Ermeni Sorunu Genel Bakış

Ermeni tehciri ve 1915 olaylarına soru-cevaplarla genel bakış

 • MURATS44
 • 2K
- Kullanılan
Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız SORU : 1915 Olayları açık biçimde tanımlanmış bir şekilde Ermenilere uygulanan bir soykırım mıdır? DOĞRU CEVAP : Ermeniler’in tüm kamuoyu çabasına karşın...

TSK arşivlerinden 1915'in bilinmeyen yüzü

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
TSK arşivlerinden 1915'in bilinmeyen yüzü Türk Silahlı Kuvvetleri arşivleri, 1915'te Ermenilerin nakil ve sevkleri sırasında gösterilen azami dikkati ortaya koyuyor...

Ermeni Tehcirinde neler oldu ?

 • Ömer-28
 • 2K
- Kullanılan
BELGE 2 FRANSIZLARIN ANADOLU PLÂNLARI BELGE 3 MUSA DAĞI ERMENİLERİ VE FRANSIZLAR BELGE 4 Yunanistan'ın 15 Bin Tüfek, 2 milyon mermi göndereceği BELGE 5 KAFİLELERİN KORUMA...

Ermenı meselesı

 • ceylannur
 • 1K
- Kullanılan
[FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]ERMENI MESELESI [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma] MILLET-I SANDIKA’NIN IHANETI [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]Muzaffer Tasyürek [FONT=Tahoma][FONT=Tahoma]Osmanli topraklarinda...

Propaganda

 • VuSLaT
 • 2K
- Kullanılan
Türklerin en zayıf oldukları sahalardan birisinin propaganda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu, Osmanlı Devleti'nde de böyleydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle olmuştur. Türklerin...

Misyoner faaliyetleri

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Türkiye'ye gelen ilk misyonerlerin Proteston olduğu ve "British and Foreign Bible Society"ye mensup oldukları ve bu teşkilatın 1804'te kurulmasından sonra İzmir'den Anadolu içlerine misyonerler...

Ermeni isyanlarında kilisenin rolü

 • VuSLaT
 • 3K
 • 4
- Kullanılan
Ermeni Kilisesi'nin Bağımsızlık Çalışmaları Meşrutiyet'in İlanı, Kilise-Taşnak-Hınçak İşbirliği "Ermeni Katogigosluk Ve Patrikliği Nizamnamesi" Patrik Zaven Efendi'nin Çalışmaları 29 Mart 1863...

Ermeni İsyanları

 • VuSLaT
 • 7K
 • 27
- Kullanılan
1914 ÖNCESİ Musa Bey Olayı Erzurum Olayı Kumkapı Gösterisi (Temmuz 1890) Birinci Sasun İsyanı 1895 Zeytun İsyanı I. Van İsyanı Osmanlı Bankası Baskını İkinci Sasun İsyanı Yıldız Suikastı...

Ermeni Komiteleri

 • VuSLaT
 • 2K
 • 2
- Kullanılan
ARMENAKAN KOMUTESİ Ermenilerin Türkler aleyhine çalışmak üzere kurdukları ilk komite ve ilk siyasi kuruluştur. 1885’de Van’da kurulmuştur. “Kan dökmeden hürriyet elde edilemez” sloganı ile işe...

Ermeni sorununun ortaya çıkışı

 • VuSLaT
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
ERMENİ SORUNU ORTAYA ÇIKIŞI Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine maruz kalınca, Türk - Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı...

Ayestefanos ve Berlin Anlaşmaları

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
AYESTEFANOS VE BERLİN ANLAŞMALARIOsmanlı'nın çöküntü dönemine girmesini takiben Rusya, İngiltere, Fransa ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun teşvikiyle, imparatorluğu oluşturan milletler...

Sonuç

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
SONUÇ Tarihte olduğu gibi günümüzde de Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan...

Ermeni sorunu Bugün ki durum

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
ERMENİ SORUNUNDA BUGÜN Kİ DURUM Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, 23 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'ye yönelik "sözde...

Yer değiştirme kanunu ve uygulaması

 • VuSLaT
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Yer Değiştirmenin Nedenleri Ermeni isyanları ve katliamları karşısında Osmanlı Hükümeti, öncelikle bölgesel tedbirlere başvurmuş ve olayları yerinde bastırmayı ve savunma durumunda kalmayı tercih...

Ermeni Terörü

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
ERMENİ TERÖRÜ Türkiye açısından Ermeni sorununun önemli bir boyutu da, Ermenilerin Türklere karşı silahlı terör metodolojisini kullanmaya başlamalarıdır. Türk devlet adamlarına yönelik bu...

Soykırım nedir?

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
SOYKIRIM NEDİR? Yer değiştirme uygulaması Ermeni çevreleri ve hasım devletlerce "Ermeni katliamı ve soykırımı" olarak adlandırılmış ve Osmanlılara karşı büyük bir propaganda kampanyası...

24 Nisan 1915

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Osmanlı hükümeti, Ermenilerin çıkardığı isyan ve yaptığı katliamlar karşısında, Ermeni Patriği, Ermeni milletvekilleri ve Ermeni halkının ileri gelenlerine “Ermenilerin Müslümanları arkadan...

Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI Osmanlı devleti zayıflamaya başlayıp, misyoner okulları kurulup, hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine maruz kalınca, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma...

Ermeni isyan ve katliamları

 • VuSLaT
 • 1K
- Kullanılan
Berlin Antlaşması'nın imzalanmasını izleyen dönemde Ermeni sorunu iki yönde gelişmiştir. Bunlardan ilki, Batılı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki baskı ve müdahaleleri; ikincisi ise...

Ermeni Tarihine kısa bir bakış

 • MURATS44
 • 1K
- Kullanılan
ERMENİ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ Ermeniler, tarih boyunca başka devletlerin yönetimi altında kalmışlar ve bağlı oldukları devletlerin hizmetinde bulunmuşlardır. Ansiklopedik kaynaklarda, Erivan...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt