Ayetler ve Türkçe Meâlleri

 • Sabit
 • Portal konusu
 • Öne çıkan konu
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN MEALİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Meâli 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Meâli 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Meâli 4 Nisâ Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 311,
Cevaplar
1
Görüntüleme
311
 • Portal konusu
SÂD SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SAD Suresi 29. AyetSâd Sûresi Hakkında Sād sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyettekiصٓ (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir. Sâd Sûresi Konusu Kur’ân-ı Kerîm’in...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 22,
Cevaplar
5
Görüntüleme
22
 • Portal konusu
SAFFAT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ Saffat Suresi 10. AyetSaffât Sûresi Hakkında Saffât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 182 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve saf tutmuş varlıklardan bahseden الصَّٓافَّاتُ (sâffât) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 37, iniş...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 31, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
31
 • Portal konusu
YÂSÎN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ YÂSÎN Sûresi Türkçe Okunuşu ve MeâliYâsin Sûresi Hakkında Yâsîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen يٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. sûredir. Yâsin Sûresi Konusu Sûrede üç ana...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 87,
Cevaplar
5
Görüntüleme
87
 • Portal konusu
FÂTIR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ FÂTIR SûresiFâtır Sûresi Hakkında Fâtır sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen Cenâb-ı Hakk’ın اَلْفَاطِرُ (Fâtır) sıfatından alır. Buna “Melâike” sûresi de denilir. Resmî tertîbe göre 35, iniş sırasına göre 43. sûredir. Fâtır Sûresi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 76,
Cevaplar
2
Görüntüleme
76
 • Portal konusu
SEBE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SEBE SuresiSebe' Sûresi Hakkında Sebe’ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini, 15. âyette geçen ve Yemen’de bir kavmin ismi olan Sebe’ kelimesinden almıştır. Resmi tertibe göre 34, iniş sırasına göre 58. sûredir. Sebe' Sûresi Konusu Sûrede, diğer...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 170,
Cevaplar
4
Görüntüleme
170
 • Portal konusu
AHZÂB SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ AHZÂB Sûresi 3.AyetAhzâb Sûresi Hakkında Ahzâb sûresi Medine’de hicrî beşinci yılın sonlarında inmiştir. 73 âyettir. İsmini, 20. âyette geçen اَلأحْزَابُ (ahzâb) kelimesinden alır. “Ahzâb” topluluk, grup, parti, bölük gibi mânalara gelen اَلْحِزْبُ (hizb)...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 98,
Cevaplar
3
Görüntüleme
98
 • Portal konusu
SECDE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SECDE Suresi 17.AyetSECDE Sûresi Hakkında Secde sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. 15. âyetinde yer alan tilâvet secdesi emri sebebiyle bu sûreye, “Secde” ismi verilmiştir. Resmî tertîbe göre 32, iniş sırasına göre 75. sırada yer alır. Secde Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
1
Görüntüleme
88
 • Portal konusu
SECDE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SECDE Suresi 7.AyetSECDE Suresi Hakkında Kuran-ı Kerimin otuz ikinci sûresi. Otuz âyet, üç yüz seksen kelime ve bin beş yüz on sekiz harften ibarettir. Fasılası, mim, nûn, lâm harfleridir. Mekkî sûrelerden olup Müminûn sûresinden sonra nazil olmuştur. On sekiz...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 495,
Cevaplar
2
Görüntüleme
495
LOKMÂN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ LOKMAN Suresi 33. AyetLOKMÂN Sûresi Hakkında Kur'an-ı Kerim'in otuz birinci suresi, otuz dört ayet, beş yüz kırk sekiz kelime ve iki bin yüz on harften ibarettir. Hicazlılar bu surenin otuz üç ayet olduğu görüşündedirler. Mekke'de nâzil olmuştur. Yirmi yedi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 107,
Cevaplar
1
Görüntüleme
107
 • Portal konusu
RUM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ Rum Suresi 60.AyetRUM Sûresi Hakkında Kur`ân-ı Kerim`in otuzuncu suresi. Altmış ayet, sekiz yüz on dokuz kelime, üç bin beş yüz on dört harften ibarettir. Fasılası, mim, nun ve vav harfleridir. Mekkî surelerden olup, İnşikak suresinden sonra nazil olmuştur. Adını...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 116,
Cevaplar
2
Görüntüleme
116
 • Portal konusu
ANKEBÛT SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ANKEBÛT Sûresi 69.AyetANKEBÛT Sûresi hakında Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنکبوت), "Ankebut" örümcek anlamına gelmektedir. Bu surenin 41. ayetinde inkarcıların işleri örümcek ağına benzetildiği için, sure bu ismi almıştır. Sure 69 ayettir. Mekke'de ve Rum...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 122,
Cevaplar
4
Görüntüleme
122
 • Portal konusu
KASAS SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KASAS Suresi 16. AyetKASAS Suresi hakkında Kur'an-ı Kerîm'in yirmisekizinci sûresi. Mekke'de nazil olmuştur. Seksensekiz âyet bin yüzkırk bir kelime ve sekizbinbeşyüz harften ibarettir. Fâsılaları, nun, mim, lâm ve râ harfleridir. Hz. Mûsa'nın doğduğu andan...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 96,
Cevaplar
3
Görüntüleme
96
 • Portal konusu
NEML SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ NEML Suresi 84. Ayet Neml Suresi hakkında Mekke döneminde Şuarâ sûresinden sonra nâzil olmuştur, doksan üç âyettir. Adını, Hz. Süleyman’ın ordusuna yol veren karıncayla ilgili kıssanın anlatıldığı 18. âyetten alır. Sûretü Süleyman olarak da anılır. Fâsılaları م، ن...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 97,
Cevaplar
3
Görüntüleme
97
 • Portal konusu
NUR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ NUR SuresiNûr Sûresi Hakkında Medine döneminde Benî Mustaliḳ Gazvesi’nin ardından 5. (626-27) yılın sonlarında nâzil olmuştur. Adını “nûr âyeti” diye bilinen ve Allah’ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. âyetten alır. Altmış dört âyet olup...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
3
Görüntüleme
129
 • Portal konusu
FURKAN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ FURKAN Suresi 77. AyetFurkan Sûresi Hakkında Kur'an-ı Kerîm'in yirmibeşinci suresi. Mekkî surelerdendir. Ayetleri yetmişyedi, kelimeleri bin sekizyüzyetmişiki ve harf sayısı üçbinyediyüzotuzüçtür. Sure; adını birinci ayette geçen ve "ayırmak, ayırdetmek, mühim...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 109,
Cevaplar
3
Görüntüleme
109
 • Portal konusu
MU'MİNÛN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MU'MİNÛN Suresi Mü'minûn Sûresi Hakkında Mü’minûn sûresi Mekke’de inmiştir. 118 âyettir. İsmini ilk âyette geçen الْمُؤْمِنُونَ (el-Mü’minûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 23, iniş sırasına göre 74. sûredir. Mü'minûn Sûresi Konusu Mekke döneminin...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 119,
Cevaplar
5
Görüntüleme
119
 • Portal konusu
HAC SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HAC Suresi 30.AyetHac Sûresi Hakkında Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir. Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.) tarafından...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 190,
Cevaplar
2
Görüntüleme
190
 • Portal konusu
ENBİYA SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ ENBİYA Suresi 107.AyetEnbiyâ Sûresi Hakkında Enbiyâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 112 âyettir. اَلأنْبِيَاءُ (enbiyâ), kelime olarak “nebî” kelimesinin çoğulu olup “peygamberler” anlamına gelir. Bir kısım peygamberlerin kıssalarından ibretli sahneler beyân...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 155,
Cevaplar
5
Görüntüleme
155
 • Portal konusu
MERYEM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ TAHA Suresi 2. Ayet-i KerimeTâ-Hâ Sûresi Hakkında Tâhâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 135 âyettir. İsmini birinci âyetinde yer alan “Tâ. Hâ” mukataa harflerinden almıştır. Bazı kaynaklarda surenin “Mûsâ sûresi” ve “Kelîm sûresi” diye isimlendirildiği de...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 135,
Cevaplar
6
Görüntüleme
135
 • Portal konusu
MERYEM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ Meryem Suresi 2.Ayet-i KerimeHakkında Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de başlıca...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 100,
Cevaplar
3
Görüntüleme
100
Üst Alt