allahin

 1. Muhtazaf

  Esmaü'l Hüsna (Yüce Allah'ın isimleri)

  Allah lafzı png resimEsmaü'l Hüsna (Yüce Allah'ın isimleri) Haydi Allah adını okuyalım, Gönüllere nakşedip dokuyalım: Dünyada Hak'kın sevgisini güden, O'nu sevmelidir yolundan giden. Acıyıp onlara merhamet eden, Canı can ile Er-Rahman’dır Allah.(c.c) Sevgisi ile gönüllere giren, Dünyada...
 2. MURATS44

  Allah'ın Âyetleri Karşısında Kör ve Sağır Olmamak

  http://fs5.directupload.net/images/170412/39sfo39i.jpg Allah’ın daveti ve mesajları karşısında insanların duruşları tarih boyunca farklı farklı olmuştur. Rahmân ve Rahîm olan Mevlâmız, kullarını dünya ve âhiretleri itibariyle sürekli “Dârü’s-selâm”a (huzur ve saadet yurduna) davet etmesine...
 3. Muhtazaf

  Ellerimiz, Allah'ın Hazinesi Olsun!

  Biz, almaktan çok ver-mekten hoşlanırız. Bi-zim anlayışımızda “almak” yoktur, “ikram etmek” vardır. Ecdadımız konuşurken “Yemek alır mısınız?” demezdi, “Size yemek ikram edebilir miyim?” derdi. Çünkü “Yemek alır mısınız?” demekte, hem kabalık hem de karşısındakini yük gibi görme vardır...
 4. MURATS44

  Cinler, Allah'ın Varlığını Kabul Ederler

  Hıristiyanlığın kutsal metinleri olan İncil'lerde ve Pavlus'un Mektupları'nda cinlere geniş yer veriliyor. Yakup'un Mektubu'nda yer alan bir metinde. "Sen Allah'ın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun, cinler de inanıyorlar ve titriyorlar. Fakat ey boş adam. İmanın ameller olmadan...
 5. VuSLaT

  Hazreti İsa (as) Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir.

  http://www.harunyahya.com/image/not_a_son/lake_view.jpg Giriş Dünyanın en büyük iki İlahi dini olan İslam ve Hıristiyanlığın pek çok inançları ortaktır. Hıristiyanlar da biz Müslümanlar gibi Allah'ın mutlak varlığına, ezeli ve ebedi olduğuna, tüm kainatı yoktan yarattığına ve tüm...
 6. Muhtazaf

  Ellerimiz,Allah'ın Hazinesi Olsun!

  Biz, almaktan çok ver-mekten hoşlanırız. Bi-zim anlayışımızda “almak” yoktur, “ikram etmek” vardır. Ecdadımız konuşurken “Yemek alır mısınız?” demezdi, “Size yemek ikram ede-bilir miyim?” derdi. Çünkü “Ye-mek alır mısınız?” demekte, hem kabalık hem de karşısındakini yük gibi görme vardır...
 7. F

  Ibadet, ancak allah için ve allah'in istediği şekilde yapildiğinda geçerlidir

  İBADET, ANCAK ALLAH İÇİN VE ALLAH'IN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YAPILDIĞINDA GEÇERLİDİR .Hadis: Ebu Hureyre] (r.a) şöyle demiştir: «Bir defa Rasulullah (s.a.s) Mescid-i Şerife girdi. Derken biri de girip namaz kıldı. Sonra Rasulullah (s.a.s)'in huzuruna gelip selam verdi. Rasulullah (s.a.s) selamı...
 8. Muhtazaf

  'Allah'ın istekleri' listesi...

  'Allah'ın istekleri' listesi... Bir insan sayısız hareketlerde bulunabilir. Bu hareketlerin büyük bölümü canının istediği hareketlerdir. Hem sevabı yok, hem dünyada ve ahirette cezası var. Bu felaketlerden kurtulmanın çaresi, sünnet-i...
 9. VuSLaT

  Allah'ın varlığı ve birliğine dair

  Düzen Belgesi: Her varlık kendi parçalarıyla bir uyum ve bütünlük içinde olduğu gibi, bütün evren de kendisini oluşturan varlık parçalarıyla bir uyum ve bütünlük içindedir. Bu ise bir düzen ve düzenliliğin varlığını gösteren yanıltmaz bir kanıttır, ve bir Düzenleyici'ye tanıklık eder ki, O...
 10. Muhtazaf

  Yapma Ukkaşe Allah'ın Rasulune kıyma...

  Yapma Ukkaşe Allah'ın Rasulune kıyma... “ Fetih suresi nazil olunca, Peygamberimiz(S.A.V), Cebrail'e: -Ey Cebrail öleceğimi anladım, buyurunca Cebrail, Peygamberimize: - Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır, Rabbin sana (istediğini) verecek sen de razı olacaksın...
 11. Muhtazaf

  Allah'ın sanatını izleyen bir görüşe sahip olmak

  Allah'ın sanatını izleyen bir görüşe sahip olmak Saniyeler içerisinde gözümüz peşpeşe onlarca nesneye odaklanır. Bir an gözümüz odamızdaki bir aynanın çerçeve süsüne yönelir, ardından duvar kağıdının süsüne, hemen akabinde televizyonun düğmesine, yerdeki kabloya, kapının koluna; gözümüz ard...
 12. MURATS44

  Allahın bildiği kuldan saklanmaz

  Allahın bildiği kuldan saklanmaz Bütün insanlar, yaptıkları her şeyden yaratıcıları olan Allah`a karşı sorumludurlar. Allah, kullarının ne yaptıklarını, ne düşündüklerini ve kalplerinden geçenleri bilir. İnsan, eğer bir suç işlemişse, bu suçundan dolayı önce Allah`tan korkmalı ve utanmalıdır...
 13. VuSLaT

  Hayat: Allah'ın en özel lütfu

  .“Hayat nedir? Hayat yaratılmış mıdır? Hayatla yaratılış arasında fark var mıdır? Allah hayatı veren midir, hayatı yaratan mıdır?” “Allah’ın rahmet eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? İşte şüphesiz O ölüleri diriltendir. O her şeye kâdirdir.” 1 Âyeti ile...
 14. VuSLaT

  Allah'ın sistemi

  Allah'ın sistemiALLAH’IN SİSTEMİ Kur'ânı Kerim; muhteşem ilâhî bir sistemi açıklamakta, bilinmeyen bütün soruları cevaplamaktadır. Dünyaya niçin geldik? Vazifelerimiz nedir? İnsanlar öldükten sonra herşey Dünyada bırakılıp yok mu olunuyor? Ölüm ötesi yaşam var mı? Tüm bunları insanlar...
 15. ceylannur

  ALLAHIN IN rahmeyinden ümıdınızı kesmeyın

 16. HASAN CAN

  Müminler Kimse Görmediğinde de Allah'ın Sınırlarını Korur.

  Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla) Allah-u Teâlâ'ya sonsuz hamd ve senâ, Resülüllâh'a âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Müminler Kimse Görmediğinde de Allah'ın Sınırlarını Korur. Allah'a karşı derin bir haşyet duyan kişi, insanların arasında bulunduğu...
 17. ceylannur

  ALLAHIN katında

 18. MURATS44

  Allahın varlığına dair

  qQLwmGYGKPw 9L2n0No3u34
 19. MURATS44

  Allah'ın diriliği ve ölümü yaratmasının sebebi

  Allah'ın diriliği ve ölümü yaratmasının sebebi "O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı denemek için ölümü de dirimi de takdir edip yaratandır" (Mülk, 2) Bir hayatın arkasından ölümün ve onun arkasından diğer bir hayatın karşıt olarak yaratılması, insanların bu ikisi arasında iyi bir...
 20. MURATS44

  Allah'ın varlığını ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Kur'an'ın da Allah'ın Sözü

  Kuran-ı KerimAllah'ın varlığını ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Kur'an'ın da Allah'ın Sözü olduğunu ispat eder. Allah'ın varlığını ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunu ispat eder. Zira bu dünyayı mükemmel bir şehir ve muntazam bir saray hükmünde...
Üst Alt