Emirdağ Lahikası

61- Üstadımızın Vasiyetnâmesidir

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
Konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. -----------------> http://www.rasulehasret.com/emirdag-lahikasi/46573-60-nur-talebeleri-asayiscidirler.html#post102127 daha evvel bu...

66-Acib Bir Hadise | 430

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
hava niyetiyle kırşara çıkıyor. Hiçbir kalabalık yere gidemiyor. Hatta camiyede gidemiyor. Odasından çıktığı vakit, hemen hususi otomobiline bir veya iki hizmetçisiyle biniyor. Bazan da haftada...

68-Vasiyetnâmenin Bir Zeyli | 432

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 10
- Kullanılan
dua ediniz. Hattâ ben Tahsin Tola'nın tekrar meb'us olmasını istedim, tâ Nurlara hizmet etsin; fakat onun evvelki hizmeti kâfi geliyor. Kapıyı açmış, daha ihtiyaç kalmadı." Nur talebelerinden...

67-Hüseyi Avni Ve Tahsin Tola İle Bir Hasb-i Haldir | 431

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
feda eden böyle bir İslam kahramanı muhterem bir ihtiyar misafirin hukukunu müdafaa kadirşinaslığı, herkesten evvel misafir bulunduğu Isparta vilayetinin hükümetine ve Demokratına düşmektedir...

73- Bediüzzaman Said Nursi'nin Gazetelere Bir Mektubu

 • VuSLaT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Bediüzzaman Said Nursî'nin gazetelere bir mektubu Bize ait meseleleri yazan gazetelere hitaben yazdığım bu yazıyı neşretseler, bugünlerde olan aleyhimdeki isnadlarını helâl edeceğim. Şiddetli...

74- Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın Vefatından Önce verdiği son ders

 • VuSLaT
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir Aziz kardeşlerim, Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre...

72- Umum Dostlarıma Ve Nur Kardeşlerime Bu Vasiyeti İlan Ediyorum

 • VuSLaT
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum: Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok...

71- Üstadımız İfade Buyurdular Ki

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Üstadımız ifade buyurdular ki: Aleyhimizde olan Cumhuriyet gazetesi müdafaamı çok yanlış ve gayet fena bir tarzda tağyir etmiş, hattâ "Bir cânî yüzünden on mâsuma zarar gelmemesi için" cümlesinin...

69- Reis-i Cumhura Ve Başvekile

 • VuSLaT
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Emirdağında iki menzilim, Eskişehir'de bir menzilim varken, o mânâsız vaziyet beni o tebdil-i havadan, o menzilleri ziyaret etmekten men edilmeme sebep olduğunu Konya'daki vaziyetten hissetmiştim...

70- Bera-i Malumat Hem Resmi Zatlara Hem Dostlara Mühim Bir Hakikati Beyan Ediyoruz

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ------------> 69- Reis-i Cumhura Ve Başvekile olmayacak; hem vazife-i İlâhiyeye karışmamak için kader-i İlâhî hakkımdaki bu şiddetli...

65-Üstad Bediüzzaman Said Nursi 3. Eğitim Tümeni Camiine Harç Koydu | 429

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Uzun yerlerden, uzak memleketlerden gelenlerle beraber başka kardeşlerimizin de hatırları kırılmasın. Çünkü, on seneden beridir her sabah okuduğu ve başkaları onu tevkil ettiği evrad okumasında...

64-Demokratlara Büyük Bir Hakikati İhtar | 423

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Sizin gibi "Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez" diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize maddî ve mânevî büyük...

63-Üstadımızın Afyon Mahkeme Heyetine Gönderdiği Yazının Suretidir | 421

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Nur'daki âzamî ihlâsı kırmamak için ve o ihlâsın sırrıyla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta, hem garpta, hem kim olursa olsun, okudukları Fatihalar o ruha gider. "Dünyada beni...

62-Menderesin Konya Nutkuna Dair Açıklaması | 418

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Menderes'in Konya nutkuna dair açıklaması Başvekil, sözlerinin maksatlı olarak tefsirlere tâbi tutulduğunu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.) ANKARA : Başvekil Adnan Menderes Konya'da söylemiş...

58- Doğu Üniversitesi Hakkında Tahrifçi Bir Gazeteye Cevaptır

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır. Muhalif bir partinin şiddetli ve tenkitçi tarafından bir mensubu, yani Ulus'un 1.4.1954 tarihli nüshasında yazılan Atatürk Üniversitesi...

60- Nur Talebeleri Asayişçidirler

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Nur talebeleri âsâyişçidirler Âsâyişi muhafaza ettiklerinin delil-i kat'îsi şudur: Altı vilâyetin altı zabıta dairesi, 600 bin talebelerin yirmi sekiz sene zarfında haksız muamelelere mâruz...

59- Üstadın Ziyaretçilere Dair Bir Mektubu

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 9
- Kullanılan
Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum: Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi, otuz kırk senedir tarassut ve...

57- Heyet-i Vekileye Ve Tevfik İleri'ye Arz Ediyoruz Ki

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
konunun ilk bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. -------> 56- Gayet Ehemmiyetli Bir Hadise Bir İstida Ve Bir Şekvadır vazgeçmişler. Buldukları ve götürmek üzere gözlerinin önüne...

56- Gayet Ehemmiyetli Bir Hadise Bir İstida Ve Bir Şekvadır

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır Pakistan'da çıkan es-Sıddık namındaki mühim bir mecmua elimize geçti. Baktık ki, elli sayfalık o mecmuanın yarısına yakın kısmı Risale-i...

55- Bağdat'ta Çıkan Eddifa Gazetesinin Muharriri İsa Abdülkadir'in Arabi Makalesinin

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 8
- Kullanılan
[Bağdat'ta çıkan ed-Difa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir'in Arabî makalesinin tercümesi.] Bağdat'ta çıkan ed-Difa gazetesi Risale-i Nur talebelerinden bahisle diyor ki: Türkiye'deki Nur...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt