Türk Destanları

  • Sabit
[COLOR=#6cf]Yabancı Destanlarla Türk Destanlarının karşılaştırılması Türk destanları ile başka toplumları destanları arasında benzerlikler olduğu gibi farlılıklar da vardır. Eski Çağ toplumlarının birbirinden uzak olsalar da yapı, yetenek ve davranışları bakımından benzediklerini; iklim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
EFSANE KAHRAMAN AZİZ AĞA 1852-1887 Erzincan yöresinin ünlü halk kahramanı. Mangal gibi yüreği olan bir kartal. Ülkesini parçalamak isteyenlere karşı savaşan bir silahşör. Yıllarca hep düşmanlarını titreterek yaşamış yiğit bir insan. Aziz Ağa 1852 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 979,
Cevaplar
4
Görüntüleme
979
FATİH SULTAN MEHMET (1432 - 1481) Fatih Sultan MehmetII. Mehmed 30 Mart 1432 yılında doğdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 340,
Cevaplar
2
Görüntüleme
340
Kürşad'ın nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Göktürk hükümdarı Çuluk Kağan'ın küçük oğludur. Annesi bir Çin prensesi olan İ-çeng Hatun'dur. Babası 621 yılında İ-çeng tarafından zehirlenerek öldürülünce yerine kardeşi Kara Kağan geçmiştir. Kara Kağan'ın hükümdarlığı 630 yılında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Altay Türkçesinde masala "çörçök" adı verilmektedir. Masal anlatıcıları ise daha çok kadınlar olmakla birlikte "kayçı" adı verilen destancıların da masal anlattığı bilinmektedir. Destanlarda ve masallarda geçen "tastarakay" (Тастаракай), tipi Anadolu’daki keloğlan tipiyle benzerlikler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Battal Gazi DestanıBattalgazi Battal Gâzi Destanı, Allah’a hamd ve senadan sonra Hz. Muhammed dönemindeki Battal Gâzi’nin gelişini haber veren olayla başlar. Rivayete göre, birgün Cebrail, Hz. Muhammed'e gelerek, kendisinden 2 yüzyıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
3K
Birinci bölüm : http://www.rasulehasret.com/turk-destanlari/58361-battal-gazi-destani-1bolum.html Battal Gâzi oğullarını aramaya devam eder. Bu sırada oğullarını devlerin kaçırdığını öğrenir. Yolda Güzende cazunun karısının olduğu yere gelir ve büyücü kadını da öldürür. Fakat dağdan gürültülü...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 971,
Cevaplar
1
Görüntüleme
971
TÜRK DESTAN VE EFSANELERİ Alp Er Tunga Destanı Alpamış Destanı Altay Aya Gölü Efsanesi Altay Türk Bahadırı İle Ejderha Efsanesi Altay Yaratılış Destanları Altay Yılan Dağı Efsanesi An Lu-Shan Destanı Asena (Tukyu) Efsanesi Attila Kartalı ve Kutsal Kılıcı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 798,
Cevaplar
0
Görüntüleme
798
Asena Türklerin ataları Çin milletinin (si-hayi) dediği Batı Denizi sahillerin’de yaşarlardı. Komşu hükümdarlar’dan biri bunların yurtlarını basarak, çocuk,kadın ve önlerine çıkanları kılıçtan geçirip öldürdüler. Bu milletten ancak hayatta 10 yaşında bir erkek çocuk kalabildi.Bu çocuk’ta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 810,
Cevaplar
0
Görüntüleme
810
An Lu-Shan Türk Tarihinde AN LU-SHAN ve Destanı Hiç şüphesiz Türk destanlarının en muhteşemlerinin başında Oğuz name gelir. Bunun yanı sıra Türklerin Türeyişi ve Ergenekon, Tölöslerin Türeyişi, Sır Tarduş Boyunun Yok Olması, Uygurların Türeyiş ve Göç Destanları, Kimek, Başkurt, Alp-Er...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 767,
Cevaplar
0
Görüntüleme
767
Altay Altay efsanelerinin çoğu yerlilerin çok sevdiği ve saygı duyduğu anayurdunun doğası ile ilgilidir. İşte onlardan biri Yılan Dağı Efsanesidir. Böyle olağandışı ismi taşıyan dağ gerçekten Dağlı Altay’da yer alır. Bu isim de yılanlarla doğrudan ilgili. Birçok halklarda amazon...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 819,
Cevaplar
0
Görüntüleme
819
Altay Yaradılış Destanı X. yüzyıldan sonra Altay dağları bölgelerinde, artık büyük Türk devletleri kurulmaz olmuştu. Ama bu bölgelerdeki halk, bir Türk olarak binlerce yıl yaşamış, gelişmiş ve nihayet, soylu Türkler batıya gittikten sonra da dağlar ve vadiler arasında kaybolup, kalmış...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 929,
Cevaplar
0
Görüntüleme
929
Altay Efsanelerinden Altay efsanelerinin çoğu yerlilerin çok sevdiği ve saygı duyduğu yurdunun doğası hakkındadır. Mesela birkaç efsane Altay’ın en büyüğü Teletskoye Gölü’nü anlatır. Evvel zaman içinde Altay’a uzaklardan bir Türk bahadır geri dönmüş. Yurduna uzun zamandır gelmemiş, çok...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 841,
Cevaplar
0
Görüntüleme
841
Altay Aya Gölü Anlatacağımız efsanenin kahramanları birbirine aşık olan zengin Altay Hanının kızı ve bu Hanın çobanı fakir Altay oğlanıdır. Aralarındaki sosyal statü uçurumundan dolayı çoban sevgilisi ile aile kurmayı hayal edemez, kızın babası ise nişanı duymak bile istemezmiş. Kız Altay’ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 746,
Cevaplar
0
Görüntüleme
746
Eski Oğuz destanlarındandır. İlk defa l939 yılında Bahşılardan derlenmiştir. Destan iki kısımdan ibarettir. Nazımla nesrin iç içe olduğu ananevi Türk destanlarındandır. XVI. yüzyılda şekillenen bu destan on altı kavmin birleşmesinden ortaya çıkan Kongrat kabilesinin hayatını aksettirir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 806,
Cevaplar
0
Görüntüleme
806
[COLOR=#6cf]Alp Er Tunga Destanı Alp Er Tunga Destanı Alp Er Tunga Destanı, Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanıdır. Sakalar en eski Türkler olduğu için bunlara ait destanlar, en eski Türk tarihinin izlerini taşımaktadır. Sakaların, [[Türkistan|Türkistandaki]...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
[COLOR=#666699]Ey Tanrıların büyük üstadı, ey yiğit Enlil! [COLOR=#666699] Ben, büyük Tanrıların gizini açığa vurmadım! Bilge kişi haberi düşünde almış… [COLOR=#666699] O, böylece tanrıların gizini öğrendi. [COLOR=#666699] Şimdi onun için bir karar vermek sana düşer! (Gılgameş Destanı’ndan)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçasıdır. Kök-Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı’nın, Türk destanlarının içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk destanlarından biridir. Ergenekon Destanı’nın, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bu olay geçmişin unutma örtüşü altında kalmış çok parlak, parlak olduğu kadar da çok hazin bir harekettir ve milattan sonra 600. yılda meydana gelmiştir. O sıralarda Japon denizinden, Hazardenizi'ne kadar uzanan ve Çin'i, İran'ı, Bizans'ı titreten Göktürk İmparatorluğu, entrikalar yüzünden...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 913,
Cevaplar
0
Görüntüleme
913
İSLAMİYET'TEN ÖNCEKİ TÜRK DESTANLARI SAKA DEVRİ DESTANLARI A) ALP ER TUNGA DESTANI: MÖ 7. asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Bu hükümdar daha sonra İranlılarca hile ile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
[COLOR=#6cf]Atilla Destanı Atilla Destanı nedir - attila destanı Atilla I Kimse titretemedi Hunlar kadar Roma’yı Roma ki Akdeniz’i bir iç göl yapmış Üç kıtaya hâkim İleri karakolları Tuna’dan Ren ve Fırat’a Oradan Sahra ve Lud Havzasına ulaşan Bir dünya emperyali Hiçbir kuvvet korkutamadı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Üst Alt