Kimya-i Saadet

Sabit konular

KİMYA-İ SAADET Kimya-i Saadet

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
https://www.topragizbiz.com/resim/images/kitap11594.png İmam-ı Gazali --Mukaddime Burada Kimyâ-i Saâdet kitabının ilk bölümleri olan Kendi Nefsini Bilmek, Allahü Teala'yı Tanımak, Dünyayı...
Normal konular

KİMYA-İ SAADET İnsanların Körler Zümresine Benzetilmesi

 • MURATS44
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
- İnsanların Körler Zümresine Benzetilmesi İnsanlar arasındaki ayrılıkların çoğu, hepsinin sözünde bir sebeple doğruluk bulunmasıdır. Fakat bazıları görmedikleri hâlde, her şeyi gördüklerini...

KİMYA-İ SAADET İnsanın Dünyada Bulunmasının Sebebi

 • MURATS44
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
- İnsanın Dünyada Bulunmasının Sebebi Biliniz ki dünya, din yolunun konaklarından bir konak, yolcuları Allahü Teâlâ'ya götüren bir yol, misafirlerin azıklarını alabilmeleri için açıkta kurulmuş...

KİMYA-İ SAADET Yıldızların ve Burçların Padişahın Kudretine Teşbihi

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Yıldızların ve Burçların Padişahın Kudretine Teşbihi Yıldızlar, uydular, on ikiye ayrılan yıldızlar semâsının burçları ve hepsinin ötesinde, çok uzağında olan Arş, bir yönden bir padişaha...

KİMYA-İ SAADET Tabiiyyicilerin ve Müneccimlerin Karıncaya Benzetilmesi

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Tabiiyyicilerin ve Müneccimlerin Karıncaya Benzetilmesi Bu zavallı ve nasipsiz tabiiyyeciler [tabiatçılar] ve müneccimler [astrologlar, astronomi ile uğraşanlar], işleri, tabiata ve yıldızlara...

KİMYA-İ SAADET Senin Benliğin Bu Bedenle Değildir

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Senin Benliğin Bu Bedenle Değildir Bilmiş ol ki, bir kimsenin eli ve ayağı felç olursa o kendi yerinde kalır. Çünkü o, el ve ayak değildir, eli ve ayağı onun âletleridir. O ise, bunları...

KİMYA-İ SAADET Ruhla Alakalı Üç Cins Cehennem Ateşi

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Ruhla Alakalı Üç Cins Cehennem Ateşi Şimdi ruhanî Cehennemi anlatalım: Rûhanî dememizin sebebi, beden araya girmeksizin yalnız ruha olduğu içindir. Âyet-i kerîmede, «O Allah'ın tutuşturulmuş...

KİMYA-İ SAADET Ölüm'ün Hakikati

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Ölümün Hakikati Eğer ölümün hakikatinden bir nebzecik bilmek istersen, bilmelisin ki, insanın iki ruhu vardır. Biri, hayvanlara mahsus ruh cinsindendir ve biz ona «Hayvanî ruh» diyoruz. Diğeri...

KİMYA-İ SAADET Kendini Bilmek, Allahu Tealayı Bilmenin Anahtarıdır

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kendini Bilmek, Allahu Tealayı Bilmenin Anahtarıdır Bil ki, geçmiş peygamberlerin kitaplarında, insana hitab eden şu söz meşhurdur: «Ey insan! Rabbini tanımak için kendini tanı». Haberlerde...

KİMYA-İ SAADET Peygamberliğin ve Evliyalığın Hakikati

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Peygamberliğin ve Evliyalığın Hakikati Buraya kadar anlatılanları bilmeyen, peygamberliğin hakikatinden hiçbir şey bilmiyor demektir. Bildiği, sadece peygamberlik ve evliyalığın, insan kalbinin...

KİMYA-İ SAADET Kudret Sebebiyle Kalbin Üstünlüğü

 • MURATS44
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
- Kudret Sebebiyle Kalbin Üstünlüğü Marifet yolundaki insanın, en kıymetli cevheri olan kalbde görünenleri öğrendin. Şimdi de, kudret sebebiyle olan üstünlüğünü izah edelim. Zira, o da meleklerin...

KİMYA-İ SAADET Şehveti, Gazabı, Bedeni, Duyu Organlarını, Aklı ve Kalbi Doğru Yolda Kullanmak

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Şehveti, Gazabı, Bedeni, Duyu Organlarını, Aklı ve Kalbi Doğru Yolda Kullanmak Bundan önceki anlattıklarımızdan, şehvet ve gazabın, yemek - içmek ve bedeni korumak için yaratıldığı anlaşıldı...

KİMYA-İ SAADET Kendi Nefsini Bilmek

 • MURATS44
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
- Kendi Nefsini Bilmek [Bu unvanda on sekiz fasıl vardır] Bil ki, Allahü Teâlâ'yı tanımanın anahtarı, kişinin kendini tanıyıp bilmesidir. Bu yüzdendir ki, şöyle buyurulmuştur: «Nefsini (kendi...

KİMYA-İ SAADET Kendi Hareket ve Durumunu Kontrol Etme

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kendi Hareket ve Durumunu Kontrol Etme Kendi bâtınında bu dört pehlivan ve âmirin bulunduğunu öğrenmiş oluyorsun. O hâlde kendi hareket ve duruşlarını murakabe eyle (kontrol et). Ancak böylece...

KİMYA-İ SAADET Kalbin Hakikatini Bilmek

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kalbin Hakikatini Bilmek Varlığı bilinmeyince, kalbin hakikati anlaşılamaz. O hâlde hakikatinin ne olduğunu, sonra askerini, sonra bu asker ile olan bağlılığını, sonra sıfatlarını bilmek...

KİMYA-İ SAADET Kalbin Hakikati

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kalbin Hakikati Ruhun hakikatinin mahiyetini, ona mahsus sıfatların neler olduğunu bildirmeye dinimiz müsaade etmiyor. Bunun için Allah'ın Resulü (sallâllahü aleyhi ve sellem) bunu açıklamadı...

KİMYA-İ SAADET Kalb Penceresi, Uyanıklıkta da Alem-i Melekut'a Açık Olur

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kalb Penceresi, Uyanıklıkta da Alem-i Melekut'a Açık Olur Kalb penceresinin, uyumadan ve ölmeden âlem-i melekûta açılmayacağını sanmamalıdır. Böyle değildir! Bilâkis uyanık iken, bir kimse...

KİMYA-İ SAADET Kalb Askerinin Bilinmesi

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kalb Askerinin Bilinmesi Şehvet, maliye müdürü gibidir. Gazab, şehrin emniyet âmiri gibidir. Kalb, bu şehrin padişahıdır. Akıl ise padişahın veziridir. Padişahın bunların hepsine ihtiyacı...

KİMYA-İ SAADET Kalb Aleminin Şaşılacak Halleri

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kalb Aleminin Şaşılacak Halleri Kalb âleminin şaşılacak hâllerinin sonu yoktur. Üstünlüğü de şaşılacak hâllerinin, her şeydekinden daha çok olmasındadır. Çok insanlar bundan gafildirler...

KİMYA-İ SAADET Kabirdeki Ejderhalar Baş Gözüyle Görülmez

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kabir Azabının Manası Sen şeriatın, zahir haberlerine göre, bu ejderhalar baş gözü ile görülebilir dersin. Ruhun içinde olan ejderhalar görülür cinsten değiller. Biliniz ki, bu ejderhalar...

KİMYA-İ SAADET Kabir Azabının Manası

 • MURATS44
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
- Kabir Azabının Manası Şimdi «Kabir azabını» anlatmamıza sıra geldi. Kabir azabı da iki kısımdır: Rûhanî ve cismanî. Cismanî olanı herkes bilir. Ruhanî olanı ise, kendini bilenden başkası...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt