Tasavvuf ve konusu nedir?

AHLAK Mevzû: GÜZEL AHLAK / İBN-İ ATA (k.s.) hakkında Veliler Ansiklopedisi, (İmam Şaranî, Terc. Abdülkadir Akçicek, Erkam Yay.), cilt: I, s: 323-4 İbn-i Atâ (ks) güzel ahlak hakkında şöyle buyurmuşlardır: "Bu manevî yolda terakki edenler, ne namazla, ne de oruçla terakki ettiler...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
EDEB VE AHLAK[COLOR=#003366][COLOR=#003366][COLOR=#990000] İslami hükümler genel olarak üç ana grupta incelenir. a. İtikat, b. İbadet, c. Ahlak. Aslında bu hükümlerin sahaları kısmen birbiriyle örtüşür. Geniş bir bakış açısından itikada ve ibadete ait hükümleri ahlaki hükümler...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
TÜRK TARİHİNDE TASAVVUF VE TARİKATLER Tasavvuf özelde kişilerin ruhlarında derin izler bırakırken genelde ise toplumu ahlaklı kılan temel etkenlerdendir. Bu yönüyle tasavvuf sadece kişileri değil toplumları ve devletleri de etki alanı içine almıştır. Türklerin tasavvufla tanışmaları...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
2K
MAKAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ Tevbe, bütün mekanların aslı ve özü bütün hallerin anahtarıdır. Makamların ilkidir. Kulda zecr ve mez'in hal olarak bakınması tevbenin anahtarı ve başlangıcıdır. Mezi ve Zecirden sonra"intibah" hali hissedilir. İntibah kişiye hayra götüren hallerin başında gelir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
SEYR Ü SÜLÛK VE NEFSİ TEZKİYE[COLOR=#003366][COLOR=#003366][COLOR=#990000] Seyri sülûk insanın tasavvuf disiplini altında yürüyüşünü ifade eden bir terimdir. İnsan sonsuz bir sefer içindedir. Bizim bitişini gördüğümüz, sülûkun dünya planında yürüyen kısmıdır. Seyri sülûk, eğilim, renk...
- Cevaplar: 20 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
20
Görüntüleme
3K
TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİMİ Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dönemlerinde dindar müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen mânevî bir atmosferde cereyan etti. Bu üç neslin dindarları dünyaya nazaran âhirete öncelik veriyor, bütün davranışlarda Allah'ın...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 4K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
4K
TASAVVUFUN MENŞEİ Tasavvufun başlangıcı Resulullah Aleyhisselâm'ın ve Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtının yaşayışlarında görülmektedir. Bazılarının zannettiği gibi tasavvufî yaşantı Resulullah Aleyhisselâm'dan sonra başlamış olmayıp, doğrudan doğruya onun zuhuru ile ortaya...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
[COLOR=#810081]İleri Gelen Sofilere Göre Tasavvufun Tarifi [COLOR=#810081] [COLOR=#810081]Tasavvuf, ebedî saadete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, zâhir ve batını tamir hallerinden bahseden bir ilimdir. Tasavvufu kâlden ziyade bir hâl ilmi olarak da ifade edebiliriz. Her ilim gibi...
- Cevaplar: 13 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
13
Görüntüleme
3K
İmam-ı Rabbani (ks) "siz vesveseyi kovmaya uğraşmayın, zikire devam edin. zira zikrin nuraniyeti arta arta vesvese azalır, sonra hakiki zikir olur" buyurdu. Alaaddin Attar (ks) Hazretleri "Zikrin akışına, ateşine gazap, şehvet, kederlenmek engel olur." onun için vesveseyle de çekilse...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
Tasavvuf izahı İslam şeriatı dört bölümden ibarettir. 1- Fıkıh. 2- Kelam. 3- Ahlak. 4- Tasavvuf. Fıkıh; helal ile haramı, sahih ile batılı açıklayan ilimdir, konusu namaz, zekat, oruç, hacc, alış-veriş, icare, vakıf, vasiyyet, feraiz, nikah, talak, hudud...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Tasavvuf Tasavvuf bir ilimdir. Hem de başlıbaşına bir ilim... Tasavvuf, kalbin ve nefsin iyi ve kötü hallerini bilip, kötü hallerden temizlenmeyi ve iyi hallere bezenip Allahü Telâyı yakın olmayı öğretir. Tasavvufun hedefi insandır ve insanı islahtır. Bu sebeple, tasavvufun insana nasıl...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt