Kur'ân-ı Kerimden konular

  • Portal konusu
Allah LafzıCenab-ı Hak (CC), Kur’an-ı Kerim’de kendisini bize şöyle tanıtmaktadır: Cenab-ı Hak ezelîdir, ebedîdir, evvel ve ahirdir. Hiçbir cihetle ne zatında, ne sıfatında, ne işlerinde benzeri, dengi, şebihi, misli, misali, yoktur. Sıfatları zatındandır. Her şeyi O yaratmıştır, kendisi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 160,
Cevaplar
1
Görüntüleme
160
  • Kilitli
Kuranı Kerimde Şehit İle İlgili Ayetler Şehitlik; yüce dinimizin belirlediği ve kutsal kitabımızda övgüyle bahsettiği bir kavramdır. Kur’an’ı Kerimde Bakara Suresi 154. ayetinde ifade edildiği şekliyle “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. aslında onlar diridirler. Ancak siz bunu...
- Cevaplar: 44 Görüntüleme: 26K, 3 4 5
Cevaplar
44
Görüntüleme
26K
  • Portal konusu
CENNET MEYVELERİ Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen MeyvelerKur’an-ı Kerim, bazı meyvelerden bahsetmiş ve bu yiyecekleri bizler için şifalı ve lezzetli kılmıştır. Kur’an-ı Kerim, insan sağlığını korumaya vesile olan maddeleri zikretmiş olmakta ve insanların bu gıda maddelerine dikkatlerini çekmiş ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 210,
Cevaplar
1
Görüntüleme
210
YahudiYAHUDİLERİN KUR’AN-I TAHRİF ETME GİRİŞİMLERİ Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'in karşısında aciz kaldılar. İslâm'ın her gün biraz daha yayılması karşısında ne edeceklerini bilmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in âyetleri karşısında herkes imana geliyordu. Kur'an-ı kerim'de özellikle bir âyet-i...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
  • Portal konusu
Cuma suresinin 11. ayetinde zikredilen, sahabeyi Peygamber Efendimizin huzûrundan ayrı düşüren hâdise. Cuma Suresinin 11. Ayetinde ki HadiseMevlânâ Hazretleri buyurur: “Şunu bil ki, Cenâb-ı Hak, Peygamber’in ashâbını dahî azarladı. Çünkü bir kıtlık yılında (kervan geldiğini haber veren) davul...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 277,
Cevaplar
0
Görüntüleme
277
  • Portal konusu
1. İNANÇ HÜKÜMLERİ Başta Allah’a iman olmak üzere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere, âhirete ait önemli konular inançla ilgili çeşitli meseleler Kur’an’ın kapsadığı konuların başında gelir. İnanç hükümleri daha çok Mekke döneminde gelmiş, insanların önce yanlış kanaat, inanç...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 537,
Cevaplar
2
Görüntüleme
537
  • Portal konusu
Allah kelamı Yüce Kur’an’da hiçbir söz, hiçbir kelime boşuna değildir. Akıl ve ruh sahiplerine fıtratı ve yaşam ile sonrasını tanıtan, doğruyu öğreten ve sınavı adil kılan Kur’an hem insanlar ve hem cinler için, hem Kur’an’a tabi olanlar hem olmayanlar için Allah dini İslam’ın tek ve değişmez...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 651,
Cevaplar
0
Görüntüleme
651
Peygamberimiz ile ilgili AyetlerPeygamberimiz Hz.Muhammed (sav) ile ilgili Ayetler - “(Ey Resulüm!Rabbin) seni yetim bulup ta barındırmadı mı? Arayış içerisinde bulup ta doğru yola iletmedi mi? Seni muhtaç bulup ta ihtiyacını gidermedi mi? (Duha, 93/6-8) “ - “(Ey Resulüm!) Sen, bu Kitab’ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 589,
Cevaplar
0
Görüntüleme
589
Kuran'ı KerimKuran'ı Kerim'de yer alan temel konular Kur'an okumak bir ibadettir. Her bir harfine sevap verilir. Ve her Müslüman; hayatının, gününün değişik saatlerinde bu ibadeti yerine getirmeye çalışır. Peki Yüce kitabımızdaki en temel konuları biliyor musunuz? ur'an okumak bir ibadettir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 490,
Cevaplar
0
Görüntüleme
490
Kur'ân-ı KerimDünya Hayatı ile İlgili Ayetler Dünya boş bir amaç uğruna yaratılmamıştır - Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 597,
Cevaplar
1
Görüntüleme
597
Kur'ân-ı KerimKUR'AN ile İlgili Ayetler Allah tarafından indirilmiştir - Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 516,
Cevaplar
0
Görüntüleme
516
Kur'ân-ı KerimALLAH (cc) ile İlgili Ayetler Ondan başka İlah yoktur. - Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır. (ALİ-İMRAN/18)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 527,
Cevaplar
1
Görüntüleme
527
Kur'ân-ı KerimİNSANIN YARADILIŞI - Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı. (ALAK/1-2) - Hem yaratmayı ilkin yapan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapacak olan da O'dur ki, bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 427,
Cevaplar
0
Görüntüleme
427
Kur'ân-ı Kerim- Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir .(HUD/123) - O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 567,
Cevaplar
0
Görüntüleme
567
La İlahe İllallah La İlahe İllallah“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara 2/163) “İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 893,
Cevaplar
1
Görüntüleme
893
Kur'ân-ı Kerim“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” (İsra 17/110) Kur’an’ın öğrettiği dualar “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 950,
Cevaplar
2
Görüntüleme
950
Bir İyilik Yap Kendine Ve Yaklaş RabbineMüslüman'ım' yani "Allah'a gönülden ve güven içinde teslim olanım" diyen her insanın en sevdiği ve en güçlü bağlar ile kendisini bağladığı varlığın Allah olması gerekir. Buna rağmen birçok Müslüman, başka sevgi ve bağları Allah’a olan sevgisinin önüne...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
::::::::::::::::::::::::::::: BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ ::::::::::::::::::::::::::::: بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم " O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Mübhemetü'l - Kur'an ne demektir?Mübhem Ne Demektir? ve örnekleri Kur’an-ıKerim’desarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerlezikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, melek veya cin veyahut ta birtopluluk veya kabile de olabilir. Bu gibi ismi mevsullerin veya...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 803,
Cevaplar
2
Görüntüleme
803
Merhamet İle İlgili Ayetler Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız. (AL-İ İMRAN SURESİ / 132) Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. (NİSA SURESİ / 110) Ne zaman ki (yaptıklarından dolayı...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Üst Alt