Namaz Kitabı

Sabit konular

Namaz Kitabı Konu

 • MURATS44
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
Linklere tıklayarak okumak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz... Namaz Kitabı - ÖNSÖZ 2 - Namâz büyük emrdir 3 - Mürted 4 - İmanımız ve Namaz 5-Îmân Doğru Olmalıdır 6-ehl-i sünnet...
Normal konular

78-Sûre ve Düâlar Lâtin Harfleri ile Yazılır mı?

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
Sûreleri ve düâları latin harfleri ile yazmaya uğraşdığımız hâlde, bu mümkin olmadı. Latin harflerine nasıl işâret konulursa konulsun, sûreleri ve düâları doğru okuyabilmek mümkin olmaz...

79-Namâz Düâlarının Meâlleri

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
SÜBHÂNEKE Ey Allahım! Seni noksanlıklardan tenzîh eder. Bütün kemâl sıfâtlarıyla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. (Ve senin şânın her şeyin üstündedir)[1]. Senden başka...

77-kötü huylar:

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
1-Küfr. 2-Cehâlet. 3-Ayblanmak korkusu. [İnsanların kötülemelerine, çekişdirmelerine, ayblamalarına üzülüp, hakkı kabûl etmemek.] 4-Övülmeyi sevmek. [Kendini beğenip, övülmeği sevmek.]...

76-ehl-i sünnet i’tikâdinda olmak için şu husûslara dikkat etmelidir:

 • Hasret ruzgari
 • 998
- Kullanılan
1-Allahü teâlânın sıfatları vardır. Ve zâtından ayrıdır. 2-Îmân artmaz ve azalmaz. 3-Büyük günâh işlemekle îmân gitmez. 4-Gayba îmân esâsdır. 5-Îmân konusunda kıyas olmaz. 6-Allahü teâlâ...

75-on şey, son nefesde îmânsiz gitmeğe sebeb olur:

 • Hasret ruzgari
 • 979
- Kullanılan
1-Allahü teâlânın emrlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2-Îmânını ehl-i sünnet i’tikâdına göre düzeltmemek. 3-Dünyâ malına, rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4-İnsanlara, hayvanlara, kendine...

74-şimdi îmâni olduğu hâlde, ileride îmâninin gitmesine sebeb olan şeyler:

 • Hasret ruzgari
 • 1K
- Kullanılan
1-Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak. [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayrılan sapık veyâ kâfir olur.] 2-Za’îf, ya’nî amelsiz îmân. 3-Dokuz...

73-îmânin bizde devâmli kalip, çikmamasi için:

 • Hasret ruzgari
 • 922
- Kullanılan
1-Gâibe îmân etmelidir. 2-Gâibi ancak Allahü teâlâ ve Onun bildirdiklerinin bileceğine inanmalıdır. 3-Harâmı harâm bilip, i’tikâd etmelidir. 4-Halâlı halâl bilip, i’tikâd etmelidir...

72-küfr bahsi

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 13
- Kullanılan
Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmakdır. İnanılması lâzım olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü...

71-otuziki ve ellidört farz

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Bir çocuk bâliğ olduğu zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) deyince ve bunun ma’nâsını bilip inanınca (Müslimân) olur. Kâfirin...

70-İskât ve Devr Nasıl Yapılır?

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Fidye parası, mirâsın üçde birini aşarsa, vârisler izn vermedikçe, velî üçde birden fazlasını sarf edemez. (Kınye) kitâbında diyor ki, bütün ömrünün namâzları için malının üçde birinin...

69-namâz iskâti

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Meyyit İçin İskât ve Devr (Nûr ül-izâh)da ve (Tahtâvî) hâşiyesinde ve (Halebî) ile (Dürr-ül-muhtâr) da, namâzların kazâsı sonunda, (Mültekâ)da ve (Dürr-ül-müntekâ)da ve (Vikâye)de, (Dürer)de ve...

66-namâzdan sonra düâ

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în. Yâ Rabbî! Kıldığım nemâzı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i...

68-NAMÂZIN HİKMETLERİ (Namâz ve Sağlığımız)

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
Müslimân, namâzı Allahü teâlânın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emrlerinde birçok hikmet, fâide vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkakdır. Bu fâide ve zararların bir...

67-tecdîd-i îmân düâsi

 • Hasret ruzgari
 • 999
- Kullanılan
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime...

65-namâzin esrâri

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” (Mektûbât) kitâbının birinci cild, üçyüzdördüncü mektûbunda buyuruyor ki: Allahü teâlâya hamd etdikden ve Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” salevât...

64-İmâm-ı Rabbânî hazretleri, (Mektûbât) kitâbının 1.cild, 266.cı mektûbunda buyuruyo

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 3
- Kullanılan
Îmânı, i’tikâdı düzeltdikden sonra, fıkh ahkâmını, [ya’nî dînimizin emr etdiği ve yasak etdiği işleri] öğrenmek, elbette lâzımdır. Farzları, vâcibleri, halâl ve harâmları, sünnet ve mekrûhları...

63-namâzdaki üstünlükler

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 1
- Kullanılan
İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât) kitâbının birinci cild, ikiyüzaltmışbirinci mektûbunda buyuruyor ki: Şurası muhakkak olarak bilinmelidir ki, namâz, İslâmın beş şartından...

62-namâzin hakîkati

 • Hasret ruzgari
 • 950
 • 1
- Kullanılan
Büyük islâm âlimi Abdüllah-ı Dehlevî “rahmetullahi aleyh” (Mekâtib-i şerîfe) kitâbının 85.ci mektûbunda buyuruyor ki: Namâzı cemâ’at ile kılmak ve (Tümânînet) ile kılmak, rükü’dan sonra (Kavme)...

61-namâz kilanlarin fazîletleri

 • Hasret ruzgari
 • 1K
 • 6
- Kullanılan
Namâz kılmanın fazîletlerini ve namâz kılanlara verilecek sevâbları bildiren hadîs-i şerîfler çokdur. Abdülhak bin Seyfüddîn Dehlevînin (Eşi’at-ül-leme’ât) kitâbında, namâzın ehemmiyyetini...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt