Allah (ac) korkusu ve İhtişamı

Kim Allah’ın sınırlarına tecavüz ederse işte onlar zalimlerdir. (Bakara, 2/229) Allah(ac)'ın Kulları üzerindeki sınırları HududullahALLAH’IN SINIRLARI; HUDÛDULLAH Konuya öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı tarifi ile bakalım; “Hadd” kelimesinin çoğuludur. Hadd sınır koymak, menetmek...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 894,
Cevaplar
0
Görüntüleme
894
  • Portal konusu
Peygamber Efendimiz’in ümmeti kaç fırkaya ayrıldı ve bunlardan hangileri Cennet’e gidecek? https://www.topragizbiz.com/img/images/allahin-yaratmis-oldugu-alem-ve-firkalarin-sayisif0805e99e1f39d54.jpg ON SEKİZ BİN ALEM Fatiha Suresi’nde geçen “el-Âlemîn” kelimesi “âlem”in çoğuludur...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 751,
Cevaplar
1
Görüntüleme
751
  • Portal konusu
Yaradana İnanmakDin: Allah-u Teâlâ tarafından konulan bir kanundur. Din, Allah’ın bize çizdiği yol, uyulmasını istediği hükümler ve korunmasını emrettiği hükümlerdir. Din insanları, güzel olanı seçmeleriyle, hayırlı olan şeylere götürür. Bu ilahi kanunu Peygamberler vahiy suretiyle Cenabı-ı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 294,
Cevaplar
0
Görüntüleme
294
ALLAH'TAN KORKMAYAN İNSAN NASIL BİR AHLAKA SAHİPTİR? Güzel bir ahlaka sahip olabilmek ancak Allah'tan korkmakla ve O'nun emirlerine kesin olarak boyun eğmekle mümkündür. Bir insanın güzel ahlaka sahip olması ve bunu kararlılıkla sürdürebilmesi için, güçlü bir Allah sevgisi ile birlikte güçlü...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
2K
.Allah (c.c)'un ebedi ve ezeli olan tüm sıfatları Zati ve Subuti olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Allah (c.c)'un zatına özel olan, yaratıklardan herhangi birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bunlar vücud, kıdem, beka, muhalefetün li’l – havadis, kıyam binefsihi ve vahdaniyet olmak...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 901,
Cevaplar
1
Görüntüleme
901
Allah ve resûlü’nden daha sevgili hiçbirşey olamazALLAH VE RESÛLÜ’NDEN DAHA SEVGİLİ HİÇBİRŞEY OLAMAZ Tevbe Sûresi’nin 24. âyet-i kerîmesinde (meâlen): “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, hısım ve akrabanız, kabîleniz, elinize geçirdiğiniz mallar, zarara uğramasından...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 987,
Cevaplar
2
Görüntüleme
987
Allah’in kullari üzerinde, kullarinda Allah üzerindeki hakki nedir?ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDE, KULLARINDA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR? Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu.. Gününüz hayr olsun kardeşlerim, Rabbim niyetlerinizi halis, amellerinizi sahih kılsın. Amiin. Kardeşlerim...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 815,
Cevaplar
0
Görüntüleme
815
İstiaze Alemlerin Rabbine sığınmak, İstiaze, endişelerimizden, korkularımızdan, her türlü kötülükten Allah’ın kudretine sığınmak, O’ndan yardım talep etmektir. Çaresiz kalınan, yaşamın sıkıntılarıyla baş etmekte zorlandığımız durumlarda insanı hayata bağlayacak ve ona güven verecek Yüce bir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda`ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak olan gerçek Ma`bud. Varlığı zorunlu...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 765,
Cevaplar
3
Görüntüleme
765
Yüce Allah (cc)'ın AhdiYüce Allah zalim, cahil ve nankör insana Yüce kur’an’ın pek çok yerinde yemin ederek and vermiş, kendisi veya meleklerinin ağzından hitaben ahdini sayısız kez tekrarlamıştır. Yüce Kur’an-ı Kerim’in tamamının ve anlaşılarak okunması bu manada çok önemlidir çünkü üzerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Küfür cephesinin tüm gayret ve çabalarına rağmen bugün insanlık tek yaratıcı Allah fikrinde buluşabilmiş, bazı bilim dışı inkar ve sapmalar hariç Peygamberlerin tamamının da ilahi nübüvvete nail olduğunu kabul etmiş haldedir. İnkar cephesinin önde gelenleri de Allah’ı inkar etmekten ziyade...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 781,
Cevaplar
0
Görüntüleme
781
.“Hayat nedir? Hayat yaratılmış mıdır? Hayatla yaratılış arasında fark var mıdır? Allah hayatı veren midir, hayatı yaratan mıdır?” “Allah’ın rahmet eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? İşte şüphesiz O ölüleri diriltendir. O her şeye kâdirdir.” 1 Âyeti ile...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Konu: Müslümanların Birbirlerine Karşı Hakları 1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Din kardeşini seven müslüman bir kimse, Allah’ın emirlerini yerine getirmiş olur.”[563] 2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kölelerin (ve işçilerin) evinin iş ve ihtiyaçlarını yerine getirmek konusunda...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
.Allahü teâlâ bir kuluna iki şey vermişse her şeyi vermiştir: Doğru iman, yani ehl-i sünnet itikadı. Büyükleri tanımak. [Mezhep ve itikad imamlarımızı, ehl-i sünnet âlimlerini, silsile-i aliyye büyüklerini tanımak, yani yollarında olmak, hepsinin yolu birdir.]Allahü teâlâ bu iki nimeti vermişse...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 977,
Cevaplar
0
Görüntüleme
977
.Kıble Nedir? Kıble Yönü Nasıl Belirlenir? Kıble, yön ve yönelme manasına gelir. Mü'minlerin namaz kılmak üzere yönelmeleri gereken, Mekke'deki Mescid-i Haram (Kâbe) yönünü ifade eder. Namaz herhangi bir yöne doğru kılınamaz. Kıble cihetine doğru kılınması gerekmektedir. Araştırma yapmaksızın...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
.Allah'ın merhameti nasıldır? Bazen günah işlerken, "Allah affeder, nasıl olsa merhameti sonsuzdur." diyoruz. Bu şekilde günah işlesek ve tövbe etsek, Allah'ın merhameti bize ulaşır mı, tövbemiz kabul olur mu? Bazı kimseler, alenen, sıkılmadan ve daha...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
"Hayat”a getiren SENSİN..Topraktan bedene, nurundan nur üfleyen SEN nurunun üstüne ruh giydiren, ruha can veren... Cana can katan, yüregi, koyan ruha... SENSİN Ya RAB'Bİ!!.. "Zaman” veren bize... Bedendeki ruha, ruhtan öte bir sey katan, akıl veren, SENSİN... O aklı “zaman”la birlestirip...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
ALLAH, RIZASINA UYANLARI KARANLIKLARDAN NURA ÇIKARIR Akıl ve vicdan sahibi samimi bir insanın yapması gereken, hiç vakit kaybetmeden hayatını, Allah'ın emrettiği ahlakı yani Kuran ahlakını yaşayacak şekilde düzenlemesidir. Sonsuz rahmet sahibi Yüce Rabbimiz, Kendi rızasına uyanlara kurtuluş...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler[COLOR=#222222][FONT=Tahoma] İnsan başkalarıyla bir arada yaşayan, akıllı, düşünen, inanan ve konuşan bir varlıktır. Bu özelliklerinden dolayı yeryüzündeki varlıklar içinde önemli bir yere sahiptir Konuşmanın insan açısından önemi nedir? Konuşmak...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 974,
Cevaplar
1
Görüntüleme
974
Üst Alt