Kelime-i Şehâdet

  • Portal konusu
Yüce Allah'ımızın varlığını ve birliğini ifade eden Kelime-i Tevhid yani 'La ilahe illallah' sözü en güzel ve en faziletli zikirlerden biridir. İman tazelemek için söylenebilecek en güzel sözlerden biri olan Kelime-i tevhid zikrinin günlük tesbihatınıza eklemeyi alışkanlık haline...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 359,
Cevaplar
1
Görüntüleme
359
Kelime-i ŞehadetKelime-i tevhîdi hayata hâkim kılmak çok önemlidir. Zîrâ kulların son hâli bu husustaki derece ve tatbikatlarına göre gerçekleşecektir. Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem- buyurur: “Yaratılmış olan her şeyle Allâh’ın arasında bir perde vardır. « لٰا اِلٰهَ اِلَّا...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Kelime-i şehâdet, bir çadırın ortasındaki ana direk gibidir. Bu ana direk olmazsa, çadır aslâ ayakta duramaz. Yâni hiçbir güzel amel Allâh katında bir semere hâsıl etmez. İbâdetlerin muayyen zamanları vardır. Îmânın ise zamanı yoktur. Dâimîlik ve canlılık ister. Aksi hâlde basit bir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Şehâdeti Zedeleyen Davranışlar şunlardır: 1. Allâh’tan başkasına güvenip tevekkül etmek. Âyette buyurulur: “Andolsun ki Allâh, birçok yerde ve Huneyn harbinde size yardım etti. Hani (o Huneyn günü) çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezîmete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i şehâdette şu dört husûs vardır: Kelime-i Şehadet 1. İsbât-ı zâtullâh (Allâh’ın zâtının varlığının isbâtı) 2. İsbât-ı sıfâtullâh (Allâh’ın sıfatlarının isbâtı) 3. İsbât-ı ef’âlullâh (Allâh’ın fiillerinin isbâtı) 4. İsbât-ı sıdk-ı Rasûlullâh (Haber verdiği her husûsta Allâh Rasûlü’nün...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 919,
Cevaplar
0
Görüntüleme
919
http://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2014/03/7-702x336.jpg Kelime-i şehâdet, bir ferdin islâm’a dâhil oluğunda ilk merhaledir. O, Allâh’ın varlığı ve birliği ile birlikte âhirzaman nebîsinin de risâletini tasdîk edip ona kendi nefsini şâhid tutması mânâsında mübârek bir inanç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i Şehadet Kelime-i şehâdette şu dört husûs vardır: 1. İsbât-ı zâtullâh (Allâh’ın zâtının varlığının isbâtı) 2. İsbât-ı sıfâtullâh (Allâh’ın sıfatlarının isbâtı) 3. İsbât-ı ef’âlullâh (Allâh’ın fiillerinin isbâtı) 4. İsbât-ı sıdk-ı Rasûlullâh (Haber verdiği her husûsta Allâh Rasûlü’nün...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i şehâdet, bir ferdin islâm’a dâhil oluğunda ilk merhaledir. O, Allâh’ın varlığı ve birliği ile birlikte âhirzaman nebîsinin de risâletini tasdîk edip ona kendi nefsini şâhid tutması mânâsında mübârek bir inanç cümlesidir. Kelime i şehâdet Bu itibarla dînin temeli ve istinâdgâhıdır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehâdet en üstün zikirdir “Allah'ı zikrin (anmanın) en üstünü “لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ”, duaların en güzeli de “ اَلْحَمْدُ لَلّه "cümleleri ile olur.” (İbn-i Mace) Cenab-ı Hakk’ın büyüklüğünü, noksanlıklardan münezzehiyyetini, muhteşem idare ve terbiye ediciliğini en...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 997,
Cevaplar
0
Görüntüleme
997
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehadet ve Anlamı Kelime-i Şehadet Okunuşu “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlü.” Kelime-i Şehadet Anlamı “Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah’ın kulu ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i Şehadet Kelime-i Şehadet Okunuşu “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlü.”
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehadet Anlamı “Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.”
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehâdet iyiliklerin en üstünüdür Ebu Zerr (ra) şöyle anlatıyor; Hz. Peygamber’e: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana tavsiyede bulununuz!” dedim. “Bir kötülük yaptığında hemen arkasından bir iyilik yap ki onun günahını silsin!” buyurdular. Bunun üzerine; “Ey Allah’ın Rasûlü! “لاَ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 985,
Cevaplar
0
Görüntüleme
985
Kelime-i ŞehadetKelime-i şehâdet imanı tazeler Ebu Hureyre der ki: ”Rasulullah ‘İmanınızı tazeleyiniz.’ buyurdu. ‘Ya Rasulullah! İmanımızı nasıl tazeleyeceğiz?’ denildi. Resulullah: ‘لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ’ ı çok söyleyiniz.“ buyurdu. (Taberanî)
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 995,
Cevaplar
0
Görüntüleme
995
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehâdet günah yığınlarını yıkıp târumar eder “Ey Ebu Hureyre! Can çekişen kimseye “ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ ”'ı telkin et; zira لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ , günahlar yığınını yıkıp târumâr eder'.” Ebu Hureyre'nin “Ey Allah'ın Rasûlü! Bu ölüler için böyle. Peki diriler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 864,
Cevaplar
0
Görüntüleme
864
Kelime-i Şehâdet tartıda en ağır gelen ameldir İbn-u Amr İbni'l-As anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah (kıyamet günü), ümmetimden bir adamı mahlûkatın üstünden seçer ve onun için doksan dokuz büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür. Rab...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 873,
Cevaplar
0
Görüntüleme
873
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehadet, Efendimiz’in (asm) şefaatine vesiledir Ebu Hureyre (ra) şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber’e “Ey Allah’ın Rasûlü! Kıyamet gününde şefaatinden en çok yararlanacak ve mutlu olacak olanlar kimlerdir?” diye sordum. Şöyle buyurdular: “Kıyamet gününde şefaatimden en çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 819,
Cevaplar
0
Görüntüleme
819
Kelime-i ŞehadetCennet Kapılarının Anahtarı Kelime-i Şehadet “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in (asm) Allah’ın peygamberi olduğuna kalbi ile samimi olarak şehâdet eden her kula Allah (cc) cehennemi haram kılar.” (Buharî) " اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 829,
Cevaplar
0
Görüntüleme
829
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şehadet İslamın birinci şartıdır “İslam; Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman, eğer gitmeye gücün yeterse Kâbe’yi haccetmendir.” (Buharî)
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Kelime-i ŞehadetKelime-i Şahadet Allah´tan başka ilah yoktur. Muhammed (s.a.v.) O´nun kulu ve Resulüdür´ diye kalp ile tasdik edip dil ile ikrar edilmesi gerekir. İslam´ın birinci esası budur. Müslüman olmak isteyen birinden ilk istenen sarsılmaz bir iman ile Kelime-i Şehadeti getirmektir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 939,
Cevaplar
0
Görüntüleme
939
Üst Alt