Kelime-i Şehâdet

http://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2014/03/41-680x336.jpgKelime-i tevhîdi hayata hâkim kılmak çok önemlidir. Zîrâ kulların son hâli bu husustaki derece ve tatbikatlarına göre gerçekleşecektir. Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem- buyurur: “Yaratılmış olan her şeyle Allâh’ın...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Kelime-i şehâdet, bir çadırın ortasındaki ana direk gibidir. Bu ana direk olmazsa, çadır aslâ ayakta duramaz. Yâni hiçbir güzel amel Allâh katında bir semere hâsıl etmez. İbâdetlerin muayyen zamanları vardır. Îmânın ise zamanı yoktur. Dâimîlik ve canlılık ister. Aksi hâlde basit bir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 940,
Cevaplar
2
Görüntüleme
940
Şehâdeti Zedeleyen Davranışlar şunlardır: 1. Allâh’tan başkasına güvenip tevekkül etmek. Âyette buyurulur: “Andolsun ki Allâh, birçok yerde ve Huneyn harbinde size yardım etti. Hani (o Huneyn günü) çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezîmete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 910,
Cevaplar
0
Görüntüleme
910
Kelime-i şehâdette şu dört husûs vardır: 1. İsbât-ı zâtullâh (Allâh’ın zâtının varlığının isbâtı) 2. İsbât-ı sıfâtullâh (Allâh’ın sıfatlarının isbâtı) 3. İsbât-ı ef’âlullâh (Allâh’ın fiillerinin isbâtı) 4. İsbât-ı sıdk-ı Rasûlullâh (Haber verdiği her husûsta Allâh Rasûlü’nün doğruluğunun...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 788,
Cevaplar
0
Görüntüleme
788
http://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2014/03/7-702x336.jpg Kelime-i şehâdet, bir ferdin islâm’a dâhil oluğunda ilk merhaledir. O, Allâh’ın varlığı ve birliği ile birlikte âhirzaman nebîsinin de risâletini tasdîk edip ona kendi nefsini şâhid tutması mânâsında mübârek bir inanç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i şehâdette şu dört husûs vardır: 1. İsbât-ı zâtullâh (Allâh’ın zâtının varlığının isbâtı) 2. İsbât-ı sıfâtullâh (Allâh’ın sıfatlarının isbâtı) 3. İsbât-ı ef’âlullâh (Allâh’ın fiillerinin isbâtı) 4. İsbât-ı sıdk-ı Rasûlullâh (Haber verdiği her husûsta Allâh Rasûlü’nün doğruluğunun isbâtı)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i şehâdet, bir ferdin islâm’a dâhil oluğunda ilk merhaledir. O, Allâh’ın varlığı ve birliği ile birlikte âhirzaman nebîsinin de risâletini tasdîk edip ona kendi nefsini şâhid tutması mânâsında mübârek bir inanç cümlesidir. Kelime i şehâdet Bu itibarla dînin temeli ve istinâdgâhıdır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 942,
Cevaplar
0
Görüntüleme
942
Kelime-i Şehâdet en üstün zikirdir “[COLOR=#0066cc]Allah'ı zikrin (anmanın) en üstünü “لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ”, [COLOR=#0066cc]duaların en güzeli de “ اَلْحَمْدُ لَلّه "cümleleri ile olur” (İbn-i Mace) Cenab-ı Hakk’ın büyüklüğünü, noksanlıklardan münezzehiyyetini, muhteşem idare ve terbiye...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 869,
Cevaplar
0
Görüntüleme
869
Kelime-i Şehadet ve Anlamı Kelime-i Şehadet Okunuşu “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlü” Kelime-i Şehadet Anlamı “Ben şahitlik ederim ki [COLOR=#0066cc]Allah’tan b[COLOR=#0066cc]aşka Tanrı yoktur Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (sas)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i Şehadet Okunuşu “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlü”
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=darkorange]Kelime-i Şehadet Anlamı “Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (sas) Allah’ın kulu ve Peygamberidir”
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 939,
Cevaplar
0
Görüntüleme
939
Kelime-i Şehâdet iyiliklerin en üstünüdür Ebu Zerr (ra) şöyle anlatıyor; Hz Peygamber’e: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana tavsiyede bulununuz!” dedim “Bir kötülük yaptığında hemen arkasından bir iyilik yap ki onun günahını silsin!” buyurdular Bunun üzerine; “Ey Allah’ın Rasûlü! “لاَ اِلهَ اِلاَّ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 872,
Cevaplar
0
Görüntüleme
872
Kelime-i şehâdet imanı tazeler Ebu Hureyre der ki: ”Rasulullah ‘İmanınızı tazeleyiniz’ buyurdu ‘Ya Rasulullah! İmanımızı nasıl tazeleyeceğiz?’ denildi Resulullah: ‘لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ’ ı çok söyleyiniz“ buyurdu (Taberanî)
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 819,
Cevaplar
0
Görüntüleme
819
Kelime-i Şehâdet günah yığınlarını yıkıp târumar eder “Ey Ebu Hureyre! Can çekişen kimseye “ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ”'ı telkin et; zira لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ , günahlar yığınını yıkıp târumâr eder'” Ebu Hureyre'nin “Ey Allah'ın Rasûlü! Bu ölüler için böyle Peki diriler için durum nasıldır?”...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 756,
Cevaplar
0
Görüntüleme
756
[COLOR=orange]Kelime-i Şehâdet tartıda en ağır gelen ameldir İbn-u Amr İbni'l-As anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki: "Aziz ve celil olan [COLOR=orange]Allah[COLOR=orange] (kıyamet günü), ümmetimden bir adamı mahlûkatın üstünden seçer ve onun için doksan dokuz büyük defter açar Her...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 751,
Cevaplar
0
Görüntüleme
751
Kelime-i Şehadet, Efendimiz’in (asm) şefaatine vesiledir Ebu Hureyre (ra) şöyle anlatıyor: “Hz Peygamber’e “Ey Allah’ın Rasûlü! Kıyamet gününde şefaatinden en çok yararlanacak ve mutlu olacak olanlar kimlerdir?” diye sordum Şöyle buyurdular: “Kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 691,
Cevaplar
0
Görüntüleme
691
[COLOR=plum]Cennet Kapılarının Anahtarı Kelime-i Şehadet [COLOR=plum] [COLOR=plum]“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (asm) Allah’ın peygamberi olduğuna kalbi ile samimi olarak şehâdet eden her kula Allah (cc) cehennemi haram kılar” (Buharî) [COLOR=plum] [COLOR=plum]" اَشْهَدُ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 714,
Cevaplar
0
Görüntüleme
714
Kelime-i Şehadet İslamın birinci şartıdır “İslam; Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman, eğer gitmeye gücün yeterse Kâbe’yi haccetmendir” (Buharî)
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 907,
Cevaplar
0
Görüntüleme
907
Kelime-i Şahadet Allah´tan başka ilah yoktur Muhammed (sav) O´nun kulu ve Resu­lüdür´ diye kalp ile tasdik edip dil ile ikrar edilmesi gerekir İslam´ın bi­rinci esası budur Müslüman olmak isteyen birinden ilk istenen sarsılmaz bir iman ile Kelime-i Şehadeti getirmektir Kelime-i Şehadet´in...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 817,
Cevaplar
0
Görüntüleme
817
Kelime-i Şehadet Cehennemi haram kılar “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (asm) Allah’ın peygamberi olduğuna kalbi ile samimi olarak şehâdet eden her kula Allah cehennemi haram kılar” (Buharî) Ehl-i Sünnet akidesi, az da olsa, bir hayır yapan mü'minin, cezasını çektikten sonra...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 765,
Cevaplar
0
Görüntüleme
765
Üst Alt