Allaha Ortak Koşanların Sonu

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
yusuf-suresi--106.jpg


İnsanlık tarihi boyunca Rabbini unutan gâfiller, ulaştıkları dünyevî muvaffakıyetlere ve sahip oldukları güç ve kudrete güvenerek kendilerini yenilmez, yıkılmaz ve ölümsüz görmeye, hattâ nefislerini putlaştırarak ilâhî kudrete baş kaldırmaya kadar gitmişlerdir. Tarihte bunun pek çok misâli vardır:

Meselâ 1912 yılında, okyanusu aşmak için yapılan Titanic adlı devâsâ gemi için, gurur ve kibir şaşkınlığı içinde; “Bu gemiyi hiçbir güç batıramaz!” denildi. Gemi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak okyanusun derinliklerine gömüldü.

Yine 1986’da uzaya gönderilmek istenen ve Challenger yani “meydan okuyan” adı verilen uzay mekiği, fırlatıldıktan 73 saniye sonra gökyüzünde infilâk edip paramparça oldu.

Güç ve kudretine güvenerek ilâhlık taslayan mağrur Nemrut, âdeta kendisiyle alay edilircesine, topal bir sinekle helâk edildi.

Cenâb-ı Hak; şımarıp azgınlaşan Firavun’u, Kızıldeniz’de helâk etti.

Kâbe’yi yıkmak isteyen mağrur Ebrehe, o zamanın tankları yerinde olan devâsâ fillerle takviye edilmiş azametli ordusuna çok güveniyor, kendisini hiçbir gücün durduramayacağını zannediyordu. Lâkin yenilmez zannettiği ordusuyla Mekke yakınlarına ulaştığında, Cenâb-ı Hak onları aslanlarla, kaplanlarla, vahşî canavarlarla değil, -kendileriyle istihzâ edercesine- küçücük kuşların attığı taşlarla, âdeta çiğnenmiş ekin yapraklarına döndürdü.

Demek ki Cenâb-ı Hakk’ın “el-Mütekebbir” sıfatının ortaklığa aslâ tahammülü yoktur!..
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere/ihtiyaç sahibi yoksullara, akrabanız olan komşuya, akraba olmayan komşuya, yanınızda olan arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunanlara (köle ve cariyelere) iyilik yapın. Şüphesiz ki Allah, kibirli ve böbürlenen kimseleri sevmez.

(4/Nisâ 36)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.

(4/Nisâ 48)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
De ki: “Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah iken, O doyurur ama (kimse tarafından) doyurulmaz iken Allah’tan başkasını mı veli edinecekmişim?” De ki: “Şüphesiz ki ben, Müslimlerin/şirki terk ederek tevhid ile Allah’a yönelen kulların ilki olmakla emrolundum.” Ve “Sakın müşriklerden olma.” (denildi.)

(6/En'âm 14)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
De ki: “Şüphesiz ki ben, Allah’ı bırakıp dua ettiklerinize ibadet etmekten menedildim.” De ki: “Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyduğum takdirde) gerçekten sapıtmış ve doğru yolu bulamayanlardan olmuş olurum.”

(6/En'âm 56)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldıklarını size okuyayım. Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın, anne babaya iyilikte bulunun, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, sizi de onları da biz rızıklandırmaktayız. Fuhşiyatın açığına da kapalısına da yaklaşmayın. Hak olmadıkça Allah’ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin.” (Allah) akledesiniz diye size bunları emretti.

(6/En'âm 151)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
De ki: “Rabbim (sizin uydurduklarınızı değil) yalnızca açık ve kapalı tüm fuhşiyatı, her türlü günahı ve haksız yere taşkınlık etmeyi, (meşruluğu) hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kıldı.”

(7/A'râf 33)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
Ve yüzünü hanif olarak dine çevir! Sakın müşriklerden olma!

(10/Yûnus 105)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
Allah’ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme! Şayet böyle yaparsan hiç kuşkusuz, zalimlerden/müşriklerden olursun.

(10/Yûnus 106)
 

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
AYET-İ KERiME
“Babalarım olan İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmamız söz konusu dahi olamaz. Bu hem bize hem de insanlara Allah’ın lütuf ve ihsanındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.”

(12/Yûsuf 38)
 
Üst Alt