Kimya-i Saadet

KİMYA-İ SAADET Dünyanın Hakikatı, Afeti ve Maksadı

 • MURATS44
 • 828
 • 1
- Kullanılan
- Dünyanın Hakikatı, Afeti ve Maksadı Demek ki, insana dünyada iki şey lâzımdır: Biri, kalbi öldürücü sebeplerden koruması ve gıdasını tedarik etmesi, diğeri de, bedenini helak edici, öldürücü...

KİMYA-İ SAADET Dünyanın Hakikatı, Afeti ve Maksadı

 • MURATS44
 • 925
 • 1
- Kullanılan
- Dünyanın Hakikatı, Afeti ve Maksadı Demek ki, insana dünyada iki şey lâzımdır: Biri, kalbi öldürücü sebeplerden koruması ve gıdasını tedarik etmesi, diğeri de, bedenini helak edici, öldürücü...

KİMYA-İ SAADET Dünyanın Büyücülüğü Hakkında Misaller

 • MURATS44
 • 872
 • 1
- Kullanılan
- Dünyanın Büyücülüğü Hakkında Misaller BİRİNCİ MİSÂL: Dünyanın birinci büyücülüğü şöyledir: Kendini sana devamlı kalacak şekilde gösterir. Halbuki o, hareket eder ve devamlı senden kaçar. Fakat...

KİMYA-İ SAADET Dünyanın Aslı Üç Şeydir: Yemek, Elbise ve Mesken

 • MURATS44
 • 771
 • 1
- Kullanılan
- Dünyanın Aslı Üç Şeydir: Yemek, Elbise ve Mesken Dünyanın tafsiline dikkat edersen, üç şeyden ibaret olduğunu görürsün: Biri bitki, maden ve hayvan gibi yeryüzünde görülen şeylerdir. Toprağın...

KİMYA-İ SAADET Dünyadaki Herşey Mezmum Değildir

 • MURATS44
 • 845
 • 1
- Kullanılan
- Dünyadaki Herşey Mezmum Değildir Dünyanın, söylenilen bu aşağılığı sebebiyle dünyadaki her şeyin mezmûm, aşağı olduğunu sanma. Belki dünyada öyle şeyler vardır ki; onlar dünya değildirler. İlim...

KİMYA-İ SAADET Dine Uymak Saadet Yoludur

 • MURATS44
 • 987
 • 1
- Kullanılan
-Dine Uymak Saadet Yoludur Allahü Teâlâ'yı tanımayı anlatmak uzundur. Bu kitaba sığmaz. Bu tanımanın tamamını aramaya teşvik ve tenbih için bu kadarı yetişir. Saadetin tamamı, bu marifetten...

KİMYA-İ SAADET Bu Dünyada Cennet ve Cehennemi Müşahede

 • MURATS44
 • 895
 • 1
- Kullanılan
- Bu Dünyada Cennet ve Cehennemi Müşahede Burada aklına şöyle bir sual gelebilir: Fıkıh âlimleri ile kelâm âlimleri arasında, insanın ruhu öldükten sonra yok olur ve sonra onu tekrar yaratırlar...

KİMYA-İ SAADET Beden ve Ruhla Alakalı Cennet ve Cehennem

 • MURATS44
 • 977
 • 1
- Kullanılan
- Beden ve Ruhla Alakalı Cennet ve Cehennem Ölümün hakikati bilinmeyince âhiretin hakikatini kimse bilemez. Hayatın hakikatini bilemeyince, ölümün hakikatini bilemez. Ruhun hakikatini bilmeyince...

KİMYA-İ SAADET Ehli İbahenin Yanlış ve Cahillik Yolları

 • MURATS44
 • 987
 • 1
- Kullanılan
- Ehli İbahenin Yanlış ve Cahillik Yolları Her şeye mubah diyenler, Allahü Teâlâ'nın çizdiği huduttan çıktılar. Yanılmaları ve cahillikleri yedi sebepten oldu. BİRİNCİ SEBEP: Allahü Teâlâ'ya...

KİMYA-İ SAADET Dört Teşbihin Manasını Bilmek

 • MURATS44
 • 941
 • 1
- Kullanılan
- Dört Teşbihin Manasını Bilmek Şimdi şu dört muhtasar kelimenin mânâsını bilmeye sıra geldi. Bunlar Allahü Teâlâ'yı tanımaya kâfidir. «Sübhanallahi ve'l-hamdülülâhi ve la ilahe illâllahü vallahü...

KİMYA-İ SAADET Yıldızların ve Burçların Padişahın Kudretine Teşbihi

 • MURATS44
 • 810
 • 1
- Kullanılan
- Yıldızların ve Burçların Padişahın Kudretine Teşbihi Yıldızlar, uydular, on ikiye ayrılan yıldızlar semâsının burçları ve hepsinin ötesinde, çok uzağında olan Arş, bir yönden bir padişaha...

KİMYA-İ SAADET İnsanların Körler Zümresine Benzetilmesi

 • MURATS44
 • 900
 • 1
- Kullanılan
- İnsanların Körler Zümresine Benzetilmesi İnsanlar arasındaki ayrılıkların çoğu, hepsinin sözünde bir sebeple doğruluk bulunmasıdır. Fakat bazıları görmedikleri hâlde, her şeyi gördüklerini...

KİMYA-İ SAADET Tabiiyyicilerin ve Müneccimlerin Karıncaya Benzetilmesi

 • MURATS44
 • 924
 • 1
- Kullanılan
- Tabiiyyicilerin ve Müneccimlerin Karıncaya Benzetilmesi Bu zavallı ve nasipsiz tabiiyyeciler [tabiatçılar] ve müneccimler [astrologlar, astronomi ile uğraşanlar], işleri, tabiata ve yıldızlara...

KİMYA-İ SAADET İnsanın Azalarının Kuvvetleri ve Sıfatları ile Olan Bağlılığı

 • MURATS44
 • 749
 • 1
- Kullanılan
- İnsanın Azalarının Kuvvetleri ve Sıfatları ile Olan Bağlılığı [ÖNCEKİ FASILA EK] İnsanın saltanatı ile Mâlikü'1-Mülk [mülkün sahibi] olan Allahü Teâlâ'nın saltanatı arasında yaptığımız bu...

KİMYA-İ SAADET Allah-u Teala'nın Saltanatı

 • MURATS44
 • 853
 • 1
- Kullanılan
- ÜÇÜNCÜ FASIL: ALLAHÜ TEÂLÂ'NIN SALTANATI Allahü Teâlâ'nın zâtının var olduğu, sıfatları, nasıl ve ne gibi sorulardan münezzeh ve mukaddes olduğu, bir yerde olmaktan münezzeh olduğu, hepsinin...

KİMYA-İ SAADET Allah-u Teala'nin Tenzih ve Takdisini Bilmek

 • MURATS44
 • 790
 • 1
- Kullanılan
- Allah-u Teala'nın Tenzih ve Takdisini Bilmek Allahü Teâlâ'nın sıfatlarını, kendi sıfatlarından, ve zâtını, kendi zâtından bildiği gibi, Allahü Teâlâ'nın tenzih ve takdisini de kendi tenzih ve...

KİMYA-İ SAADET Kendini Bilmek, Allahu Tealayı Bilmenin Anahtarıdır

 • MURATS44
 • 845
 • 1
- Kullanılan
- Kendini Bilmek, Allahu Tealayı Bilmenin Anahtarıdır Bil ki, geçmiş peygamberlerin kitaplarında, insana hitab eden şu söz meşhurdur: «Ey insan! Rabbini tanımak için kendini tanı». Haberlerde...

KİMYA-İ SAADET Allah-u Teala'nin Tenzih ve Takdisini Bilmek

 • MURATS44
 • 791
 • 1
- Kullanılan
- Allah-u Teala'nın Tenzih ve Takdisini Bilmek Allahü Teâlâ'nın sıfatlarını, kendi sıfatlarından, ve zâtını, kendi zâtından bildiği gibi, Allahü Teâlâ'nın tenzih ve takdisini de kendi tenzih ve...

KİMYA-İ SAADET Allah-u Teala'nın Saltanatı

 • MURATS44
 • 840
 • 1
- Kullanılan
- ÜÇÜNCÜ FASIL: ALLAHÜ TEÂLÂ'NIN SALTANATI Allahü Teâlâ'nın zâtının var olduğu, sıfatları, nasıl ve ne gibi sorulardan münezzeh ve mukaddes olduğu, bir yerde olmaktan münezzeh olduğu, hepsinin...

KİMYA-İ SAADET Ruhla Alakalı Üç Cins Cehennem Ateşi

 • MURATS44
 • 793
 • 1
- Kullanılan
- Ruhla Alakalı Üç Cins Cehennem Ateşi Şimdi ruhanî Cehennemi anlatalım: Rûhanî dememizin sebebi, beden araya girmeksizin yalnız ruha olduğu içindir. Âyet-i kerîmede, «O Allah'ın tutuşturulmuş...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt