SURESİ 286.AYET Bakara Sûresi Hakkında Bakara sûresi 286 ayettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen, İsrâiloğulları’nın...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 295,
Cevaplar
5
Görüntüleme
295
Üst