Ermeni Sorunu Genel Bakış

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız SORU : 1915 Olayları açık biçimde tanımlanmış bir şekilde Ermenilere uygulanan bir soykırım mıdır? DOĞRU CEVAP : Ermeniler’in tüm kamuoyu çabasına karşın 1915 Olayları, uluslararası yasalara göre tanımlanmış kesin bir suç tanımı kapsamında olmadığı gibi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
TSK arşivlerinden 1915'in bilinmeyen yüzü Türk Silahlı Kuvvetleri arşivleri, 1915'te Ermenilerin nakil ve sevkleri sırasında gösterilen azami dikkati ortaya koyuyor. 1915 olaylarına ilişkin Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 898,
Cevaplar
1
Görüntüleme
898
BELGE 2 FRANSIZLARIN ANADOLU PLÂNLARI BELGE 3 MUSA DAĞI ERMENİLERİ VE FRANSIZLAR BELGE 4 Yunanistan'ın 15 Bin Tüfek, 2 milyon mermi göndereceği BELGE 5 KAFİLELERİN KORUMA ALTINDA GÖNDERİLMELERİ BELGE 6 ERMENİLERİN GÖÇ ETTİRİLMESİNDEKİ GAYE VE BELGE 7/1 GERİ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]ERMENI MESELESI [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma] MILLET-I SANDIKA’NIN IHANETI [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]Muzaffer Tasyürek [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]Osmanli topraklarinda 600 yil yasamis hiristiyan bir milletti onlar. Dinlerine, dillerine, gelenek ve göreneklerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Türklerin en zayıf oldukları sahalardan birisinin propaganda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu, Osmanlı Devleti'nde de böyleydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle olmuştur. Türklerin propaganda ile ilişkileri, yazılara, yalan iddialara cevap vermeye çalışmaktan ibaret kalmış, yani bir nevi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Türkiye'ye gelen ilk misyonerlerin Proteston olduğu ve "British and Foreign Bible Society"ye mensup oldukları ve bu teşkilatın 1804'te kurulmasından sonra İzmir'den Anadolu içlerine misyonerler yollamaya başladığı anlaşılmaktadır. Amerikan misyonerleri 1819'dan itibaren gelmeye başlamışlardır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 995,
Cevaplar
0
Görüntüleme
995
Ermeni Kilisesi'nin Bağımsızlık Çalışmaları Meşrutiyet'in İlanı, Kilise-Taşnak-Hınçak İşbirliği "Ermeni Katogigosluk Ve Patrikliği Nizamnamesi" Patrik Zaven Efendi'nin Çalışmaları 29 Mart 1863 tarihinde Ermeni cemaatının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki durumunu daha da güçlendiren, onlara bazı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
3K
1914 ÖNCESİ Musa Bey Olayı Erzurum Olayı Kumkapı Gösterisi (Temmuz 1890) Birinci Sasun İsyanı 1895 Zeytun İsyanı I. Van İsyanı Osmanlı Bankası Baskını İkinci Sasun İsyanı Yıldız Suikastı Adana Olayı MUSA BEY OLAYI Hınçak Komitesi tarafından İstanbul'da yapılan Kumkapı gösterisinden...
- Cevaplar: 27 Görüntüleme: 6K, 2 3
Cevaplar
27
Görüntüleme
6K
ARMENAKAN KOMUTESİ Ermenilerin Türkler aleyhine çalışmak üzere kurdukları ilk komite ve ilk siyasi kuruluştur. 1885’de Van’da kurulmuştur. “Kan dökmeden hürriyet elde edilemez” sloganı ile işe başlamıştır. Fransa’da çıkardıkları “Armenia” gazetesi ile kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır. İhtilal...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
ERMENİ SORUNU ORTAYA ÇIKIŞI Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine maruz kalınca, Türk - Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı ülkeler Osmanlı Devleti'ni bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
AYESTEFANOS VE BERLİN ANLAŞMALARIOsmanlı'nın çöküntü dönemine girmesini takiben Rusya, İngiltere, Fransa ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun teşvikiyle, imparatorluğu oluşturan milletler birbiri ardına bağımsızlık mücadelesine girişmişler ve bunda başarı sağlamışlardır. Bu gelişmeler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
SONUÇ Tarihte olduğu gibi günümüzde de Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı ülkelerde sözde soykırımı tanımaya yönelik kararlar parlamento gündemlerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 851,
Cevaplar
0
Görüntüleme
851
ERMENİ SORUNUNDA BUGÜN Kİ DURUM Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 23 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'ye yönelik "sözde soykırım" iddialarını bir devlet politikası haline getirmiştir. Ermeniler, zulme ve haksızlığa uğramış bir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 905,
Cevaplar
0
Görüntüleme
905
Yer Değiştirmenin Nedenleri Ermeni isyanları ve katliamları karşısında Osmanlı Hükümeti, öncelikle bölgesel tedbirlere başvurmuş ve olayları yerinde bastırmayı ve savunma durumunda kalmayı tercih etmiştir. Ermenilerin silahlarıyla firarlarına, dini liderlerinin isyanlardaki büyük rollerine...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 988,
Cevaplar
3
Görüntüleme
988
ERMENİ TERÖRÜ Türkiye açısından Ermeni sorununun önemli bir boyutu da, Ermenilerin Türklere karşı silahlı terör metodolojisini kullanmaya başlamalarıdır. Türk devlet adamlarına yönelik bu saldırgan strateji, ilk defa 1905'de II. Abdülhamit'e yapılan bombalı saldırı ile başlamıştır. Anadolu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 954,
Cevaplar
0
Görüntüleme
954
SOYKIRIM NEDİR? Yer değiştirme uygulaması Ermeni çevreleri ve hasım devletlerce "Ermeni katliamı ve soykırımı" olarak adlandırılmış ve Osmanlılara karşı büyük bir propaganda kampanyası başlatılmıştır. Oysa soykırım; “ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Osmanlı hükümeti, Ermenilerin çıkardığı isyan ve yaptığı katliamlar karşısında, Ermeni Patriği, Ermeni milletvekilleri ve Ermeni halkının ileri gelenlerine “Ermenilerin Müslümanları arkadan vurmaya ve katletmeye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alacağını” bildirmiştir. Ancak, olayların...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 862,
Cevaplar
0
Görüntüleme
862
ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI Osmanlı devleti zayıflamaya başlayıp, misyoner okulları kurulup, hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine maruz kalınca, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Bazı devletler, Osmanlı devletini bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 927,
Cevaplar
0
Görüntüleme
927
Berlin Antlaşması'nın imzalanmasını izleyen dönemde Ermeni sorunu iki yönde gelişmiştir. Bunlardan ilki, Batılı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki baskı ve müdahaleleri; ikincisi ise, Anadolu, Suriye ve Rumeli'de yaşayan Ermenilerin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, özellikle Doğu Anadolu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
ERMENİ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ Ermeniler, tarih boyunca başka devletlerin yönetimi altında kalmışlar ve bağlı oldukları devletlerin hizmetinde bulunmuşlardır. Ansiklopedik kaynaklarda, Erivan, Gökçegöl, Nahcıvan, Rumiye gölü kuzeyi ve Mako bölgesine, yukarı memleket anlamına gelen Armenia, bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 850,
Cevaplar
0
Görüntüleme
850
Üst Alt