Türk Destanları

  • Sabit
[COLOR=#6cf]Yabancı Destanlarla Türk Destanlarının karşılaştırılması Türk destanları ile başka toplumları destanları arasında benzerlikler olduğu gibi farlılıklar da vardır. Eski Çağ toplumlarının birbirinden uzak olsalar da yapı, yetenek ve davranışları bakımından benzediklerini; iklim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
AZİZ AĞA DESTANI 1852-1887 Erzincan yöresinin ünlü halk kahramanı. Mangal gibi yüreği olan bir kartal. Ülkesini parçalamak isteyenlere karşı savaşan bir silahşör. Yıllarca hep düşmanlarını titreterek yaşamış yiğit bir adam. Aziz Ağa 1852 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Brastik köyünde...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
2K
SULTAN ALPARSLAN EFSANESİ 'Sultan Alparslan' efsanesi Malazgirt'te 1071'de ordusundan 4 kat daha büyük Bizans ordusunu mağlup ederek Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, kahramanlığı, öngörüsü ve başarılı devlet adamlığıyla ön plana çıkıyor...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 115,
Cevaplar
0
Görüntüleme
115
SULTAN BAYBARS EFSANESİ Moğolları yenen ilk Müslüman Devlet – Sultan Baybars Sultan Baybars Moğolları yenerek İslam tarihinde Moğolları yenen tek hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da da ismi geçen Sultan Baybars, izleyicilerin araştırma konusu oldu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 155,
Cevaplar
0
Görüntüleme
155
CELALETTİN HARZEMŞAH EFSANESİ Celaleddin Harzemşah günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi... CELALEDDIN HARZEMŞAH KİMDİR? Asıl adı Mergüberti olan sultan Türk İslam tarihinin en cesur ve gözü kumandanlarından birisidir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 110,
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
ÇANAKKALE BİR DESTANDIR! Çanakkale Zaferi, yokluk ve yoksulluk döneminin başarısıdır. Maddi ve siyasi açıdan devletin tıkandığı bir dönemde meydana gelmiştir. Maddi imkânların neredeyse tabana vurduğu, düşmanların ise çok güçlü bulunduğu bir savaştır. Bu gerçeğe rağmen Çanakkale Savaşları nasıl...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 111,
Cevaplar
0
Görüntüleme
111
FATİH SULTAN MEHMET (1432 - 1481) Fatih Sultan MehmetII. Mehmed 30 Mart 1432 yılında doğdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 411,
Cevaplar
2
Görüntüleme
411
Kürşad'ın nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Göktürk hükümdarı Çuluk Kağan'ın küçük oğludur. Annesi bir Çin prensesi olan İ-çeng Hatun'dur. Babası 621 yılında İ-çeng tarafından zehirlenerek öldürülünce yerine kardeşi Kara Kağan geçmiştir. Kara Kağan'ın hükümdarlığı 630 yılında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Altay Türkçesinde masala "çörçök" adı verilmektedir. Masal anlatıcıları ise daha çok kadınlar olmakla birlikte "kayçı" adı verilen destancıların da masal anlattığı bilinmektedir. Destanlarda ve masallarda geçen "tastarakay" (Тастаракай), tipi Anadolu’daki keloğlan tipiyle benzerlikler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Battal Gazi DestanıBattalgazi Battal Gâzi Destanı, Allah’a hamd ve senadan sonra Hz. Muhammed dönemindeki Battal Gâzi’nin gelişini haber veren olayla başlar. Rivayete göre, birgün Cebrail, Hz. Muhammed'e gelerek, kendisinden 2 yüzyıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
3K
Birinci bölüm : http://www.rasulehasret.com/turk-destanlari/58361-battal-gazi-destani-1bolum.html Battal Gâzi oğullarını aramaya devam eder. Bu sırada oğullarını devlerin kaçırdığını öğrenir. Yolda Güzende cazunun karısının olduğu yere gelir ve büyücü kadını da öldürür. Fakat dağdan gürültülü...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
TÜRK DESTAN VE EFSANELERİ Alp Er Tunga Destanı Alpamış Destanı Altay Aya Gölü Efsanesi Altay Türk Bahadırı İle Ejderha Efsanesi Altay Yaratılış Destanları Altay Yılan Dağı Efsanesi An Lu-Shan Destanı Asena (Tukyu) Efsanesi Attila Kartalı ve Kutsal Kılıcı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 831,
Cevaplar
0
Görüntüleme
831
Asena Türklerin ataları Çin milletinin (si-hayi) dediği Batı Denizi sahillerin’de yaşarlardı. Komşu hükümdarlar’dan biri bunların yurtlarını basarak, çocuk,kadın ve önlerine çıkanları kılıçtan geçirip öldürdüler. Bu milletten ancak hayatta 10 yaşında bir erkek çocuk kalabildi.Bu çocuk’ta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 847,
Cevaplar
0
Görüntüleme
847
An Lu-Shan Türk Tarihinde AN LU-SHAN ve Destanı Hiç şüphesiz Türk destanlarının en muhteşemlerinin başında Oğuz name gelir. Bunun yanı sıra Türklerin Türeyişi ve Ergenekon, Tölöslerin Türeyişi, Sır Tarduş Boyunun Yok Olması, Uygurların Türeyiş ve Göç Destanları, Kimek, Başkurt, Alp-Er...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 806,
Cevaplar
0
Görüntüleme
806
Altay Altay efsanelerinin çoğu yerlilerin çok sevdiği ve saygı duyduğu anayurdunun doğası ile ilgilidir. İşte onlardan biri Yılan Dağı Efsanesidir. Böyle olağandışı ismi taşıyan dağ gerçekten Dağlı Altay’da yer alır. Bu isim de yılanlarla doğrudan ilgili. Birçok halklarda amazon...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 859,
Cevaplar
0
Görüntüleme
859
Altay Yaradılış Destanı X. yüzyıldan sonra Altay dağları bölgelerinde, artık büyük Türk devletleri kurulmaz olmuştu. Ama bu bölgelerdeki halk, bir Türk olarak binlerce yıl yaşamış, gelişmiş ve nihayet, soylu Türkler batıya gittikten sonra da dağlar ve vadiler arasında kaybolup, kalmış...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 965,
Cevaplar
0
Görüntüleme
965
Altay Efsanelerinden Altay efsanelerinin çoğu yerlilerin çok sevdiği ve saygı duyduğu yurdunun doğası hakkındadır. Mesela birkaç efsane Altay’ın en büyüğü Teletskoye Gölü’nü anlatır. Evvel zaman içinde Altay’a uzaklardan bir Türk bahadır geri dönmüş. Yurduna uzun zamandır gelmemiş, çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 881,
Cevaplar
0
Görüntüleme
881
Altay Aya Gölü Anlatacağımız efsanenin kahramanları birbirine aşık olan zengin Altay Hanının kızı ve bu Hanın çobanı fakir Altay oğlanıdır. Aralarındaki sosyal statü uçurumundan dolayı çoban sevgilisi ile aile kurmayı hayal edemez, kızın babası ise nişanı duymak bile istemezmiş. Kız Altay’ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 785,
Cevaplar
0
Görüntüleme
785
Eski Oğuz destanlarındandır. İlk defa l939 yılında Bahşılardan derlenmiştir. Destan iki kısımdan ibarettir. Nazımla nesrin iç içe olduğu ananevi Türk destanlarındandır. XVI. yüzyılda şekillenen bu destan on altı kavmin birleşmesinden ortaya çıkan Kongrat kabilesinin hayatını aksettirir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 842,
Cevaplar
0
Görüntüleme
842
[COLOR=#6cf]Alp Er Tunga Destanı Alp Er Tunga Destanı Alp Er Tunga Destanı, Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanıdır. Sakalar en eski Türkler olduğu için bunlara ait destanlar, en eski Türk tarihinin izlerini taşımaktadır. Sakaların, [[Türkistan|Türkistandaki]...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
[COLOR=#666699]Ey Tanrıların büyük üstadı, ey yiğit Enlil! [COLOR=#666699] Ben, büyük Tanrıların gizini açığa vurmadım! Bilge kişi haberi düşünde almış… [COLOR=#666699] O, böylece tanrıların gizini öğrendi. [COLOR=#666699] Şimdi onun için bir karar vermek sana düşer! (Gılgameş Destanı’ndan)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Üst Alt