Evde Kal Türkiye

Kur'ân-ı Kerimden konular

  • Portal konusu
Allah kelamı Yüce Kur’an’da hiçbir söz, hiçbir kelime boşuna değildir. Akıl ve ruh sahiplerine fıtratı ve yaşam ile sonrasını tanıtan, doğruyu öğreten ve sınavı adil kılan Kur’an hem insanlar ve hem cinler için, hem Kur’an’a tabi olanlar hem olmayanlar için Allah dini İslam’ın tek ve değişmez...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 278,
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
Peygamberimiz ile ilgili AyetlerPeygamberimiz Hz.Muhammed (sav) ile ilgili Ayetler - “(Ey Resulüm!Rabbin) seni yetim bulup ta barındırmadı mı? Arayış içerisinde bulup ta doğru yola iletmedi mi? Seni muhtaç bulup ta ihtiyacını gidermedi mi? (Duha, 93/6-8) “ - “(Ey Resulüm!) Sen, bu Kitab’ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 283,
Cevaplar
0
Görüntüleme
283
Kuran'ı KerimKuran'ı Kerim'de yer alan temel konular Kur'an okumak bir ibadettir. Her bir harfine sevap verilir. Ve her Müslüman; hayatının, gününün değişik saatlerinde bu ibadeti yerine getirmeye çalışır. Peki Yüce kitabımızdaki en temel konuları biliyor musunuz? ur'an okumak bir ibadettir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 222,
Cevaplar
0
Görüntüleme
222
Kur'ân-ı KerimDünya Hayatı ile İlgili Ayetler Dünya boş bir amaç uğruna yaratılmamıştır - Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 289,
Cevaplar
1
Görüntüleme
289
Kur'ân-ı KerimKUR'AN ile İlgili Ayetler Allah tarafından indirilmiştir - Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 235,
Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Kur'ân-ı KerimALLAH (cc) ile İlgili Ayetler Ondan başka İlah yoktur. - Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır. (ALİ-İMRAN/18)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 240,
Cevaplar
1
Görüntüleme
240
Kur'ân-ı KerimİNSANIN YARADILIŞI - Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı. (ALAK/1-2) - Hem yaratmayı ilkin yapan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapacak olan da O'dur ki, bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 194,
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
Kur'ân-ı Kerim- Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur. Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir .(HUD/123) - O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 283,
Cevaplar
0
Görüntüleme
283
La İlahe İllallah La İlahe İllallah“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara 2/163) “İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 277,
Cevaplar
1
Görüntüleme
277
Kur'ân-ı Kerim“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” (İsra 17/110) Kur’an’ın öğrettiği dualar “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 567,
Cevaplar
2
Görüntüleme
567
Bir İyilik Yap Kendine Ve Yaklaş RabbineMüslüman'ım' yani "Allah'a gönülden ve güven içinde teslim olanım" diyen her insanın en sevdiği ve en güçlü bağlar ile kendisini bağladığı varlığın Allah olması gerekir. Buna rağmen birçok Müslüman, başka sevgi ve bağları Allah’a olan sevgisinin önüne...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 538,
Cevaplar
4
Görüntüleme
538
::::::::::::::::::::::::::::: BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ ::::::::::::::::::::::::::::: بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم " O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
Mübhemetü'l - Kur'an ne demektir?Mübhem Ne Demektir? ve örnekleri Kur’an-ıKerim’desarih olarak isimleri zikredilmeyip te, ismi mevsuller veya zamirlerlezikredilen erkek veya kadınlar olduğu gibi, melek veya cin veyahut ta birtopluluk veya kabile de olabilir. Bu gibi ismi mevsullerin veya...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 401,
Cevaplar
2
Görüntüleme
401
Merhamet İle İlgili Ayetler Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız. (AL-İ İMRAN SURESİ / 132) Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. (NİSA SURESİ / 110) Ne zaman ki (yaptıklarından dolayı...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 567,
Cevaplar
2
Görüntüleme
567
Harabat ehlini hor görme şakir, defineye malik viraneler var!Harabat ehlini hor görme şakir, defineye malik viraneler var Vaktiyle bağdat'ın eşrafından hali vakti yerinde, zengin müslümanlardan oluşan bir kafile, hacca gitmek niyetiyle yol hazırlıklarına başlamışlar. yine o civarda oturan...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 652,
Cevaplar
2
Görüntüleme
652
Kısasu'l - Kur'an ne DemektirKısasu'l - Kur'an ne Demektir - Kısasu'l - Kur'an ilmi Nasıl Doğdu - Kur'an'da Geçen Başlıca Kıssalar "Kur'ân-ı Kerîm'de tarihî kişilerle olaylara dair yer alan haberler ve bunlardan bahseden ilim. Sözlükte "bir kimsenin izini sürmek, ardınca gitmek; bir kimseye...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 311,
Cevaplar
2
Görüntüleme
311
Kalb vardır, imana saray olur.. Kalb vardır, imana zindan olur. Peygamberimizin hadisinde de geçtiği gibi, “inkılab eden”, “sürekli devinen”, “bir kararda durmayan” anlamına gelir. Yani “dönek”. Yerinde duramaz uçarı bir çocuk gibidir kalb. Alı görüp ala, şalı görüp şala heveslenir...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 837,
Cevaplar
3
Görüntüleme
837
Kur'ân-ı KerimOruç nedir? Oruç, imsak vakti dediğimiz fecr-i sâdık (ikinci fecir) zamanından güneşin batışına kadar geçen süre içinde hiçbir şey yememek, içmemek, cinsî muamelede bulunmamak demektir. Oruç, kelime olarak, Farsçadan Türkçeye girmiş bir isimdir. Kelimenin aslı "ruze"dir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 395,
Cevaplar
1
Görüntüleme
395
Resuller’in tebliği sirasinda müşrik kavimlerinin direniş psikolojisiRESULLER’İN TEBLİĞİ SIRASINDA MÜŞRİK KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ Kur’an’ı Kerim’de anlatılan resul kıssalarında; kavmine Tevhit çağrısı yapan resullere karşı, müşrik toplumların karşı çıkışlarının, önemli bir olgu olarak...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 377,
Cevaplar
2
Görüntüleme
377
Giriş Kur'an'da bahçe sahiplerine ait, aralarında geçen diyalogların ve olayların kesintisiz olarak ayrıntıları ile anlatıldığı iki kıssa bulunmaktadır. Nüzul sırasına göre ikinci, resmi tertibe göre altmış sekizinci sırada bulunan Kalem ve nüzul sırasına göre altmış dokuz, resmi tertibe göre...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 334,
Cevaplar
2
Görüntüleme
334
Üst Alt