ALLAH'ın sevdikleri kim? AŞIKLAR

Şahı_zaman

Aktif Üyemiz
Bir kez ALLAH dese AŞK ile Lisan
Dökülür cümle günah misli hazan.
Bir insan aşk ile içinden gelerekten ALLAH!.. derse. Bütün günahlarımız sonbahardaki ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi dökülür.
Nakşibendi Efendimizin emridir. Sair tarikatların nihayetteki kârını biz burada başlangıçta buuyoruz. Bu da:
AŞKTIR-CEZBEDİR
ALLAH'ın esma nuru, sıfat nuru, zat nuru var. Sayir tarikatlar esma nurundan sıfat nuruna, sıfat nurundan zat nuruna ulaşıyorlar. Bizim ki doğrudan doğruya sende tecelli eden ALLAH aşkı var ya. Esma nurunu, sıfat nurunu görmeden Zat nuruna ulaşırsın. Çünkü esma ile sıfat ile bizi uğraştırmazlar. Bu yakınlık, bu kolaylık bu işte.
Bizde bu kadar günahında, bu kadar isyanınla, bu kadar eksikliğinle git meşayihe. Sende aşk tecelli edecektir. Ama onu muhafaza etmek şart. O aşk sona verileli ise diğer nefis yolu ile, ibadet-amel yolu ile gidenlerin dört yılda aldığını sen kırk dakikata alırsın. Kırk saniyede alırsın.
Piri Sami tuttu destim. Sakiyi sehba gibi.
Yek nazarda aklım aldı. Dilberi Rana gibi.
Varlığın dağını deldi. Açtı vuslat rahını.
Varlık: İnsanın benliği. O bir dağdır.
Vuslat: ALLAH'a ulaşacak. Ama yolunu kesmiş.
Delem iyor, aşamıyor.
“Bir nefeste cûşa geldi.
Şehr-i dil derya gibi.”
“Vahdetin sırrını duyup
Lâle verdim gönlümü
Dost göründü her taraftan
Eynime Leylâ gibi”
Bize vahdetin sırrını duyuracak ALLAH'tır. Biz duyamayız. Bunun için ALLAH'ı hakkel yakın bileceksin. Hakkel yakın bilmek için aşık olacaksın. Aşık olmak için Aşk-Ehlini bulacaksın. ALLAH öyle buyuruyor.
“Beni sevin. Sevdiklerimi sevin.“
ALLAH'ın sevdikleri kim? Aşıklar. Bizde Aşık olmak için Aşıkları bulacağız. ALLAH'ı sevmek için. ALLAH'ı sevenleri bulacağız. Vahdetin sırrını duymak odur.
“Dost göründü eynime Leyla gibi”
Dosttan mana ALLAH. Bütün eşyadan ALLAH'ın sıfat nuru görünüyor. Bütün eşya senin için ayna olur. Bizde evvelâ RABITA var. Rabıta nurunu görmedikten sonra bunlara ulaşamayız. Esma nurunuda meşayihimizde göreceğiz. Sıfat nurunu da meşayihimizde göreceğiz. ZAT nurunuda meşayihimizde göreceğiz. Üçüde mevcuttur onda. Çünkü O esma nurundan, sıfat nurundan geçmiş. Zat nurundan geçmiş. Seni-benide geçirir. İnsanı amelden, ilimden geçiren aşktır. Aşk hiçbir yerde takmaz insanı. Amel götürür götürür bir yerde takar. İlmi götürür götürür bir yerde takar. Kerametle yolu keser. Keramet te bir varlıktır. Evliyaullah eğer arada vasıta olmuşsa o seni atlatacak çünkü O gitmiş, gelmiş. Görmüş senide götürecek. Evliyaullahın görevi bir tarafı Hak. Bir tarafı halktır. HAK'tan alır halka verir. Ne verecek? Altın inci mi verecek? Apartman mı verecek? ALLAH sevgisi verecek. ALLAH Sevgisini senin kalbine dolduracak. O yetkili. ALLAH'ı sana o sevdirecek. O sevgi ile seni ALLAH'a ulaştıracak. Halkı alır. Hak'ka götürür. Ne ile götürür?
ALLAH'ı halka sevdirir. O sevgi ile götürür.
Bulam dersen eğer eyni-imanı
Çalışki şeyhinde olasın fani
Sana senden yakın olanı kanı
ALLAH'a zaman yok. Mekan yok. Evliyaullah ALLAH'ın sıfatları ile sıfatlaşmıştır. Evliyaullah ta mekandan münezzehtir. Evliyaullah burada oturduğu halde, nerede anılsa orada ıspatını gösterir. Bin yerde yüzbin yerde ıspatı vücut buldurur. Niçin? Tasavvuf kelamları boşuna mı söylemiş? “Bir yerdesin her yerde” ALLAH'ın birliğine sen dahil oldunsa her yerdesin.
Zaman içinde zaman. Mekan içinde mekan. Şeyhinde fani olursan ALLAH'ın sıfat nuruna ulaşırsın. Bu ne demek?
ALLAH'ın sıfatlarını evliyaullah'ta görürsün. İşte Rabıtayı-nakşi-Cemal budur. Biz daha rabıtayı hayaldeyiz.
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
MEVLA razı olsun emeğine sağlık.....

ALLAH'ı hakkel yakın bileceksin. Hakkel yakın bilmek için aşık olacaksın. Aşık olmak için Aşk-Ehlini bulacaksın. ALLAH öyle buyuruyor.
“Beni sevin. Sevdiklerimi sevin.“
ALLAH'ın sevdikleri kim? Aşıklar. Bizde Aşık olmak için Aşıkları bulacağız. ALLAH'ı sevmek için. ALLAH'ı sevenleri bulacağız inşaallah.....
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Aşk acıyı yudum yudum icmektir...Var olmaktır.yanarken kül
Olmaktır...Benliğinden çıkıp o olmaktır....
 

NuSReT

Aktif Üyemiz
Sitemizden de kimler geçmiş kimler. 2009 yılının konusu ve bu arkadaşlar şimdi neredeler acaba?
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Benden başka herkes gitmis...
Konuların tozunu ufleyip okudukça değer kazanıyor...
 
Üst Alt