Kastamonu Lahikası

Sabit konular

Kastamonu lahikası index

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Kastamon Lahikası başlıkları , linklere tıklayıp konu sayfasına yönlenebilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/kastamonu-lahikasi/46002-1-aziz-siddik-kardeslerim.html...
Normal konular

24- Dua

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
İsm-i Azamın hakkına ve Mucizu'l-Beyanın hürmetine ve Resulu Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetü'l-Firdevste saadeti ebediyeye mazhar...

23- Birden Hatıra Gelen Bir Meseledir

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle, herbir hakikî sadık şakirdi binler dillerle...

22- Tahlil

 • HASAN CAN
 • 4K
 • 29
- Kullanılan
Tahlil : iki sekiz yüz; iki dört yüz, iki bir bir bir yüz; tenvin vakıf olmadığından 'dur, elli; bir bir bir medde dokuz, mecmuu bin üç yüz elli dokuz. : sekiz yüz, seksen, dört yüz...

21- İşârât-ı Kur'âniye Ve Üç Keramet-i Aleviye Ve Keramet-i Gavsiye Hakkındaki Sikke

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
Aziz, sıddık kardeşlerim, . sırrıyla çok tecrübelerin neticesinde, çok defa zahirî muvaffakiyetsizlik, hakkımızda birer inayet perdesi olduğuna bir emaresi, belki bir delili de, bu sene biz, her...

20- Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle...

19- re-i Ve'l-Asr'ın Dağ Meyvesi Namındaki Nüktesine Bir Haşiyedir

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
fakirlere gelen acı, açlık ve kahtın sebebi dahi, orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasâret ve zayiatın sebebi de, zekât yerinde ihtikâr etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir...

18- Karadağ'ın Bir Meyvesi

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
Aziz kardeşlerim, Bu defa mektup yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Karadağ'ın bir meyvesi Bir ayetin mana-yı işârîsinin külliyetinden bir ferdi, Hürriyetten bu ana kadar, Teşrin-i Sâni otuzuncu...

17- Küçük Hüsrev Ve Feyzi'nin Bir İstihracıdır

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 14
- Kullanılan
Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşaallah riya olmaz...

16- Latif Bir Tevafuk

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Hem Risale-i Nur şakirtlerinin yüz mislinden ziyade zatlar, o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa-hâşâ ve kellâ-o kudsi üstadlarımızın...

15- Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı Ve Sûre-i İhlasın Bir Nükte-i İ'caziyesi

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 4
- Kullanılan
-2- Tevhidin İki Bürhan-ı Muazzamı ve Sure-i İhlasın Bir Nükte-i İ'caziyesi Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir. Evet, Tevhid-i...

14- Îcaz İle Beyan İ'câz-ı Kur'an

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
İcaz İle Beyan, İ'caz-ı Kuran Biz zaman rüyada gördüm ki, Ağrı Dağı altındayım. Birden o dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı; sarstı cihanı. Füceten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki...

13- Hakiki Bütün Elem Dalâlette Bütün Lezzet İmandadır

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 4
- Kullanılan
Hakiki Bütün Elem Dalalette, Bütün Lezzet İmandadır Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat Ey yoldaş-ı hüşdar! Sırat-ı müstakimin o meslek-i nurani, mağdub ve dallinin o tarik-ı zulmani, tam...

12- Fatiha'nın Âhirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Lemeat'tan Fatihanın Ahirinde İşaret Olunan Üç Yolun Beyanı Ey birader-i püremel! Hayalini ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz, etrafına bakarız; kimse de görmez bizi. Çadır...

11- Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tenbih Bir Ders Bir İhtarnamedir

 • HASAN CAN
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
KONU BAŞLANGICI--> http://www.rasulehasret.com/kastamonu-lahikasi/46210-10-daimi-hizmetinde-bulunan-risale-i-nur-sakirtleri-tarafindan-edilen-suale-cevap.html gönderiyoruz; ta ki Risale-i...

10- Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Suale Cevap

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyesiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsi hizmetinde ve cihana değer uhrevî...

9- Dört-Beş Kardeşlerime Ait Birer Kısacık Konuşacağım

 • MURATS44
 • 2K
 • 12
- Kullanılan
Hafız Ali'nin buradaki kardeşlerine çok yüksek, çok tesirli yazdığı mektuba karşı başta Feyzi, Emin olarak umum namına Feyzi diyor ki: "Biz bu memleket talebeleri, Isparta kahramanlarının küçük...

8- Kastamonu'daki Kardeşlerime Hitaben Yazılan Bir Hakikattir

 • MURATS44
 • 2K
 • 5
- Kullanılan
Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç...

7- Birden İhtar Edilen Bir Mesele

 • NuSReT
 • 5K
 • 41
- Kullanılan
Birden ihtar edilen bir mesele: Âhirzamanda bir şahsın hatiât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, "Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah...

6- Risale-i Nur'a İşaret Eden Otuz Üçüncü Âyetin İstihracına Dair Hafız Ali'nin fıkra

 • HASAN CAN
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
(Risale-i Nur'a işaret eden Otuz Üçüncü Âyetin istihracına dâir Hafız Ali'nin bir fıkrasıdır.) Aziz Üstadım Hazretleri, Dün akşam namazını kılarken ikinci rekâtta Fatiha-i Şerîfeden sonra *...

5- Emin İle Feyzi'nin Sordukları Bir Suale Üstaddan Aldıkları Cevap

 • HASAN CAN
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
Aziz, sıddık kardeşlerim, Hem mübarek Ramazanınızı, hem inşaallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar leyle-i Kadrinizi, hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt